Piękne cytaty o Matce Bożej

Strona 1    Strona 2    Strona 3

 

? Matka Boża była tak piękna, że kiedy się Ją raz zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby Ją znowu zobaczyć. 

św. Bernadeta

? Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt – Jestem cały Twój i wszystko moje do Ciebie należy, o Jezu, przez Maryję, Twoją Najświętszą Matkę.   św. Ludwik Grignion de Montfort

? ? ? Prócz tego, Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej „Na Brzegu”, gdzie wierni modlą się stale, palą świece, a czasem odprawia się Msza Święta. – św. Jan Paweł II

? Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko, co możecie, aby Ją ludzie kochali. Odmawiajcie ku Jej czci różaniec. Czyńcie to zawsze.   św. o. Pio

 

? Przez Najświętszą Pannę Maryję przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez Nią też chce w świecie Królować. św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu. – ks. kan. Marian Juraszek

 

? Każda sobota jest dniem maryjnym, specjalnie zaś jest takim dniem pierwsza sobota każdego miesiąca, poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi w intencji zbawienia dusz i prawdziwego pokoju na ziemi.  św. Jan Paweł II

 

? Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej Matce przez lat trzydzieści, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. – św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Tak już jest, że dzieło Boże musi być zwalczane przez zawiść. Pozwól jednak falom bić się z falami, psom z psami. W końcu fala rozbije się o falę, pies pogryzie się z psem, ale my zostańmy zjednoczeni z Bogiem, naszym Mistrzem i Panem. – św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

 

? Panno Przenajświętsza! Któż by w Tobie nie pokładał ufności, gdy Ty ratujesz zrozpaczonych nawet?
Św. Bernard

 

? Potem wielki znak się ukazał na niebie:  Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. św. Jan (Ap 12, 1)

 

? Maryja jest najdoskonalszym arcydziełem Najwyższego, którego znajomość i posiadanie zastrzegł On dla siebie. św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Nie masz w świecie, tak ciężkiego grzesznika i tak pogrążonego w nieprawości, żeby się nim brzydziła Maryja i odepchnęła go od Siebie. O, niech tylko zawezwie Jej ratunku, a miłosierna ta Matka dowiedzie mu, że może, że potrafi i że chce pojednać go ze Swoim najdroższym Synem. – o. Ludwik Blozjusz

 

? Biada duszom, które wymykają się nawet i z rąk Tej Najmiłościwszej Pośredniczki! Nie ma wątpliwości, ze przeklęte one zostaną i zginą na wieki.  św. Bonawentura

 

? Sama Przenajświętsza Panna objawiła św. Brygidzie, że nie ma na świecie grzesznika tak dalece odwróconego od Boga, któryby nie mógł uciekając się do Niej i wzywając Jej pomocy, nawrócić się i odzyskać łaskę Bożą.  św.Alfons Liguori

 

? Zdrowaś Maryjo  odmawiane dobrze, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki; jest młotem, który go miażdży; jest uświęceniem duszy; radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu; rozkoszą Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, co sprawia, że dusza staje się płodna; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy. Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Nie obawiaj się, że pokochasz Ją zbyt mocno. Nigdy nie będziesz kochać Jej dosyć.  św. Teresa z Lisieux

 

? Maryja domaga się od nas, abyśmy Jej wzywali i modlili się do Niej we wszelkich wypadkach. Nie żeby zebrać miała naszych hołdów i dowodów czci, co i tak nie mogłoby wyrównać Jej zasług lecz aby widziała, ze przez to pomnaża się w nas ufność i nabożeństwo ku Niej i aby wtedy łatwiej mogła ratować nas i pocieszać.  św.Alfons Liguori

 

? Maryja sama szuka takich, którzy by do Niej pobożnie i z uszanowaniem przystępowali: tych bowiem miłuje, tych karmi i zasila, tych za dzieci przyjmuje. św. Bonawentura

 

? Chcę przy Tobie żyć, za Tobą co dzień iść.  św. Teresa z Lisieux

 

? O wiele rzeczy, prosi się Boga i nie otrzymuje się tego; prosi się o to samo Maryję i otrzymuje się. Jakże się to dzieje? Dzieje się to wcale nie dlatego, żeby Maryja była potężniejszą od Boga; lecz że spodobało się Bogu tak dalece Ją uczcić, żeby modlitwy nasze Jej pośrednictwem poparte, były najskuteczniejsze.  Nicefor

 

? Niemożliwym jest, aby ta najmiłościwsza Pani nie poratowała duszy skoro ją widzi ratunku potrzebującą.  św. Ryszard od św. Wawrzyńca 

 

? Niech nikt nie ośmiela się spodziewać przebaczenia u Boga, kto obraża Jego Najświętszą Matkę.  św. Bonawentura

 

? Magnificat jest to jedyna modlitwa, jedyne dzieło, które Najświętsza Dziewica ułożyła, lub raczej, które w Niej ułożył Jezus, gdyż On mówił przez Jej usta. To najwspanialsza pieśń uwielbienia, jaką Bóg otrzymał w przymierzu łaski. Hymn to z jednej strony, najpokorniejszy i najbardziej pełny wdzięczności, z drugiej strony – najbardziej szczytny i najwznioślejszy. Zawiera on tajemnice tak wielkie i tak ukryte, że nawet aniołowie wszystkich nie znają.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Matka Najświętsza jest drogą prowadzącą do Chrystusa. św. Bonawentura

 

? Przez Maryję Chrystus przyszedł do nas, my też mamy pójść do Niego przez Maryję. św. Bernard

 

? Ta nasza Niebieska Matka nie gardzi grzesznikami, jak każda przywiązana matka nie gardzi dzieckiem, chociażby najohydniejszą chorobą dotkniętym.  św. Ryszard od św. Wawrzyńca

 

? Najświętsza Panna nie ma najświętszej panny, którą mogłaby kochać. Nie ma tyle szczęścia co my.  św. Teresa z Lisieux

 

? Gdy prosimy Przenajświętszą Pannę o wyjednanie nam łaski, nie czynimy tego z braku ufności w miłosierdzie Boże lecz z powodu nieufania sobie samym, wiedząc jak dalece niegodni jesteśmy tego, aby nas Pan Bóg wysłuchał. Polecamy się dlatego Maryi, aby Jej godność zastąpiła naszą niegodziwość.  Suarez

 

? Maryja jest środkiem pewnym, drogą prostą i niepokalaną, by dojść do Chrystusa i znaleźć Go niezawodnie, dlatego święte dusze, które mają szczególną zabłysnąć świętością, muszą znaleźć Jezusa przez Maryję. Kto znajdzie Maryję, znajdzie Życie, to znaczy Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Nie można jednak znaleźć Maryi, nie szukając Jej; nie można Jej szukać, nie znając Jej, gdyż nikt nie szuka, ani nie pragnie, czego nie zna. Konieczne jest więc rzeczą, by Maryję znano więcej niż kiedykolwiek, ażeby Trójca Przenajświętsza jak najwięcej była znana i wielbiona.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Dwóch jest synów Maryi: Bóg-człowiek i zwykły człowiek; jednego Maryja jest Matką według ciała,  drugiego według duszy. św. Bonawentura

 

? Taka jest wola Boga, który chciał, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. Jeśli zatem posiadamy jakąś nadzieję, jakąś łaskę, jakiś dar zbawienny, wiedzmy, że Jej to zawdzięczamy. św. Bernard

 

? Co Lucyfer stracił przez pychę, Maryja odzyskała przez pokorę. Co Ewa zgubiła i zaprzepaściła przez nieposłuszeństwo, Maryja uratowała przez posłuszeństwo. Słuchając węża, Ewa zatraciła siebie wraz ze wszystkimi swymi dziećmi i wydała je w ręce szatana. Maryja przez swą doskonałą wierność Bogu ocaliła siebie i wszystkie swoje dzieci, i poświęciła je Majestatowi Bożemu. św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Któż byłby w stanie wymyślić Najświętszą Pannę?  św. Teresa z Lisieux

 

? Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.  Archanioł Gabryiel

 

? Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. św. Elżbieta

 

? Bycie pobożnym względem Ciebie święta Dziewico jest pewną zbroją zbawienia, którą Bóg daje tym, których chce zbawić.  św. Jan Damasceński.

 

? Ta, która po raz pierwszy dała Chrystusa światu, objawi Go światu powtórnie. św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Wszystkie dary, cnoty i łaski Ducha Świętego Maryja rozdziela swoimi rękami, kiedy chce, jak chce i ile chce. św. Bernardyn

 

? Bóg widząc, że jesteśmy niegodni otrzymywać łaski bezpośrednio z Jego rąk, przekazuje je Maryi, byśmy przez Nią otrzymywali wszystko, cokolwiek dać nam zechce. św. Bernard

 

? To prawda, że żadne ludzkie życie nie jest wolne od przewin; tylko Niepokalana staje bez skazy przed Majestatem Boga. Jakąż więc radość wzbudza myśl, że owa Dziewica jest naszą Matką! Ponieważ nas kocha i zna naszą słabość, to czegóż mielibyśmy się lękać?  św. Teresa z Lisieux

 

? Szczęśliwi są wierni niewolnicy Królowej nieba, zażyją oni bowiem w prawdziwej wolności. Maryjo, służyć Tobie – to wolność!  św. Cecylia

 

