Aktualności

2021-11-16 16:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC CZERWIEC 2024

INTENCJA NA OGÓLNA:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski Wniebowziętej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2024 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJE PAPIESKIE:

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

DODAJ PROŚBĘ, INTENCJĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO MATKI BOŻEJ

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski Wniebowziętej w Kaplicy Na Brzegu

Matko Boża Jasnogórska!

Na wzgórzu Brzegowa stoisz

otwierasz szeroko ramiona

i dzieci przyciskasz do łona

o Matko Niepokalana!

.

Otwierasz Serce na żale chorych,

zmartwionych i biednych

ocierasz strumienie łez rzewnych Swą łaską

O Matko!

Modlitwy, Litanie do Matki Bożej

 

 

czytaj więcej...