Aktualności

2019-07-24 18:09

Nowenna do Boga Ojca

MODLITWA podziękowania Bogu Ojcu za stworzenie mnie odmawiana w każdym dniu nowenny

Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.

Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś jako szczyt swojej miłości do człowieka.

Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.

Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Boga Ojca

1 DZIEŃ NOWENNY

BÓG OJCIEC: Dziś dzień pierwszy. Rozważać będziesz dzieło stworzenia. Kiedy zapragnąłem stworzyć istotę doskonale wolną, stworzyłem człowieka na Mój obraz i podobieństwo. Uczyniłem go panem nad wszystkimi żyjącymi stworzeniami, aby na wzór Mojej władzy nad wszelkim stworzeniem on posiadał władzę nad stworzeniami Ziemi. Dałem mu przy tym Moje prerogatywy, aby nie zaprzepaścił Mojej łaski i nieopatrznie nie doprowadził do zerwania naszej przyjaźni. Mimo Mojej zapobiegliwości względem niego, człowiek odwrócił się od Mojej Woli i zapragnął sam stać się bogiem, przez co głęboko Mnie zranił, bo przecież wszystko stworzyłem dla niego.

 

Czy sam mam przyjąć ciało, aby okazać wdzięczność za szatę świata? Sam mam spacerować po źdźbłach trawy i grzać stopy w morskim piasku? Nie, to nie dałoby Mi ukojenia. Tak jak żaden ojciec po stracie jedynego dziecka nie ukoi swojego bólu, śpiąc w dziecinnym łóżeczku i bawiąc się dziecinnymi zabawkami, tak Ja nie znajduję rozkoszy w Moim dziele, a raczej zasmuca Mnie jego piękno, bo nie mam już syna, dla którego stworzyłem świat.

 

Wygnanie z Raju Adama i Ewy, było konieczną konsekwencją ich wyboru, aby łamiąc kolejne Prawo i kolejne Przymierze, nie stali się Moimi wrogami na wieczność na wzór syna zatracenia – Szatana. Mój doskonały plan wobec człowieka został zniszczony bezpowrotnie, ale nie Moja miłość wobec niego. Moja miłość jest twórcza. Zapragnąłem więc uczynić człowiekowi jeszcze większe dobro, niż to, które zamierzyłem na początku. W tym objawia się Moja Boskość. Jestem nieskończenie wspaniałomyślny.

 

Modlitwa na zakończenie pierwszego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za dzieło stworzenia

Uwielbiam Cię, Ojcze, za dzieło stworzenia. Bądź pochwalony każdym zachwytem, z którym podziwiam Twoje doskonałe dzieła. Dziękuję Ci za Twoją wspaniałomyślność, dzięki której nie przekreśliłeś mnie z powodu mojego pierwszego grzechu, ale zamierzyłeś w moim życiu jeszcze większe dobro. Obdarz mnie sercem pragnącym szczerze pokutować, aby tym razem wypełnić Twój jeszcze doskonalszy plan. Amen.

***      ***      ***

2 DZIEŃ NOWENNY

BÓG OJCIEC: W drugim dniu nowenny rozważać będziesz stworzenie Niepokalanej Niewiasty.

 

