Pomniki Pamięci Narodowej w Kasinie Wielkiej

Piwnica Młynkowska – miejsce pochówku 11 zakładników rozstrzelanych 14 listopada 1943 roku przez Niemców

PIWNICA MŁYNKOWSKA – św. Jan Paweł II mówił do nas Polaków: PROSZĘ WAS, ABYŚCIE NIE PODCINALI SAMI TYCH KORZENI, Z KTÓRYCH WYRASTAMY. Mówił, abyśmy nie udawali, że nie widzimy, że czegoś takiego nie było, że jeśli zapomnimy o takich miejscach to zapomnimy o Polsce.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Chwała Bohaterom! – UG Mszana Dolna

Modlitwa za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczypospolitej

MARIA NOWAK świadek rozstrzelania, pochówku oraz ekshumacji zwłok 11 zakładników rozstrzelanych 14 listopada 1943 roku w Kasinie Wielkiej

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi