Aktualności

2024-06-21 16:31

Rok 2024, rokiem Jubileuszu Parafii Kasina Wielka

2024-06-21 16:30

Ewangelia na dziś – 22 czerwiec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 6, 24-34) – Ufność w opatrzność Bożą

(…) Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!

————–

Służmy Bogu tak, jak to Jemu tylko się należy! On jest źródłem naszego istnienia i metą, do której dążymy. Jeśli mamona [pieniądze, dobrobyt, bogactwo] przesłonią Tego, który stworzył wszystko, prędzej czy później skazujemy się na przegraną. Służąc Bogu, gromadzimy skarb, który ujawni się w całej pełni w życiu wiecznym.

 

Jezu, mój Królu: „Nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa, ale pozwól, abym jadł niezbędny chleb” [Prz 30, 8]. Niech zaufanie do Ojca pozwoli mi przezwyciężać pokusy tego świata.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2024-06-21 16:28

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – CZERWIEC 2024

2024-06-21 16:27

Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan! – Kpł 19, 28

(…) Prawdziwą plagą są tatuaże, które ukazują stopień zniszczenia i zniewolenia przez szatana, dzisiejszego społeczeństwa… czytaj więcej

2024-06-21 16:26

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – Akt osobistego oddania się Matce Bożej – 22 czerwiec

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

Pod Twoją obronę – Sub Tuum Praesidium

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Sub Tuum praesidium configimus sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra. Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta. Amen.

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Matki Bożej

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE

czytaj więcej...

2024-06-21 16:25

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,…
Duchu Święty, Boże,…
Święta Trójco, Jedyny Boże,…

.
Serce Maryi – módl się za nami!
Serce Maryi stworzone na wzór Serca Bożego…
Serce Maryi, Serce Niepokalanie Poczętej…
Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego…
Serce Maryi, Serce Matki Bożej Mądrości…
Serce Maryi, Serce Matki Słowa Bożego…
Serce Maryi, Serce Matki pięknej Miłości…
Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć…
Serce Maryi, przeszyte mieczem boleści…
Serce Maryi, ofiarowane z Chrystusem u stóp krzyża…
Serce Maryi, obrazie Serca Jezusowego…
Serce Maryi, rozkoszy Serca Jezusowego…
Serce Maryi, przybytku świętości…
Serce Maryi, Serce Szafarki wszelkich łask…
Serce Maryi, wybawienie grzeszników…
Serce Maryi, pociecho utrapionych…

czytaj więcej...

2024-06-21 16:24

Czerwiec miesiącem czci Najświętszego Serca Jezusa

2024-06-21 16:22

Z MARYJĄ ratuj człowieka – codzienna modlitwa

ZA SIEBIE:
Boże Ojcze, spraw, abym stał się prawdziwym uczniem Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Miał to samo pragnienie co On, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Dlatego staję przed Tobą i błagam, abyś udzielił mi daru modlitwy o nawrócenie człowieka, którego Ty sam wybrałeś. Amen.

ZA CZŁOWIEKA WYBRANEGO PRZEZ BOGA:
Boże Ojcze, proszę Cię, aby moc płynąca z Krzyża Jezusa Chrystusa, cierpienia i wstawiennictwo Jego Bolesnej Matki oraz wstawiennictwo wszystkich świętych, przyniosły nawrócenie człowiekowi, którego powierzyłeś mojej modlitwie. Ratuj go, Panie! Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała + Ojcu…

ZA INNYCH CZŁONKÓW WSPÓLNOTY I O POMNOŻENIE ICH LICZBY:
Pod Twoją obronę….

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Matki Bożej

czytaj więcej...

2024-06-21 16:21

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II – audio

2024-06-21 16:20

Modlitwa codzienna z odpustem o zgadzanie się z Wolą Bożą

Daj mi, Najdobrotliwszy Jezu, Twą Łaskę, aby zawsze we mnie była, ze mną współdziałała i przy mnie aż do końca pozostała. Spraw, abym zawsze pragnął, co Tobie jest najmilszym i co Ci się najwięcej podoba. Twoja Wola niech będzie moją, moja wola niech idzie w parze z Twoją i niech się z Nią całkowicie zgadza. Niech moje chcenie i niechcenie z Twoim będzie zjednoczone. Daj raczej, abym niczego innego nie żądał lub żądał, jak tego, czego Ty żądasz, lub nie żądasz. Amen.

 

(200 dni odpustu dla tych, co mówią te modlitwę raz na dzień. Papież Leon XIII, 27 Lutego 1886.)

czytaj więcej...

