Modlitwy, Litanie do Matki Bożej i inne

Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

TE DEUM

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II – audio

Anioł Pański 

Pod Twoją obronę uciekamy się

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)  / Ave Maria (Salutatio Angelica)

Modlitwa Św. Bernarda do Matki Bożej

Modlitwa do Maryi- Św. Ludwika Grignon de Montfort

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia

Magnifikat

SEN MATKI BOŻEJ

Z MARYJĄ ratuj człowieka

MODLITWA ZAWIERZENIA MARYI

MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Wiersze, modlitwy o Matce Bożej z Brzegu

Matuchno Częstochowska

Jak światło latarni

Matuchno ukochana

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej

Ave Maris Stella – Witaj Gwiazdo Morza – Hymn ku czci Matki Bożej

Modlitwa do Matki Bożej o wytrwanie w dobrym

Modlitwa do Matki Bożej o szczęśliwą śmierć

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

Litania Loretańska do NMP

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Modlitwa do Królowej Korony Polskiej

Litania do Wszystkich Świętych

Modlitwa do Matki Bożej od Wykupu Niewolników

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Modlitwa do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi

Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej

Dodaj intencje, prośbę lub podziękowanie

***

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

Ks. Piotr Glas