? Najdroższa Pani i Wybawicielko moja, będę działał z ufnością i nie będę się lękał, bo Ty jesteś moją mocą i moją chwałą w Panu… Jestem cały Twój i wszystko, co posiadam, do Ciebie należy; o, chwalebna Dziewico, błogosławiona nad wszystkie stworzenia, pragnąłbym Cię położyć jako pieczęć na moim sercu, bo miłość Twoja jest mocna jak śmierć. św. Bonawentura

 

? Matka Boża miłością pokonała Wszechmocnego. św. Augustyn

 

? Kochasz nas, Mario, tak jak kocha nas Jezus.  św. Teresa z Lisieux

 

? Gdy pragniecie ofiarować coś Bogu, jeśli nie chcecie zostać odrzuceni, postarajcie się uczynić to przez najmilsze i najgodniejsze ręce Maryi. św. Bernard

 

? Tylko Maryja wie, jak wypełnić nasze umysły myślą o Bogu. św. German

 

? O Maryjo! Księżniczko moja, Matko Niepokalana Boga i człowieka, Jezusa Chrystusa! Uzbrojony nie w moje, ale w Twoje zasługi, pragnę walczyć z tym Mężem, to znaczy ze Słowem Bożym. św. Ruppert

 

? Niechże więc księża wskazują na cnoty, których można się od Niej uczyć i które można wprowadzać we własne życie. Oni zaś głoszą Jej „przywileje”. I dobrze. Lecz nade wszystko trzeba móc Ją naśladować; Ona woli, by Ją naśladowano, a nie podziwiano, Jej życie było takie proste!  św. Teresa z Lisieux

 

? Maryjo, ofiaruję Ci swoje serce.  św. Dominik Savio

 

? Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei. Modlitwa więc, a szczególnie różaniec, oto zlecenia Niepokalanej dla nas wszystkich.   św. Maksymilian M. Kolbe o Różańcu

 

? Piękna misja Maryi polega na tym, by przyprowadzić do Jezusa tych wszystkich, którzy przychodzą do Niej.  Sługa Boża Marta Robin

 

? Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej Matce przez lat trzydzieści, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, Jedynego naszego Wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu!  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Najświętsza Panna! Cóż mogę wam o Niej powiedzieć? To moja Matka!…  św. Teresa z Lisieux

 

? Matko Kalwaryjska Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus.  św. Jan Paweł II

 

? Bądź pewny, że nie uwłaczasz wcale Synowi wychwalając Matkę, gdyż im więcej uwielbiasz Matkę, tym większa stąd chwała Synowi. św. Bernard

 

? Spływa na Syna cześć, jaką się oddaje Matce; hołduje się uniżenie służąc Królowej. św. Ildefons

 

? Maryja jest najmiłościwszą Pośredniczką naszego zbawienia. św. Bonawentura

 

? Jakżeby nia miała być pełna łaski Ta, która stała się Bramą niebieską, między Bogiem a ludźmi najprawdziwszą Pośredniczką. św. Wawrzyniec Justynian

 

? Nie uspokoję się nigdy, aż się nie upewnię, że Cię serdecznie i stale miłuję, Matko moja, któraś mnie tak serdecznie miłowała nawet wtedy, gdy okazywałem Ci  niewdzięczność.  św. Jan Berchmans

 

? Gdy grzesznik postanawiający zmienić swoje postępowanie upada do nóg Maryi, znajduje w Niej Matkę najmiłościwszą, jeszcze bardziej zdolną w przygarnięciu go do siebie i poratowaniu aniżeli najbardziej przywiązana matka rodzona!  św. Alfons Liguori

 

? Jeśli modlący się, nie zasługuje na to, aby był wysłuchany, wysłuchanym jednak będzie na mocy zasług Maryi, której się poleca i która wstawi się za nim.  św. Anzelm

 

? Usiłującemu nawrócić się do Boga, udzielasz pomocy i nigdy nie odprawiasz od Siebie bez pociechy.
Pan Jezus do Maryi w objawieniu św. Brygidzie

 

? O jakże szczytną jesteś, jak miłosierną, jak wszelkiej miłości i uwielbienia godną. Przenajświętsza Maryjo Panno! Imię Twoje tak słodkie jest, że byle je wymówić, trzeba się przejąć miłością ku Tobie i ku Bogu; owszem, byle imię Twoje przyszło na myśl miłującym Ciebie, już przez to jeszcze serdeczniej Cię miłują i przedziwnego doznają wesela.  św. Bernard

 

? Maryja jest Lekarką od wszelkich serca boleści. św. Jan Damasceński

 

