Aktualności

2020-03-26 12:22

Godzinki o Męce Pańskiej

DROGA KRZYŻOWA

GORZKIE ŻALE:  Część I  Część II  Część III

Jutrznia
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany,
Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
I wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny, chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn
Witaj Jezu w Ogrójcu w modłach krwią spocony,
Przez Anioła wzmocniony, przez ucznia zdradzony,
Od wrogów krwi Twej chciwych, jak zbójca pojmany,
W dom Annasza wiedziony, bity, krępowany.
Uczniowie Cię odstępują, bojaźń ich zwycięża,
Piotr się trzykroć zapiera, mówiąc: nie znam męża.
Fałszywe świadki na śmierć Pana oskarżają,
Niewinnego Baranka na ofiarę dają.

 

W. Niech będzie pochwalona najświętsza krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków, Amen.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Jezu najdobrotliwszy! któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć haniebną, nie dopuść, błagamy, aby Krew i rany Twoje miały być na potępienie nędznym duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju,
O. Amen.

 

Pryma
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
I wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny, chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn
Witaj Jezu cierpliwy, rano prowadzony
Do Piłata, przed sądem zbójców swych stawiony.
Piłat w Jezusie winy żadnej nie znajduje,
Do Heroda Go rychło odwieść rozkazuje.
Herod ciekawy cudów, Boga pyta hardo,
Jezus milczy, Herod Go odprawia z pogardą.
W białą szyderczą szatę przyobleczonego,
Odsyła Piłatowi Baranka cichego.

 

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju,
O. Amen.

 

Tercja
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
I wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny, chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn
Witaj Jezu niewinny, oprawcom wydany,
Do słupa przywiązany, nago biczowany.
Jako z krynicy żywej tak z świętego ciała,
Krew ta święta przez mnogie rany wyciekała.
Aż ubranemu w szkarłat na śmiechy ludowe,
Trzcinę za berło dają, cierniem wieńczą głowę.
Na wzgardę klęcząc przed Nim, spluwać nań się ważą,
Biją w twarz zawiązaną, prorokować każą.

 

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Jezu najdobrotliwszy! któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć haniebną, nie dopuść, błagamy, aby Krew i rany Twoje miały być na potępienie nędznym duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju,
O. Amen.

 

Seksta
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
I wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny, chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn
Witaj Jezu, przed sądem Piłata stawiony,
I wyrokiem niesłusznym na śmierć potępiony.
Piłat żadnej przyczyny śmierci nie znajduje,
Obmył ręce, a wyrok śmierci podpisuje.
Wychodzi Jezus z miasta, krzyżem obciążony,
Na twarz w drodze po trzykroć upada zemdlony.
Od własnego narodu zmęczon, zelżon, zbity,
Przywiedzion jest na miejsce, gdzie ma być zabity.

 

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Jezu najdobrotliwszy! któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć haniebną, nie dopuść, błagamy, aby Krew i rany Twoje miały być na potępienie nędznym duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju,
O.Amen.

 

Nona
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
I wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny, chwalon będzie wiecznie.

Hymn
Witaj Jezu, do krzyża gwoźdźmi przykowany,
Sromotnie podwyższony, z łotry porównany.
Ręce i nogi święte srogie ostrza bodły,
A Pan za swe zabójcę czyni Ojcu modły.
Łotrowi skruszonemu niebo obiecuje,
Uczniowi swą zemdloną Matkę zostawuje.
Gdy w śmierci ofiarował Bóg modlitwę swoją,
Pragnął, a zbójcy octem i żółcią Go poją.
Zatem Pan po spełnionej Przenajświętszej Męce
Oddał swojego Ducha w Boga Ojca ręce.

 

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Jezu najdobrotliwszy! któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć haniebną, nie dopuść, błagamy, aby Krew i rany Twoje miały być na potępienie nędznym duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju,
O. Amen.

 

Nieszpory
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
I wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny, chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn
Witaj, ofiarny Jezu, wiszący przed zgrają,
Jeszcze z boku świętego Krew Twą wytaczają.
Człowiek bez winy żadnej, Bóg który nas stworzył,
Umarł za grzechy nasze, by nam raj otworzył.
Nikodem Ciało z krzyża z Józefem składają,
Matce Najboleśniejszej ze czcią oddawają,
Która łzami je myjąc, z przyjaciółmi swymi,
Opatruje nabożnie maściami wonnymi.

 

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Jezu najdobrotliwszy! któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć haniebną, nie dopuść, błagamy, aby Krew i rany Twoje miały być na potępienie nędznym duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju,
O. Amen.

 

Kompleta
Weź nas w Twą laskę Jezu, Boże nasz i Panie,
Wstrzymaj za grzechy nasze, słuszne Twe karanie.
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Twoją męką,
I wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu i Synowi wspólnie Duchowi świętemu.
Jak było na początku, od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny, chwalon będzie wiecznie.

 

Hymn
Witaj Jezu, przez Matkę smutną opłakany
I ze łzami sług wiernych w grobie pochowany.
Po śmierci Pana, trwogę nieprzyjaciel czuje,
Grób, by Zbawca nie powstał, próżno pieczętuje.
Pełnią się Boską mocą Boskie tajemnice,
Pan śmierć pokonał, ziścił świętą obietnicę.
Daj nam Jezu, niech śmierć Twa i Twe zmartwychwstanie
Wiekuistym żywotem i dla nas się stanie.

 

W. Niech będzie pochwalona Najświętsza Krew i rany Pana Jezusa,
O. Teraz i na wieki wieków. Amen.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Jezu najdobrotliwszy! któryś dla odkupienia świata i zbawienia grzeszników podjął mękę i śmierć haniebną, nie dopuść, błagamy, aby Krew i rany Twoje miały być na potępienie nędznym duszom naszym, dla wielkości grzechów naszych, ale z nieskończonych zasług Twoich, najmiłosierniejszy Panie i Boże, racz nam darować choć jedną kropelkę Najdroższej Krwi Twojej, by dusze nasze zbawione były. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
W. Błogosławmy Panu,
O. Bogu chwała.
W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju,
O. Amen.

 

Ofiarowanie.
Z pokłonem prosim, Jezu, przyjmij te godziny,
Na cześć srogiej Twej męki, a zgładź nasze winy,
Jezu, przez śmierć okrutną i przez rany ciężkie
Proszę, przyjm nas do nieba przez ręce anielskie.
Daj, byśmy Ciebie sercem zawsze miłowali
I po śmierci na wieki w niebie wychwalali.

 

W. O Jezu, Zbawicielu świata umączony,
O. Bądź teraz i na zawsze od nas pochwalony.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:
Jezu Chryste, Panie nasz, Baranku Boży, niewinna za grzechy nasze ofiaro, który przez nieograniczoną ku ludziom miłość, poniosłeś mękę okrutną i haniebną na krzyżu śmierć; Jezu Najsłodszy, którego Ciało święte ze czcią pogrzebane, do trzeciego dnia w grobie spoczywało, racz sprawić łaską Twoją, abyśmy dla świata obumarłszy, Tobie jednemu zawsze się poświęcili i Twego przykazania z gorliwością strzegli. Który żyjesz i królujesz w Trójcy Przenajświętszej Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

czytaj więcej...