Moje zranione Serce nie rozpamiętywało swojego bólu, ale żałowało tak bardzo wszystkich ludzkich stworzeń i szczęścia, które utraciły, że postanowiłem naprawić całe to zło i okazać Moje miłosierdzie światu. Stworzyłem Niewiastę o Niepokalanym Sercu, aby w Niej i przez Nią naprawić całe zło. W miejsce tych dwojga nieszczęśliwych, pod tym samym drzewem postawiłem niezwyciężoną Niewiastę, którą utworzyłem z Moich łez i Mojej nadziei. To dziecko Mojego osieroconego Serca, Moja ojcowska duma, której nie zdążyłem zaznać. Ta piękna istota ludzka otrzymała jeszcze więcej niż Adam i Ewa. Maryję wybrałem jak gdyby z własnego żebra. W sposób duchowy pochodzi Ona z bólu Mojego Serca, które cierpiąc utratę potomstwa, stworzyło jeszcze większe dobro. Święte cierpienie zawsze rodzi dobro, a Moje cierpienie wydało owoc w postaci Maryi. Mężczyzna, z którym złączy swój żywot, będzie więc Bogiem i Człowiekiem, Chrystusem, który zstąpi do Jej niepokalanego łona, aby zbawić świat. Jak przez Ewę zło przyszło na świat, tak przez Maryję na świat przyszło najwyższe dobro, które pokona zło. Od chwili, kiedy Maryja otrzymała oczy, Moje ojcowskie oblicze nie przestaje się uśmiechać. Ona przyjęła Mój zamysł i zrealizowała go w pełni, stając przede Mną w imieniu ludzkości. Jej potomstwo jest Moim potomstwem. Jej dzieci są rozkoszą Mojego Serca. Wraz z nimi zmiażdży głowę starodawnego węża, aby zwyciężył Owoc Jej niepokalanego łona, Jezus Chrystus Król.

 

Modlitwa na zakończenie drugiego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za stworzenie Maryi

Uwielbiam Cię, Ojcze, za stworzenie Maryi, która w swoim niepokalanym łonie poczęła Boga, a w swoim Niepokalanym Sercu poczęła odrodzoną ludzkość. Dziękuję Ci za Jej czystą miłość i dziewiczą ufność, które wywołują Twój uśmiech i są balsamem na Twoją pierwszą ranę z Raju. Spraw, proszę, abym był prawdziwym dzieckiem Jej Niepokalanego Serca. Daj mi udział w Jej miłości, Jej walce i Jej zwycięstwie. Daj mi udział w Twoim uśmiechu, którym Ją darzysz. Amen.

***      ***      ***

3 DZIEŃ NOWENNY

BÓG OJCIEC: Chcę, abyś w trzecim dniu rozważała męczeństwo Mojego Syna Jezusa. Kiedy powołałem do życia świętą Niewiastę, a Ona z pokorą przyjęła Moją Wolę, w Moim Synu sam zstąpiłem na stworzoną dla człowieka Ziemię. Ludzkość bowiem została skażona piętnem grzechu pierworodnego i tylko jedna Maryja nie była dotknięta plagą zepsucia. Cała ludzkość straciła łaskę i pogrążona była w mroku własnego grzechu. Postanowiłem więc, że poświęcę własnego Syna na przebłagalną Ofiarę, która wyjedna przebaczenie ludziom i zapewni im wielkie niezasłużone łaski, które tak pragnę na nich zlać. Nikt jednak ze śmiertelników nie kochał ludzkości tak gorąco, aby mógł cierpieć za nią tak okrutnie i oddać za nią życie tak niewinnie. Ofiara, której żądała Moja sprawiedliwość musiała być tak wspaniałomyślna jak Mój zamysł wywyższenia ludzkości, która zasługiwała raczej na karę i potępienie.

 

Mój Syn z miłością przyjął Moją Wolę, bo umiłował ludzkość Moją miarą i zapragnął dzielić z nią Moje ojcostwo i posiąść rodzeństwo nieśmiertelne, którego nie dotknie więcej piętno zepsucia. Zapragnął wprowadzić do swego Królestwa ludzi wygnanych z Raju i dzielić z nimi swoje wieczne szczęście. Przyjął więc ciało z Maryi i ukazał się światu w widzialnym wymiarze, jako dziecko niewinne, poświęcone Bogu. Jako Pierworodny Syn, pierwociny Nieba, łaski ofiarowanej ludzkości po jej upadku.