? Nikt z ludzi nie otrzyma żadnego daru niebieskiego, który by nie przeszedł przez Jej dziewicze dłonie, albowiem wolą Boga jest, abyśmy wszystko mieli przez Maryję.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Rozważając Twe życie w świętej Ewangelii
Śmiem na Ciebie patrzeć i do Ciebie się zbliżyć.
Że jestem Twym dzieckiem — uwierzyć mi nietrudno,
Gdyż widzę Cię śmiertelną i cierpiącą jak ja.
(...)
Wąską ścieżkę do Nieba uczyniłaś widoczną,
Praktykując zawsze cnoty najprostsze.
Przy Tobie, Mario, z radością pozostaję małą.
(...)
Twoje słowa miłości — to mistyczne róże.
(...)
Ach, lubię, Mario, Twoją ciszę wymowną! (...)
Odgaduję w niej wielkość i wszechmoc
Kogoś, kto ratunku wyczekuje jedynie z Niebios. św. Teresa z Lisieux

? Taka jest wola Boga, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. św. Bernard

 

? Maryja jest jedyną ucieczką zatraconych, Nadzieją nieszczęśliwych i obrończynią wszystkich największych niegodziwców garnących się do Jej miłosierdzia.
Dionizy Kartuzjański

 

? Maryja stała się Obrończynią naszą, która przed Bogiem najskuteczniej załatwia sprawę zbawienia naszego.  św. Bernard

 

? Miłosierdzie Maryi rozlewa się na wszystkich, którzy o nie proszą, chociażby odmówili tylko jedno „Zdrowaś”.  św. Ryszard od św. Wawrzyńca

 

? Maryja prędzej niż wszyscy inni święci wspiera swych czcicieli.  Św. Ryszard od św. Wawrzyńca

 

? Skoro Maryja zobaczy naszą niedolę, natychmiast spieszy nam na pomoc w swym miłosierdziu
św. Bonawentura

 

? Zdobyć cały świat dla Jezusa przez Niepokalaną.  św. Maksymilian Kolbe

 

? Jezus jest zawsze i wszędzie owocem i Synem Maryi, a Maryja jest wszędzie prawdziwym drzewem, które nosi owoc żywota, i prawdziwą Matką, która rodzi Jezusa Chrystusa. św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Tak Maryja umiłowała nas, że Syna Swego jedynego wydała za nas. Św.Alfons Liguori

 

? Najświętsza Dziewica nie tylko sama zachowywana jest w pełni świętości, lecz utrzymuje i zachowuje świętych w pełni ich życia wewnętrznego, by nie zmniejszała się ich świętość. Maryja zapobiega, by nie obniżały się ich cnoty, by nie malały ich zasługi, żeby ich łaski nie ginęły, a szatani im nie szkodzili; kiedy zaś grzeszą, wstrzymuje karzącą rękę Syna.  św. Bonawentura

 

? Nie wyobrażam sobie, że więcej radości jest w mieszkaniu na łonie Abrahama niż w Maryi, ponieważ w Niej, nasz Pan postawił swój tron. opat Gueryk

 

? Pokładając ufność w Tobie, Matko Boża, będę zbawiony; pod Twym orędownictwem i opieką nie będę  niczego się lękał; z Twoją pomocą będę zwalczał i zwyciężał moich nieprzyjaciół, gdyż nabożeństwo do Ciebie jest bronią zbawienia, jaką Bóg daje tym, których chce zbawić. św. Jan Damasceński

 

? Z jednej strony Najświętsza Panna ma coś więcej, gdyż nie potrafiłaby zgrzeszyć, była wolna od zmazy pierworodnej. Lecz z drugiej strony miała mniej szczęścia niż my, gdyż nie miała Najświętszej Panny, którą mogłaby pokochać. Dla nas to jedno szczęście więcej, dla Niej — jedno mniej!  św. Teresa z Lisieux

 

? Maryja była Dziewicą przy poczęciu swego Syna, Dziewicą jako brzemienna, Dziewicą jako karmiąca własną piersią, Dziewicą zawsze. Św. Augustyn.

 

? Maryja będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju ludzkiego. Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi. Co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę. Śmierć przyszła przez Ewę, życie zaś przez Maryję. Św. Ireneusz.

 

? Wielkość Maryi leży w Jej pokorze. św. Matka Teresa z Kalkuty.

 

? Niechaj Maryja trzyma nas wszystkich w wytrwałości i prowadzi nas na drodze do nieba. Św. Jan Bosko.

 

? Wielkie wsparcie dla was, silną broń przeciwko zasadzkom diabła, macie, kochani młodzi, w pobożności do Maryi. Św. Jan Bosko.

 

? Ziemskie matki nigdy nie porzucają swoich dzieci. Tak samo Maryja, która kocha swoje żyjące dzieci, z jakąż miłością i jakąż dobrocią czyż nie pobiegnie chronić ich w ostatnich chwilach, kiedy najbardziej Jej potrzebują? Św. Jan Bosko.

 

? Maryja pomaga sprawiedliwym, ponieważ zachowuje w nich łaskę Boga, pomaga także grzesznikom, ponieważ wyprasza dla nich boskie miłosierdzie. Św. Jan Bosko.