2024-06-21 16:19

Modlitwa codzienna o zachowanie w naszej Ojczyźnie – Polsce – Ofiary Mszy świętej i o wstawiennictwo Królowej Polski

Modlitwa za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczypospolitej

Modlitwa za dostojnika Kościoła

MODLITWA O ZACHOWANIE W POLSCE OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ

Boże Ojcze Wszechmogący, zmiłuj się nad nami grzesznymi. W swoim miłosierdziu udziel mi grzesznemu łaski pokuty i postu, abym miłą Ci ofiarą wybłagał zachowanie Najświętszej Ofiary Twojego Syna w mojej Ojczyźnie – Polsce. Niech będzie ta ziemia ocalona od zniszczenia. Niech jej kapłani przepaszą się, podniosą lament i ogłoszą post. Niech Chrystus Król zapanuje nad tą ziemią, aby rozproszyć czyhających na Jego Najświętszą Ofiarę. Niech znikną z powierzchni Ziemi bezcześciciele Najświętszej Ofiary Syna Bożego i ci, którzy bezrozumnie przyczyniają się do jej upadku. Zachowaj łaskę Twojemu ludowi i nie odbieraj nam Świętego Ducha Twego. Niech Twoja Najświętsza Ofiara nie ustanie w tym narodzie i wyjedna mu ocalenie przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. Tak mi dopomóż Bóg i Ty Matko Najświętsza. Amen.

MODLITWA WSTAWIENNICZA KRÓLOWEJ POLSKI

Boże Ojcze Wszechmogący, zmiłuj się nad nami i racz wejrzeć na pokorne wstawiennictwo Królowej tego narodu, którą jest Najświętsza Panna Maryja. Ona to z wysokości Nieba sama nakazała ludowi polskiemu nazywać się Królową Polski Wniebowziętą, a uczyniła to, aby ten naród ocalić od zguby i sama być jego obroną przed wszystkimi jego wrogami. Wejrzyj więc teraz, najłaskawszy Boże, na pokorne Jej orędownictwo przed Tobą, na post i pokutę, który ogłosiła w całym swoim królestwie, i na tych wszystkich, którzy żyją według Jej rozkazów, i zechciej zmiłować się nad narodem, który Ona sama wybrała. Obdarz nas łaską pokornego posłuszeństwa wobec Jej zarządzeń i nakazów. Niech Jej ofiara uświęci ten naród, aby stał się godny orędownictwa takiej Królowej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

czytaj więcej...

2024-06-21 16:15

Nowenna do Ducha Świętego. Litania do Ducha Świętego – CODZIENNA

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, 
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, 

czytaj więcej...

2024-06-21 16:15

Litania do Świętych i Błogosławionych w Kaplicy Na Brzegu

RELIKWIE świętych i błogosławionych w Kaplicy Na Brzegu

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Najukochańsza Matko Boża Częstochowska,

Matko Miłosierdzia,

Pani Jasnogórska,

Królowo wszystkich Świętych, 

Królowo Polski Wniebowzięta,

Święty Józefie,

Święty Michale Archaniele,

Święty Gabrielu Archaniele,

Święty Wojciechu,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Janie Pawle II,

Święty Pio,

Święty Stanisławie Papczyński,

czytaj więcej...

2024-06-21 16:11

Ofiarowanie przeżytego dnia za dusze w Czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

PIEKŁO  CZYŚCIEC

 

czytaj więcej...

2024-06-21 16:08

Modlitwa do KRWI Chrystusa – codzienna

7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo

Nowenna i Litania do Najświętszej KRWI Chrystusa

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej KRWI cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.

Zanurzam w Twojej KRWI siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.

 

Zanurzam w Twojej KRWI, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.

czytaj więcej...

2024-06-21 16:07

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

RELIKWIA. Skała z Groty św. Michała Archanioła z Gargano

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła Hetmana Maryi

KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW.

Boże w Trójcy + Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy.

czytaj więcej...

2024-06-21 16:06

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

WYRWANIE DUSZY SZATANOWI W OSTATNIEJ CHWILI

 

Ojcze Niebieski, wejrzyj w Twe Boskie Serce przepełnione bólem i tęsknotą za tymi, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć jęk Twoich wiernych wznoszący się za nimi. O Panie, Ty stworzyłeś te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, a Twój Syn, Jezus Chrystus własną odkupił je Krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie gdy będą konali. Usłysz słodki jęk, pełen nadziei i miłości, który wydał z siebie Twój umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze.

czytaj więcej...

2024-06-21 16:02

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

2024-06-21 16:01

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za naszego Papieża

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską! 