 

Jezus przeżył całe ludzkie życie, niemowlęctwo, narodziny, dzieciństwo, młodość i dojrzałość. A kiedy dojrzał jako Owoc Mojej łaski i zarazem Owoc niepokalanego łona, Maryja złożyła Go na Moim Ołtarzu. Nie zerwała Go i nie zachowała Jego słodyczy dla siebie, ale doglądała Go na własnym łonie i kiedy zdawał się już dojrzały i gotowy, ofiarowała Go Mi, abym uczynił z Nim, co mi się podoba. Odebrałem Go więc z rąk Niewiasty i zawiesiłem na powrót na drzewie, aby każdy, kto na Niego spojrzy i ofiaruje go Mi, dostąpił łaski przebaczenia i odkupienia swoich win. Krwawe Męczeństwo Jezusa uzdrowiło Moje zranione Serce, które zlewając na świat łaskę przebaczenia, otworzyło się ponownie na ludzkość.

 

Modlitwa na zakończenie trzeciego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za poświęcenie swego Jedynego Syna

Ojcze, uwielbiam Cię za to, że poświęciłeś dla mnie swojego Jedynego Syna, aby patrzeć na Jego krwawe męczeństwo i zasłonić nim mnie przed sprawiedliwą karą. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi nowe życie w Jezusie i przez Jego Krew złączyłeś mnie znów ze sobą rodzinnymi więzami. Proszę Cię pokornie, abym przez całe życie patrzył na ukrzyżowanego Jezusa i ofiarował Ci Go za grzechy moje i całego świata, aby Jego Męka nie była dla mnie daremna. Amen.

***      ***      ***

4 DZIEŃ NOWENNY

BÓG OJCIEC: W tym dniu rozważać będziesz tajemnicę Najświętszego Sakramentu. Po tym jak Mój Syn zawieszony został na drzewie krzyża i oddał Mi swoje życie na okup za dusze ludzkie, i umarł na krzyżu w mękach, sam zdjąłem Go z krzyża, jako Owoc, którego ludzka ręka nigdy nie powinna była tknąć. Tajemnica Mojego przebaczenia ogarnęła całą Ziemię. Aby uzdrawiająca śmierć Nieśmiertelnego mogła dosięgnąć wszystkiego, co zostało dotknięte piętnem śmierci, Jezus został pogrzebany. Trzeciego dnia zmartwychwstał a z Nim nadzieja ludzkości na ponowne zamieszkanie ze swoim Stworzycielem w Raju. Tym razem będzie to Raj jeszcze wspanialszy, jeszcze bogatszy, jeszcze doskonalszy, w którym nie będzie już prób. Do którego nie wejdzie żaden wąż, aby czyhać na Moje potomstwo. Jezus poprzez swoją Ofiarę uzdrowi ludzkość i udoskonali ją do tego stopnia, że będzie mogła nosić Moje Imię.

 

Teraz powiem ci o rzeczy najważniejszej, która dla twojej duszy jest podstawową prawdą i potrzebą. Przeklęty owoc zepsucia, którego spożycie zatruło wszystkie ludzkie dusze, został zwyciężony mocą uzdrawiającego Owocu Życia. Jezus, Owoc Mojego Boskiego łona i niepokalanego łona Dziewicy Maryi, został zawieszony na drzewie dla waszego uzdrowienia. On jest niejako odtrutką na jad, który krąży w żyłach ludzkości. Patrząc na ukrzyżowanego dla was Jezusa i wyznając swój grzech, ludzkość już dostępuje łaski. To jednak było dla Mnie zbyt mało, dlatego sam sięgnąłem po ten Owoc, zerwałem Go prosto z drzewa i dałem Go wam do spożycia, aby Jego świeży sok, Krew Mojego Syna, uzdrowił waszą zepsutą krew.