 

? Stając się Matką Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, Maryja stała się również naszą Matką. Jezus w swoim wielkim miłosierdziu zechciał nazwać nas swoimi braćmi i takim imieniem ustanawia nas wszystkich adoptowanych dziećmi Maryi. Św. Jan Bosko.

 

? Maryja jest jak schronienie, w którym przyjmowani są bez wyjątku wszyscy chorzy, wszyscy biedni i wszyscy opuszczeni. Św. Bazyli Wielki.

 

? Włóżcie waszą rękę w dłoń Maryi i dajcie się Jej doprowadzić do Chrystusa. św. Matka Teresa z Kalkuty.

 

? Pokora, posłuszeństwo i czystość uczynią was zawsze miłymi Maryi. Św. Jan Bosko.

 

? Maryja jest twoją bardzo czułą i serdeczną Matką, która nigdy nie przestanie czuwać nad tobą. Św. Teresa z Los Andes.

 

? Powierzajcie się Jezusowi w Sakramencie i Maryi Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda. Św. Jan Bosko.

 

? Maryja jest Matką Boga i naszą, Matką możną i miłosierną, która gorąco pragnie napełnić nas niebieskimi łaskami. Św. Jan Bosko.

 

? Jeśli chcesz być wierny, bądź bardzo maryjny.  św. Josemaria Escriva

 

? Najświętsza Maryjo, jesteś moją Mamą ukochaną …  św. Weronika Giuliani  

 

? Trzeba zatem byś odczuwał potrzebę Maryi w swoim życiu nadprzyrodzonym, tak jak czujesz potrzebę powietrza w życiu naturalnym. Trzeba, byś żył Maryją, myślał o Niej, kochał Ją tak, żeby Ona stała się twoim życiem.  Sługa Boży Silvio Gallotti (+1927)

 

? Powiedz wszystkim ludziom, że Bóg daje nam łaski za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, że ludzie muszą je uprosić przez to Serce.  św. Hiacynta Marto

 

? Raz znowu, w dzień Wniebowzięcia Królowej Aniołów i Pani naszej Pan raczył uczynić mi tę łaskę, że w zachwyceniu ujrzałam Jej wstąpienie do nieba, radosne i uroczyste przyjęcie Jej i miejsce, jakie zajęła w królestwie swego Syna. W jaki sposób to wszystko się odbyło, tego opisać nie potrafię. To tylko powiem, że widok tej chwały napełnił moją duszę niewypowiedzianą chwałą i szczęśliwością.”  św. Teresa od Jezusa (1515 – 1582), Księga życia

 

? Jakiż spokój daje to święte imię „Maryja”. Powtarzajmy je często w głębi duszy. Niech stanie się oddechem naszego serca.  św. Maksymilian Maria Kolbe

 

? Matko Boska Bolesna, bądź naszą Matką i Panią teraz i na wieki. Amen.  św. Albert Chmielowski

 

? Wszyscy święci mają wielkie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny …  św. Jan Maria Vianney

 

? Najświętsza Dziewica jest prawdziwym Rajem ziemskim nowego Adama (stary raj ziemski był tylko figurą Maryi). W tym ziemskim Raju istnieją więc niesłychane bogactwa, piękności, rzadkości i niewypowiedziane słodycze, które nowy Adam – Jezus Chrystus tam pozostawił. Raj ów upodobał On sobie przez dziewięć miesięcy; tam zdziałał swe cuda, tam rozpostarł swe bogactwa z iście Bożą wspaniałomyślnością.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Duch Święty, przez usta świętych Ojców Kościoła, nazywa Najświętszą Dziewicę także: Bramą Wschodnią, przez którą Arcykapłan, Jezus Chrystus, wchodzi na świat i wychodzi. Przez Nią przyszedł On po raz pierwszy na świat i przez Nią przyjdzie także raz wtóry; Przybytkiem Bóstwa, miejscem odpoczynku Trójcy Przenajświętszej, Tronem Bożym, Miastem Bożym, Ołtarzem Bożym, Świątynią Boga, Światem Boga. Wszystkie te określenia i pochwały są najprawdziwsze przez wzgląd na rozmaite cuda i łaski, których Najwyższy dokonał w Maryi. Jakież to bogactwa! Jakaż chwała! Jaka radość i szczęście, móc znaleźć mieszkanie w Maryi i przebywać tam, gdzie Najwyższy ustawił tron swej chwały najwyższej.  św. Ludwik Grignion de Montfort

 

? Najświętsza Panna chroni mnie zawsze, gdy tylko Ją wezwę. Jeśli nachodzi mnie niepokój czy też mam jakiś kłopot, to od razu zwracam się do Niej — i zawsze, jak najczulsza z Matek, zajmuje się moimi sprawami.  św. Teresa z Lisieux

 

? Chciałbym kochać Maryję tak, jak na to zasługuję. Pamiętajmy jednak, że wszyscy święci i aniołowie razem wzięci nie potrafią godnie kochać i czcić Matki Bożej. Tak chciałbym mieć bardzo mocny głos, abym nim wezwać wszystkich grzeszników świata, aby kochali Matkę Bożą. Św. Ojciec Pio.

