Aktualności

2024-05-19 16:32

Rok 2024, rokiem Jubileuszu Parafii Kasina Wielka

2024-05-19 16:31

II Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego – 20 maj

EWANGELIA (J 15, 26-27; 16, 12-15) – czytania

MATKA BOŻA:

Jako Matka wszystkich apostołów przyjęłam dary Ducha Świętego w pełni. Otrzymałam czystą miłość, wyznanie Boskiego Ducha, w którym osadzał wszystkie Moje cierpienia i wynagradzał Mi ból, który wypełnił Moją duszę. Ta moc miłości i darów dla wszystkich apostołów trwa w Kościele za przyczyną Moich nieustannych modlitw. Duch Święty przychodzi i udziela się wszystkim wierzącym w Sakramencie Bierzmowania, ale nie jest to jedyne źródło łask udzielanych przez Ducha Świętego. Duch Święty jest miłością, która żyje, która krąży po Mistycznym Ciele Kościoła, aby go umacniać i ożywiać. Nie zaniedbujcie modlitwy do Ducha Świętego, nie zaniedbujcie nabożeństw, w których jest On przyzywany, aby mógł dać wam niezbędne siły i mądrość do działań apostolskich. Spójrzcie na Apostołów, na ich pokorę, w której nie czynili nic prócz przyzywania mocy Ducha Świętego i nie próbowali dokonać czegokolwiek własną mocą. Nie wykonali nawet najmniejszej misji bez Ducha Świętego. Czekali na Niego, aby wyruszyć tam, gdzie On ich pośle, czekali długo, czekali bez utraty czasu, modląc się i poszcząc.

czytaj więcej...

2024-05-19 16:30

Najświętszej Panny Maryi Matki Kościoła – ŚWIĘTO – 20 maj

Święto ruchome – poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.

DZIEŃ MATKI


Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, św. Jan XXIII i bł. Paweł VI. Biskupi polscy złożyli bł. Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, sługa Boży bł. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła.

czytaj więcej...

2024-05-19 16:30

Zielone Świątki – obrzędy i zwyczaje ludowe 19-20 maj

Pamiątka Zesłania Ducha Świętego, w tradycji ludowej nazywana Zielonymi Świątkami, należy do najstarszych świąt chrześcijańskich, ale dopiero od IV wieku jest ono obchodzone w siódmą niedzielę po Wielkanocy, czyli pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim (tzw. Pięćdziesiątnica). Jest to zatem święto ruchome, ale zawsze przypadające wiosną, w jej dojrzałym kolorze. Dlatego też zapewne chętnie zostało zapożyczone na świąteczny dzień rolników i pasterzy, radośnie witających odradzającą się przyrodę.

ŚWIĘTO BRZOZY

czytaj więcej...

2024-05-19 16:29

Pięciostopień łaski – Quinque gratia. TRIDUUM DUCHA ŚWIĘTEGO – 16-20 maj

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Pięciostopień łaski (Quinque gratia), to czas szczególnego działania i wylewania łask przez Ducha Świętego na Kościół święty i wiernych. Pięciostopień łaski rozpoczyna się we czwartek przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego, a kończy w poniedziałek w II Dniu Świąt Zesłania Ducha Świętego.

Czas ten powinien obejmować wiele nabożeństw i modlitw do Ducha Świętego wraz z Ofiarą Mszy świętej o Duchu Świętym. Post o chlebie i wodzie w piątek, a w sobotę post ścisły bez mięsa, w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego jak Maryja i Apostołowie – trwali na modlitwie i poście.

W czasie Pięciostopnia łaski przeżywamy Triduum Ducha Świętego, które trwa od czwartku do soboty.

czytaj więcej...

2024-05-19 16:24

Dzień Matki – 20 maj

Święto ruchome – poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – Matki Kościoła.

Mama – jedyna i najważniejsza. Kobieta – Anioł

W tym wyjątkowym dniu, każdej mamie złóżmy serdecznie i piękne życzenia z okazji Dnia Matki. Pamiętajmy także o kwiatach i drobnych upominkach. W końcu nasze mamy zasługują na wszystko co najlepsze!

     ♡ ♡ ♡      ♡ ♡ ♡      ♡ ♡ ♡

Pamiętajmy również o tych mamach, które nasz Pan powołał do chwały zmartwychwstania. Nie zapomnijmy o odwiedzeniu Ich na grobach i modlitwie.

