Aktualności

2015-07-19 10:51

Modlitwa po Mszy świętej – Jezu mój Królu

Jezu mój Królu, przyjdź Królestwo Twoje, niech każdy wierzący pojmie czym jest Twoje Królestwo i dlaczego należy Go pragnąć. Otwórz oczy tego narodu polskiego, otwórz ich uszy na Prawdę, obudź kapłanów, miej litość nad tymi zwiedzonymi duszami. Jezu miej litość nad nami, przemów głośniej niech Cię usłyszą, niech Cię posłuchają niewdzięczne pokolenia, wypełnij Twoją Wolę, niech moje życie posłuży Ci za dywan rozesłany pod Twoje stopy, kiedy zstąpisz jako Król, niech wszystkie moje siły, cała moja istota będzie zużyta na wypełnienie Woli wobec Polski, aby cała moja Ojczyzna stała się tym rozesłanym powitalnym dywanem pod Twoimi stopami. Amen.

Króluj nam Jezu Chryste, Królu Polski wraz z Maryją naszą Królową!

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Modlitwa przed Mszą św. o zachowanie Ofiary Mszy św. w naszej Ojczyźnie Polsce

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Modlitwa przed, lub po Komunii świętej o łaski dla siebie i innych

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU