Aktualności

2024-07-06 16:31

Modlitwa do Boga Ojca odmawiana każdego 7 dnia miesiąca i w dniu urodzin

MODLITWA PODZIĘKOWANIA BOGU OJCU ZA STWORZENIE MNIE

Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.

Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś jako szczyt swojej miłości do człowieka.

Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.

Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.

Ojcze, jestem Twój na zawsze. W życiu i po śmierci nic nas nie rozdzieli. Tak mi dopomóż Bóg.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ WOLI BOGA OJCA

Ojcze, który stworzyłeś wszechświat i wszystko, co istnieje, poświęcam Ci moją wolną wolę jako największy z wszystkich darów, którymi mnie obdarowałeś. Ponieważ jesteś Moim Ojcem i wszystko, co czynisz, czynisz z miłości, nie mam innych dróg niż Twoja i innej woli niż Twoja. Zawierzam Ci wszystko, co jest dla mnie cenne, i pragnę spełniać Twoją Wolę w moim życiu każdego dnia. Wierzę, że z Twoją pomocą wszystko mi się uda, bo dla Ciebie nie ma nic nie możliwego. Amen.

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Boga Ojca

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ WOLI BOGA OJCA

SIÓDMY DZIEŃ MIESIĄCA ku czci Boga Ojca

BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH DZIECI

Nowenna do Boga Ojca

WEZWANIA DO BOGA OJCA

LITANIA DO BOGA OJCA

PIEŚNI DO BOGA

czytaj więcej...