 

? Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni. Św. Ojciec Pio.

 

? Kto ufa Matce Bożej, nigdy nie dozna rozczarowania. Św. Jan Bosko.

 

? Uważaj wszystko za pożyczkę. Przyjrzyj się pokorze Matki Bożej. Im bardziej była wypełniona niebieskimi darami, tym bardziej się uniżała, także w chwili, kiedy zstąpił na nią Duch Święty i uczynił Ją Matką Syna Bożego. Mogła powiedzieć: Oto Ja Służebnica Pańska. Kiedy wzrasta ilość darów, niech też rośnie twoja pokora, wszystko trzeba traktować jako pożyczkę? Św. Ojciec Pio.

 

? Gdy wymawiam Zdrowaś Maryjo, wtedy uśmiecha się niebo, radują się aniołowie, ziemia się weseli i drżą szatani.  –  św. Franciszek z Asyżu.

 

? O niepojęta, o najświętsza, godna umiłowania Dziewico, Imię Twoje tyle zawiera słodyczy, że niepodobna, gdy się je wymawia, nie zapłonąć miłością ku Tobie i Bogu, który Ci je nadał.  –  św. Bernard. 

 

? Wniebowzięcie Maryi było bardziej chwalebne od wniebowstąpienia Chrystusa, gdyż na Jego spotkanie wyszli tylko Aniołowie, a na spotkanie Maryi wyszli nie tylko Aniołowie, ale i święci, a przede wszystkim Jezus Chrystus jako Głowa wszystkich. Św. Piotr Damiani.

 

? Maryja jako pierwsza zachowywała w całej doskonałości Ewangelię, w całej jej surowości, zanim została jeszcze napisana. Niech wyprosi nam miłość do krzyża i pobudza nas do tego, abyśmy kroczyli tuż za nią śladami Jezusa. Św. Ojciec Pio.

 

? Zbawiciel pierwszy przed Maryja poszedł do nieba nie tylko, aby przygotować jej tron, ale aby poprzez wyjście ze wszystkimi Aniołami i świętymi uczynić bardziej triumfalny Jej ingres do nieba. Św. Anzelm.

 

? Śmierć przyszła przez Ewę, a życie pojawiło się przez Maryję. Św. Hieronim.

 

? Boża Rodzicielka jest pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. W misterium Kościoła, który sam także słusznie jest nazywany matką i dziewicą, Błogosławiona Dziewica idzie przed nami, stanowiąc najdoskonalszy i jedyny wzór zarówno dziewicy, jak i matki. Św. Ambroży.

 

? Węzeł związany przez nieposłuszeństwo Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi; co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę. Św. Ireneusz.

 

? Najświętsza Maryja w doskonały sposób wypełniła Wolę Ojca. Ważniejszą sprawą było dla Maryi, że się stała uczennicą Chrystusa, niż to, że była Matką Chrystusa. Ona bardziej strzegła prawdy w Sercu, niż Ciała w łonie. Chrystus Prawda jest w Sercu Maryi, Chrystus Ciało jest w Jej łonie. Być w Sercu, znaczy więcej niż być w łonie. Św. Augustyn.

 

? Maryja jest naszą siostrą, gdyż wszyscy jesteśmy dziećmi Adama. Św. Atanazy.

 

? Niech każda dusza będzie duszą Maryi, aby uwielbiała Boga. Niech w każdej duszy będzie duch Maryi, aby rozradowała się w Panu. Jest tylko jedna Matka Chrystusa, Ta, która Go zrodziła, ale przez wiarę każda dusza rodzi Chrystusa. Każda dusza przyjmuje Słowo Boga, jeśli tylko nieskalana i wolna od występków zachowuje czystość nienaganną i bez skazy. Każda więc dusza, która byłaby taką, wielbi Pana tak, jak wielbiła Go dusza Maryi i jak Jej duch rozradował się w Bogu Zbawicielu. Św. Ambroży.

 

? Ten, kto nie czci Matki, ten bez wątpienia odmawia czci i Synowi. Bł. Elred, opat.

