Aktualności

2024-05-26 16:28

Post o chlebie i wodzie lub ścisły za Ojczyznę – 27 dzień miesiąca

Modlitwa codzienna ŻERTWY OFIARNEJ za Ojczyznę

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Polski

Modlitwa do Królowej Korony Polskiej

MATKA BOŻA: Każdego 27 dnia miesiąca, ofiarujcie Mi wszyscy post, modlitwę i Komunię świętą w intencji waszej Ojczyzny. Pragnę wam wszystkim dopomóc. Jestem gotowa walczyć o Moje Królestwo, aż do chwili jego całkowitego wyzwolenia. Wykonujcie Moje polecenia, a będę was prowadziła do zwycięstwa nad wszystkimi waszymi wrogami i wrogami Boga w Trójcy Jedynego.

Błogosławię wasz naród i wszystkie jego dzieci, te zgromadzone w kraju i te zagubione na obczyźnie. Niech Bóg Wszechmogący jednoczy wasze serca i umacnia je w łasce, abyście jej nie zaprzepaścili i w pełni zjednoczeni orędowali u Mnie za innymi narodami całego świata. Amen.

Post ścisły [bez mięsa, jeden posiłek do syta, dwa słabsze]

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Poniedziałek post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE – wynagradzający Bogu Ojcu za naszą Ojczyznę

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

Post ścisły – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE ZA OJCZYZNĘ – 27 DZIEŃ MIESIĄCA

LITANIA POSZCZĄCEGO

Post o powołania kapłańskie każdego 12 dnia miesiąca (w niedzielę nie ma postu)

czytaj więcej...