Modlitwa na Dzień Matki

czytaj więcej...

2024-05-19 16:24

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 20 maj

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi o RODZINIE

AKT ODDANIA SIĘ ŚWIĘTEJ RODZINIE


O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś – spojrzyj łaskawie na te nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.

.
Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały – chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.

.
O Maryjo, Matko Najmilsza – prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.

Także i Ty, chwalebny Patriarcho, Święty Józefie – przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona Jezusowi Chrystusowi przedstawiła. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.
.

.
czytaj więcej...

2024-05-19 16:23

Najświętszej Panny Maryi Matki Kościoła – Święto – 20 maj

EWANGELIA (J 2, 1-11) – czytania

PROWOKACJA MARYI

o. Witold Młotkowski 

Zamiana wody w wino, cudowna interwencja Jezusa sprowokowana przez Maryję. Pierwszy cud, znak, dzięki któremu Apostołowie uwierzyli w Jezusa. Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa, nie skupia uwagi na sobie. To jest szkoła pokory. Jest naszą pośredniczką. Tak jak w Kanie, tak i dziś zwraca się o pomoc do swego Syna, prosi Go w naszych intencjach.

czytaj więcej...

2024-05-19 16:19

św. Bernardyn ze Sieny, wyznawca – 20 maj

Wcześnie osierocony, wychowywał się u krewnych. Miał 19 lat, kiedy skończył prawo w Sienie. W 1402 roku wstąpił do franciszkanów. W dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. Dał początek nowej gałęzi zakonu – zwanego obserwantami (w Polsce  bernardynami) – wprowadzając surową regułę.

.

Bernardyn jako wybitny mówca przemierzał ówczesną Italię. Jego kazania oddziaływały na wielu słuchaczy. Twórca cennych dzieł teologicznych. Człowiek pokorny – trzykrotnie odmówił proponowanego mu biskupstwa w Sienie, Ferrarze i Urbino. Znany z gorliwej modlitwy i szczególnej czci Imienia Jezus. Nabożeństwo do Imienia Zbawiciela zawdzięcza mu decydujący rozwój. Bernardyn w latach 1438-1442 pełnił urząd wikariusza generalnego zakonu. Brał udział w Soborze Florenckim (1439), gdzie działał na rzecz zjednoczenia Greckiego Kościoła Ortodoksyjnego z Katolickim. Zmarł w Aquili i tam go pochowano. 

czytaj więcej...

2024-05-18 16:31

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – Dominica Pentecostes – 19 maj

EWANGELIA (J 15, 26-27; 16, 12-15) – czytania

MATKA BOŻA:

Ta tajemnica jest również samym szczęściem. Duch Święty jest czystą Miłością, którą obdarza nas Bóg w swojej Trzeciej Osobie. Radość z posiadania Ducha Świętego jest tak ogromna, bo nie przesłania jej żadna ziemska zależność. Duch Święty jest wolny i udziela swojej wolności swoim czcicielom. Tajemnica zesłania Ducha Świętego po pięćdziesięciu dniach od odejścia Mojego Syna jest tajemnicą wielkiej miłości Bożej, Boga który sam zszedł na Ziemię ponownie, aby umocnić to, co zbyt słabe, aby wskrzesić umarłego ducha Apostołów i uleczyć Moje rany miłością. Świat ponownie został napełniony Bożą obecnością. Młody Kościół nie posiadał jeszcze charyzmatów, poprzez które otwierałby serca ludzkie na przyjęcie dobrej nowiny. Duch Święty musiał odnaleźć serca opróżnione, przygotowane poprzez cierpienie i upokorzone przez skruchę. Zalęknienie, wstyd, ból nie są dla Niego przeszkodą, ale zawsze pycha, zbyteczny zgiełk w duszy. Aby przyciągnąć działanie Ducha Świętego, człowiek powinien znaleźć wyciszenie i prawdziwie pragnąć przyjścia Ducha Świętego ze wszystkim, co On przynosi, i takim jaki On jest. Jeśli człowiek zastrzega sobie przestrzenie niedostępne dla Ducha, nie może być przez Niego porwany, ale jeśli otworzy się w pełni, Duch Święty ukaże mu, co znaczy – narodzić się z Ducha.

czytaj więcej...

2024-05-18 16:28

SEKWENCJA O DUCHU ŚWIĘTYM

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

czytaj więcej...