 

? Bądź pozdrowiona Maryjo, któraś w dziewiczym łonie zamknęła Nieskończonego. Dzięki Tobie Trójca Święta doznaje czci i chwały po całej ziemi; dzięki Tobie przesławny krzyż na całej ziemi otoczony jest chwałą i uwielbieniem; dzięki Tobie radują się niebiosa, weselą się aniołowie i archaniołowie, pierzchają demony; dzięki Tobie kusiciel został strącony z nieba; dzięki Tobie upadła ludzkość wzniosła się ku niebu; dzięki Tobie całe stworzenie pogrążone w nierozumnym bałwochwalstwie doszło do poznania prawdy; dzięki Tobie wierzący dostępują chrztu; dzięki Tobie otrzymują olejek wesela; dzięki Tobie na całym świecie powstają Kościoły; dzięki Tobie narody zostały wezwane do nawrócenia. Św. Cyryl Aleksandryjski.

 

? Słowo wzięło ciało z Maryi Dziewicy. Św. Atanazy.

 

? Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę. Św. Jan Bosko.

 

? O Święta Matko, miecz naprawdę przeniknął Twoją duszę. Jedynie przenikając duszę Matki, mógł dosięgnąć ciała Syna. Umarłemu Jezusowi, któremu nie mogła już zaszkodzić niemiłosierna włócznia, otworzyła bok, Tobie zaś przeszyła serce. Jego duszy już tam nie było, a Twoja nie mogła się stamtąd oderwać. Straszny ból przeszył Twoją duszę, toteż zupełnie słusznie nazywamy Cię więcej niż Męczennicą, ponieważ ból współcierpienia przewyższa udrękę ciała. Św. Bernard.

 

? W Tobie jednej, o Maryjo, bez porównania bardziej uwielbiony stał się Bóg niż we wszystkich świętych swoich. Św. Maksymilian M. Kolbe.

 

? Maryjo, oto jawisz się w blasku piękności. Twe dziewicze ciało jest całe święte, całe czyste, całe mieszkaniem Boga. Przeto nie obróci się w proch, ale jako ludzkie zostanie przeniesione do nieskazitelności życia wiecznego. Jest to jednak to samo ciało żywe, doskonale uwielbione, nieskażone, obdarzone życiem wiecznym. Św. Germanus z Konstantynopola.

 

? Maryja osiągnąwszy najwyższe szczyty cnót, otoczona oceanem Bożych łask, sprowadzała na spragniony i wierny lud obfite strumienie łask, którymi sama cieszyła się w najwyższym stopniu. Św. Amadeusz, biskup.

 

? Maryja przebywając w ciele kosztowała zaczątków przyszłego królestwa, czy to unosząc się ku Bogu w niewymownym porywie serca, czy to zstępując ku bliźnim w niewypowiedzianej miłości. Stamtąd odbierała hołd aniołów, stąd doświadczała serdecznego oddania ludzi. Św. Amadeusz, biskup.

 

? Syn Niepokalanego Serca Maryi jest człowiekiem, który płonie miłością i zapala owym płomieniem wszystko, dokądkolwiek się udaje. O niczym nie myśli, jak tylko o tym, w jaki sposób iść za Chrystusem i naśladować Go w modlitwie, trudach i cierpieniach, w nieustannym i wyłącznym szukaniu chwały Bożej i zbawienia ludzi. Św. Antoni Maria Claret.

 

? Miej wielką, szczerą i nieustającą pobożność wobec Maryi. Gdybyś wiedział, ile warte jest to oddanie, nie zamieniłbyś go na żadne złota świata. Św. Jan Bosko.

 

? Znajdowałem lud zbuntowany przeciwko Ewangelii za każdym razem, kiedy obok krzyża Zbawiciela nie pokazywałem Jego Matki. Św. Franciszek Ksawery.

 

? Matka Boża była tak piękna, że kiedy się Ją raz  zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby iść Ją znowu zobaczyć. Św. Bernadeta.

 

? Próżne jest pokładanie nadziei w zbawienie i uświęcenie dusz bez Maryi. Św. Alfons Maria Liguori.

 

? To, co Ewa związała swoim niedowiarstwem, Maryja rozwiązała swoją wiarą. Św. Ireneusz.

 

? Jeżeli ten kto się modli, nie zasługuje na to, żeby być wysłuchanym, zasługi Maryi, której się poleca, sprawiają, że zostanie wysłuchany. Św. Anzelm.

 

? Wielkie wsparcie i potężną broń przeciwko knowaniom szatana macie, w oddaniu się Przenajświętszej Pani. Św. Jan Bosko.

 

? Pobożność do Przenajświętszej Matki jest wsparciem każdego wierzącego chrześcijanina, a zwłaszcza młodzieży. Św. Jan Bosko.

 

? Ty jesteś Maryjo błogosławionym Tronem, na którym zasiada nasz Pan i przez który wszystko odnowił, ludzi oraz rzeczy. Św. Piotr Damiani.

 

? Maryja jest żyjącym Bastionem, którego nieprzyjaciele Boga nigdy nie zdobyli i którego nie mogą naruszyć strzały. Św. Augustyn.