 

Spożywając więc Najświętsze Ciało i Krew Mojego Syna w Sakramencie Komunii świętej, przyjmujecie z Mojej ręki Owoc uzdrowienia prosto z Ołtarza, to znaczy z krzyża. W Najświętszej Hostii zawarta jest więc cała uzdrawiająca siła, jaką Jezus wyjednał ludzkości poprzez swoją Mękę na krzyżu. Przyjmując Najświętszy Sakrament do swego serca, człowiek dostępuje łaski przemiany swojego zepsutego wnętrza, uzdrowienia choroby własnej natury tak, że z czasem natura ludzka upodabnia się do ludzkiej natury Mojego Syna, natury nieskażonej piętnem pierworodnego grzechu. Przemianie ulegają intencje człowieka, cele i pragnienia, a także stosunek człowieka do Boga i bliźnich. Ten Najświętszy i uzdrawiający Sakrament jest skuteczny jednak tylko w duszach czystych i pokutujących, które prawdziwie szukają uzdrowienia. Przez Krew Jezusa łączą się one ze Mną w nadprzyrodzony sposób więzami Boskiej Krwi Jezusa, tak że nie nazywam ich już stworzeniami, ale dziećmi. Błogosławię cię, Moje dziecko.

 

Modlitwa na zakończenie czwartego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za Najświętszy Sakrament

Uwielbiam Cię, Ojcze, za Najświętszy Sakrament, którym karmisz i uzdrawiasz moją duszę. Bądź pochwalony za to, że ręką kapłana Ty sam podajesz mi do ust Twój święty Owoc życia prosto z drzewa krzyża. Dziękuję Ci za Krew Twojego Syna krążącą w moich żyłach, dzięki której nie nazywasz mnie już stworzeniem, ale dzieckiem. Spraw, abym zawsze godnie i świadomie, z największą wdzięcznością przyjmował ten Najświętszy Sakrament. Amen.

***      ***      ***

5 DZIEŃ NOWENNY

BÓG OJCIEC: W piątym dniu rozważaj łaskę, jaką dałem ci, zsyłając Ducha Świętego.

 

Kiedy otrzymałem okup za twoją duszę i za wszystkie dusze ludzkie, Mój nieprzyjaciel wzmógł swoją walkę przeciwko Mojemu stworzeniu. Z nienawiści do tych wielkich łask, które stały się udziałem człowieka, mordował Moich świętych, pragnąc przynajmniej zabić ich ciała, nie mając już władzy nad duchem. Wylałem więc z Nieba wszechpotężną siłę dla tych, którzy wierzą Mojemu Słowu. Zesłałem im Mojego Świętego Ducha jako wewnętrzną moc dusz świętych, która będzie niepokonana i nieustraszona. Lęk zamieniłem w odwagę, a obawę w waleczność.

 

Dzięki Mojemu Duchowi dusze wybrane stały się zdolne do podążania za Moim Synem na drodze do Zbawienia. Skażona natura ludzka bowiem ulega Osobom Boskim wstępującym do duszy poprzez Sakramenty. Choć człowiek pozostaje obciążony następstwami grzechu pierworodnego, otrzymał łaskę trwania w nieprzerwanej więzi z Bogiem właśnie poprzez święte sakramenty, a w ten sposób niejako przekroczenia ograniczeń własnej natury i czerpania z natury Boskiej. Im większy świadomy udział człowieka w tych sakramentach na Ziemi, tym bardziej człowiek staje się zdolny do pokonania własnej natury i przebóstwienia.

 

Duch Święty stał się więc dla człowieka rzeczywiście skrzydłami do Nieba. Zjednoczona z Nim dusza unosi się ponad tym, co słabe i ludzkie, a czerpie z możliwości i natury samego Boga, który właśnie poprzez Ducha Świętego łączy się z człowiekiem. Więź ludzkości z Bogiem jest właśnie w Duchu Świętym, który łączy Ziemię z Niebem. Człowiek więc, nawet żyjąc na Ziemi, już może czerpać z obietnicy Nieba, posiadać Boga w sercu i adorować Go wewnętrznie tak, jak aniołowie adorują Go w Niebie. Jest to zadatek pełnego posiadania. Ten, kto otrzymał zadatek, a nie rozwinął go, otrzyma pełną zapłatę w Niebie. Duch Święty jest więc dla człowieka Niebem, które chwyta już na Ziemi. Jeśli Go nie puści, na pewno wzniesie się wraz z Nim do wiecznego Raju, w którym czekam z otwartymi ramionami.