2024-05-18 16:28

Zesłanie Ducha Świętego – s. Maria z Agredy

czytaj więcej...

2024-05-18 16:28

Przyjdź Duchu Święty – Maryja

Powtarzacie z ogromną miłością modlitwę, której was nauczyłam:

 

«Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy».

 

Przyjdź Duchu Święty. Nowe i powszechne wylanie Ducha Świętego jest konieczne, aby dojść do nowych, tak oczekiwanych, czasów. Konieczne jest, by szybko nadeszła druga Pięćdziesiątnica. Może ona przyjść tylko w duchowym Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca. To dlatego ponownie proszę dziś cały Kościół o wstąpienie do Wieczernika, który wasza Niebieska Mama przygotowała wam na ostatnie czasy. Możecie wejść do niego przez akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

czytaj więcej...

2024-05-18 16:28

Języki ogniste – Maryja

Znajdowałam się z Apostołami i uczniami w Wieczerniku Jerozolimskim, gdy nastąpił cud Zesłania Ducha Świętego pod postacią ognistych języków. Z radością kontemplowałam cud ich całkowitej przemiany. Byli nieśmiali i zalęknieni, a wyszli z Wieczernika jako odważni i nieustraszeni świadkowie Jezusa i Jego Ewangelii.

 

W duchowym Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca powinno obecnie dokonać się cudowne wydarzenie drugiej Pięćdziesiątnicy, której wzywacie i oczekujecie.

 

Na nowo zstąpią na Kościół i całą ludzkość cudowne ogniste języki.

 

Języki Boskiego ognia przyniosą ciepło i życie ludzkości, która stała się obecnie zlodowaciała z powodu egoizmu i nienawiści, przemocy i wojen. Wysuszona ziemia otworzy się przez to na tchnienie Bożego Ducha. On przemieni ją w nowy i cudowny ogród, w którym Najświętsza Trójca ustanowi Swoją stałą siedzibę pośród was.

czytaj więcej...

2024-05-18 16:27

Pieśni do Matki Bożej

2024-05-18 16:22

Z MARYJĄ ratuj człowieka – codzienna modlitwa

ZA SIEBIE:
Boże Ojcze, spraw, abym stał się prawdziwym uczniem Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Miał to samo pragnienie co On, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Dlatego staję przed Tobą i błagam, abyś udzielił mi daru modlitwy o nawrócenie człowieka, którego Ty sam wybrałeś. Amen.

ZA CZŁOWIEKA WYBRANEGO PRZEZ BOGA:
Boże Ojcze, proszę Cię, aby moc płynąca z Krzyża Jezusa Chrystusa, cierpienia i wstawiennictwo Jego Bolesnej Matki oraz wstawiennictwo wszystkich świętych, przyniosły nawrócenie człowiekowi, którego powierzyłeś mojej modlitwie. Ratuj go, Panie! Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała + Ojcu…

ZA INNYCH CZŁONKÓW WSPÓLNOTY I O POMNOŻENIE ICH LICZBY:
Pod Twoją obronę….

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Matki Bożej

czytaj więcej...

2024-05-18 16:21

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II – audio

2024-05-18 16:20

Modlitwa codzienna z odpustem o zgadzanie się z Wolą Bożą

Daj mi, Najdobrotliwszy Jezu, Twą Łaskę, aby zawsze we mnie była, ze mną współdziałała i przy mnie aż do końca pozostała. Spraw, abym zawsze pragnął, co Tobie jest najmilszym i co Ci się najwięcej podoba. Twoja Wola niech będzie moją, moja wola niech idzie w parze z Twoją i niech się z Nią całkowicie zgadza. Niech moje chcenie i niechcenie z Twoim będzie zjednoczone. Daj raczej, abym niczego innego nie żądał lub żądał, jak tego, czego Ty żądasz, lub nie żądasz. Amen.

 

(200 dni odpustu dla tych, co mówią te modlitwę raz na dzień. Papież Leon XIII, 27 Lutego 1886.)

czytaj więcej...