 

? Maryja jest Ogrodem, w którym Pan zebrał wszystkie gatunki roślin pachnących, obrazy swoich cnót. Św. Girolamo.

 

? Nie będę spokojny, dopóki nie będę miał prawdziwego synowskiego uczucia względem Maryi Dziewicy. Św. Jan Berchmans.

 

? Bóg chciał, abyśmy mieli wszystko za pośrednictwem Maryi. Św. Bernard.

 

? W bolesnych wydarzeniach czasu nie pozostaje inna pociecha jak pociecha nieba, a pośród niej pocieszenie pośrednictwa Tej, która zawsze była Pomocą Chrześcijan. Św. Pius X.

 

? Wychowanie młodego człowieka za pośrednictwem Maryi ma trwały wpływ na jej życie. Maryja będzie dla niego prawdziwym bodźcem do wychodzenia ze zła. Imię Maryi w jego sercu będzie zawsze wywoływać drżenie miłości. Św. G. Eymard.

 

? Maryja kocha młodzież, a więc kocha i błogosławi tych, którzy o nią dbają. Św. Jan Bosko.

 

? W niebezpieczeństwach, w smutkach i w wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Ją. Idąc za Nią, nie zmylisz drogi, a wzywając Ją, nie zgubisz się, myśląc o Niej, nie zgrzeszysz. Trzymaj się blisko Niej, a nie upadniesz. Św. Bernard.

 

? Wszystkie dobra Pana przychodzą do nas przez ręce Maryi. Jest prawie niemożliwe udać się do Jezusa, jeżeli nie przychodzi się przez Maryję. Św. Jan Bosko.

 

? Wyobraźcie sobie, jak będziemy szczęśliwi na łożu śmierci, kiedy będziemy mogli z całą szczerością stwierdzić: O Niepokalana, za sprawą Twego miłosierdzia poświęciłem Ci całe moje życie, dla Ciebie pracowałem, dla Ciebie cierpiałem, i teraz dla Ciebie umieram. Jestem Twój! Jaki spokój, jaka cudowna radość wypełni nasze serce w nadziei, że Ją szybko ujrzymy. Św. Maksymilian Maria Kolbe.

 

? O Maryjo, gdybym ja była Królową Niebieską, a Ty małą Teresą, chciałabym stać się małą Teresą, aby Ciebie zobaczyć, Królowo Niebieska. Św. Teresa z Lisieux.

 

? Każda dana łaska przechodzi przez trzy źródła, to jest od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do Dziewicy i od Dziewicy Maryi do nas. Św. Bernardyn ze Sieny.

 

? Jeżeli podnoszą się wichry pokusy, jeżeli uderzasz o skały trudów, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryję. Św. Bernard.

 

? Nawet jeżeli gwiazdy na niebie zmieniłyby się w języki, a głębiny morskie w słowa, nigdy nie wyraziłyby w pełni godności Maryi. Św. Tomasz z Villanova.

 

? Aniołowie w niebie mają Królową, ale my mamy Matkę i tą Matką jest Maryja. Św. Bernard.

 

? Dopiero w niebie będziemy mogli poznać zdumienie to, co Maryja Przenajświętsza zrobiła dla nas i te wszystkie razy, kiedy uratowała nas od piekła. Św. Jan Bosko.

 

? Maryja jest jak Kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni. Bóg dla nich otworzył to Schronisko. Św. Bazyli Wielki.

 

? Dziewica Maryja, która, aby nas wyzwolić od wiecznej śmierci, zasłużyła na wydanie na świat Ceny Odkupienia, jest najpotężniejszą ze wszystkich w rekomendowaniu nas Bogu, aby dać nam życie wieczne. Św. Augustyn.

 

? Madonna pragnie, abyśmy Ją czcili pod imieniem Wspomożycielski. Nadchodzą tak smutne czasy, że naprawdę potrzebujemy tego, aby Przenajświętsza Dziewica pomagała nam zachować i bronić chrześcijańskiej wiary. Św. Jan Bosko.

 

? Kiedy zmieszany myślą o ciężarze swoich win, niespokojny z powodu opłakanego stanu twego sumienia, przerażony surowością sądu, dajesz się zawładnąć smutkowi i wpadasz w przepaść desperacji, wtedy pomyśl o Maryi. Św. Bernard.

 

? Zły duch nie znał dziewictwa Maryi i Jej rozwiązania, jak również śmierci Pana. Te trzy niezwykłe tajemnice wypełniły się w milczeniu Boga. Św. Ignacy Antiocheński.

 

? Maryja jest bardziej błogosławiona przez to, że przyjęła Jezusa wiarą, niż przez to, że poczęła Go cieleśnie. Św. Augustyn.

         

Strona 1    Strona 2    Strona 3