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2024-06-21 16:00

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy

2024-06-20 16:30

Ewangelia na dziś – 21 czerwiec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 6, 19-23) – Gromadźcie sobie skarby w niebie

(…) Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

————–

Człowiek staje się tym, czego strzeże. Tak, rzeczywiście stajemy się tym, o co najbardziej się troszczymy. Jeżeli najbardziej troszczymy się o rzeczy ziemskie, stajemy się bardzo ziemscy. Jeżeli o pieniądze, stajemy się jak pieniądze: ulotni, nieczyści. Jeżeli najbardziej troszczymy się o to, co marne i przemijające, w duszy stajemy się marni i przemijający. Gdzie jest twój skarb, tam będzie też twoje serce. Iluż z nas, żyjąc w świecie jest cały czas przy Bogu?

 

Jezu, mój Królu, obieram sobie za mojego Przewodnika i Opiekuna w drodze do Ciebie, Twoją Matkę, bo wiem, że Maryja wypełni każdą moją myśl i serce Tobą.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2024-06-20 16:26

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

W każdy piątek całego roku w Polsce obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Wielu z nas niestety łamie ten nakaz oddając tym samym świadomie cześć wrogowi Jezusa Chrystusa, diabłu.

 

Jeśli chcesz pozwolić sobie na to, czego nie wolno, popełniasz świadomie grzech. Bóg mówi Moje „Tak”, oznacza „Tak”, a Moje „Nie”, oznacza „Nie”. Dyspensy, wyjątki, mała szkodliwość czynów i niekończące się usprawiedliwienia odsuwają nas od życia w Bogu, a tym samym od Zbawienia.

 

Za łamanie Przykazań Bożych i Kościelnych zostaniemy wtrąceni do więzienia pełnego ognia, z którego część już nigdy nie wyjdzie i podzieli los z katami, których ohydy i potworności nie możemy sobie nawet wyobrazić. Wybieramy więc świadomie wieczne potępienie czyli PIEKŁO. Spowiedź jest wyznaniem grzechów, a gdzie jest pokutowanie?, a gdzie jest zadośćuczynienie?, a gdzie jest mocne postanowienie poprawy? Matka Boża mówi, że każdego dnia do Piekła idzie tysiące osób, w tym katolików co najbardziej boli Boga i Jej Serce bo nie czynią pokuty.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

czytaj więcej...

2024-06-20 16:24

Zakończenie roku szkolnego – 21 czerwiec

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za światłość tej nauki, pragniemy abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i Wolę Twoją wypełniać na wieki. Amen.

czytaj więcej...

2024-06-20 16:24

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ – 21 czerwiec

RELIKWIE św. Małgorzaty Alacoque w Kaplicy Na Brzegu

Do Serca Twojego – Ad Cor tuum

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

Ad Cor tuum, Jesum, Divinum Salvatorem, convertimur.

Ne a peccatis nostris terrearis, Domine sancte, sed ab omnibus malis operibus semper protege nos, clemens et misericors Deus. O Jesu, O Jesu, O bone Jesu, dulce Salvator, Divinum Mediator, unicum refugium nostrum! Corde tuo nos lavare digneris. Ama nos ad Cor tuum. Serva nos in Corde Tuo in aeternum. Dulcis Salvator, Dive Mediator, nostrum unicum refugium!

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

Serce Boże

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

czytaj więcej...

2024-06-20 16:23

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

RELIKWIE św. Małgorzaty Alacoque w Kaplicy Na Brzegu

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

RELIKWIE św. Faustyny w Kaplicy Na Brzegu

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2024-06-20 16:22

UKRYTE TORTURY JEZUSA W CIEMNICY LOCHU WIĘZIENNEGO

GODZINA ŚWIĘTA z czwartku na piątek

Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, wtedy Apostołowie przestraszyli się i wszyscy pouciekali.
Dlatego źródła oficjalne, jak Ewangelie, nie wspominają nic o torturach Pana Jezusa wycierpianych w nocy.
Pachołki znając nienawiść kapłanów i faryzeuszów do Jezusa, prześcigali się w torturowaniu, aby się przypodobać swoim mocodawcom. Jezus zdany był na łaskę i niełaskę pachołków. Służebnica Najświętszej Maryi Panny, siostra Nastalowa, miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i jej to uchylił Pan Jezus rąbka tej tajemnicy:

.
„Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą, bo tam nie miałem świadka. Siepacze wśród ciemności rozpoczęli straszną igraszkę: rzucali Mną z całej siły, ciągnęli za ręce w przeciwne strony, wbijali w Ciało Moje ostre igły i szydła, deptali w różny sposób, ściskali sznurami, usiłowali wyłamać mi palce z rąk, związali Mi oczy i bili kułakami, uderzali głową Moja o kamienny słup.
Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw.
W Moim Sercu jednak była dobroć i litość. Składałem te męczarnie w ofierze za wszystkich ludzi, za świat cały”.

czytaj więcej...