2024-05-18 16:19

Modlitwa codzienna o zachowanie w naszej Ojczyźnie – Polsce – Ofiary Mszy świętej i o wstawiennictwo Królowej Polski

Modlitwa za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczypospolitej

Modlitwa za dostojnika Kościoła

MODLITWA O ZACHOWANIE W POLSCE OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ

Boże Ojcze Wszechmogący, zmiłuj się nad nami grzesznymi. W swoim miłosierdziu udziel mi grzesznemu łaski pokuty i postu, abym miłą Ci ofiarą wybłagał zachowanie Najświętszej Ofiary Twojego Syna w mojej Ojczyźnie – Polsce. Niech będzie ta ziemia ocalona od zniszczenia. Niech jej kapłani przepaszą się, podniosą lament i ogłoszą post. Niech Chrystus Król zapanuje nad tą ziemią, aby rozproszyć czyhających na Jego Najświętszą Ofiarę. Niech znikną z powierzchni Ziemi bezcześciciele Najświętszej Ofiary Syna Bożego i ci, którzy bezrozumnie przyczyniają się do jej upadku. Zachowaj łaskę Twojemu ludowi i nie odbieraj nam Świętego Ducha Twego. Niech Twoja Najświętsza Ofiara nie ustanie w tym narodzie i wyjedna mu ocalenie przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. Tak mi dopomóż Bóg i Ty Matko Najświętsza. Amen.

MODLITWA WSTAWIENNICZA KRÓLOWEJ POLSKI

Boże Ojcze Wszechmogący, zmiłuj się nad nami i racz wejrzeć na pokorne wstawiennictwo Królowej tego narodu, którą jest Najświętsza Panna Maryja. Ona to z wysokości Nieba sama nakazała ludowi polskiemu nazywać się Królową Polski Wniebowziętą, a uczyniła to, aby ten naród ocalić od zguby i sama być jego obroną przed wszystkimi jego wrogami. Wejrzyj więc teraz, najłaskawszy Boże, na pokorne Jej orędownictwo przed Tobą, na post i pokutę, który ogłosiła w całym swoim królestwie, i na tych wszystkich, którzy żyją według Jej rozkazów, i zechciej zmiłować się nad narodem, który Ona sama wybrała. Obdarz nas łaską pokornego posłuszeństwa wobec Jej zarządzeń i nakazów. Niech Jej ofiara uświęci ten naród, aby stał się godny orędownictwa takiej Królowej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

czytaj więcej...

2024-05-18 16:15

Nowenna do Ducha Świętego. Litania do Ducha Świętego – CODZIENNA

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, 
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, 

czytaj więcej...

2024-05-18 16:15

Litania do Świętych i Błogosławionych w Kaplicy Na Brzegu

RELIKWIE świętych i błogosławionych w Kaplicy Na Brzegu

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Najukochańsza Matko Boża Częstochowska,

Matko Miłosierdzia,

Pani Jasnogórska,

Królowo wszystkich Świętych, 

Królowo Polski Wniebowzięta,

Święty Józefie,

Święty Michale Archaniele,

Święty Gabrielu Archaniele,

Święty Wojciechu,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Janie Pawle II,

Święty Pio,

Święty Stanisławie Papczyński,

czytaj więcej...

2024-05-18 16:11

Ofiarowanie przeżytego dnia za dusze w Czyśćcu cierpiące

PIEKŁO  CZYŚCIEC

 

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

OTO KRÓTKI I ŁATWY SPOSÓB WSPARCIA DUSZ CZYŚĆCOWYCH

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

PSALMY PIELGRZYMÓW ZA ZMARŁYCH

NIESZPORY ZA ZMARŁYCH

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

czytaj więcej...

2024-05-18 16:08

Modlitwa do KRWI Chrystusa – codzienna

7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo

Nowenna i Litania do Najświętszej KRWI Chrystusa

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej KRWI cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.

Zanurzam w Twojej KRWI siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.

 

Zanurzam w Twojej KRWI, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.

czytaj więcej...

2024-05-18 16:07

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

RELIKWIA. Skała z Groty św. Michała Archanioła z Gargano

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła Hetmana Maryi

KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy.

czytaj więcej...

2024-05-18 16:06

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

WYRWANIE DUSZY SZATANOWI W OSTATNIEJ CHWILI

 

Ojcze Niebieski, wejrzyj w Twe Boskie Serce przepełnione bólem i tęsknotą za tymi, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć jęk Twoich wiernych wznoszący się za nimi. O Panie, Ty stworzyłeś te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, a Twój Syn, Jezus Chrystus własną odkupił je Krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie gdy będą konali. Usłysz słodki jęk, pełen nadziei i miłości, który wydał z siebie Twój umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze.

czytaj więcej...