 

Modlitwa na zakończenie piątego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za zesłanie Ducha Świętego

Uwielbiam Cię, Ojcze, za zesłanie nam Twojego Świętego Ducha, w którym otrzymaliśmy już niezasłużony zadatek Życia wiecznego w chwale. Dziękuję Ci za to, że poprzez Sakramenty święte mogę posiadać Ducha Świętego w sercu i trzymać Niebo za rękę. Proszę Cię, zachowaj moją duszę wolną od grzechu ciężkiego, abym nigdy nie utracił tej błogosławionej więzi z Tobą poprzez Twojego Ducha. Amen.

***      ***      ***

6 DZIEŃ NOWENNY

BÓG OJCIEC: W szóstym dniu nowenny rozważać będziesz ustanowienie Kościoła świętego na Ziemi.

 

Po odkupieniu ludzkości i zesłaniu Ducha Świętego wszystkie łaski, które chciałem wylać na Ziemię, zamknąłem w Kościele świętym, który powstał dla Zbawienia ludzkości. Wszyscy ludzie odkupieni Boską Krwią Jezusa mają prawo wejść do Kościoła i czerpać z niego nieskończone zasoby łask, jakie zostawiłem w nim dla każdej duszy. Warunkiem wejścia do Kościoła i czerpanie z jego bogactw jest jednak wiara we wszystko to, co Kościół określa tzw. Credo – wyznanie wiary. Pierwszą łaską, która umożliwia dostęp do reszty zawartych w Kościele łask, jest Chrzest św. Po nim dopiero dusza ma prawo do czerpania z innych sakramentów. Kościół jest jakby ustanowioną przeze Mnie oazą na pustyni, w której każdy wędrowiec znajdzie odpoczynek i pokrzepienie. W Kościele ukryłem wszystkie Moje skarby i tajemnice, a przede wszystkim jestem w nim obecny Ja sam, Ciałem – to jest Moim Synem i Duchem – to znaczy w Moim Duchu.

 

W Kościele i poprzez Kościół otrzymujesz Moje przebaczenie, Moją siłę, Moją boskość, dary Mojego Ducha, Mękę i Zmartwychwstanie Mojego Syna, dziedzictwo niezniszczalne i Życie wieczne w przyszłym świecie. W Kościele i poprzez Kościół otrzymujesz Moje uzdrowienie i przebóstwienie twojej duszy, to znaczy Moje podobieństwo, aby stanąć przede Mną w chwili śmierci jako Moje dziecko, stworzone na Mój obraz i podobieństwo. Wszystko, co zamierzyłem i mam dla ciebie, otrzymasz w Kościele, bo on ma władzę rozdawać łaskę z Nieba.

 

W Kościele jest Zbawienie, więc mów o nim z wielkim szacunkiem i módl się za niego, aby bramy piekielne go nie przemogły, nie dlatego, abym miał go porzucić, ale abym pragnął zachować go dla ciebie w czystości. W nim jest Moje upodobanie. Jeśli stracił swoje pierwotne podobieństwo i piękność, to każdy grzesznik jest temu winny. Nie hierarchowie, ale grzesznicy wpuszczają do Kościoła diabła, dlatego tylko ten, kto jest bez grzechu, nie ma udziału w niszczeniu Mojego doskonałego dzieła. Każdy grzesznik przyczynia się do powstania pęknięć i chorób na łonie Kościoła i każdy święty jest uzdrowieniem dla tego stanu. Kiedy więc przepraszacie Mnie za błędy innych, bijcie się we własne piersi, bo wasze grzechy były przyczyną ich grzechów. Tak samo jednak wasze nawrócenie może przynieść ich nawrócenie, bo Kościół jest jeden i każdy członek Kościoła ma wpływ na jego stan i wygląd, tak samo, jak każdy członek rodziny ma wpływ na to, jaka będzie opinia o jego rodzinie, czy jego nazwisko będzie w przyszłości otoczone chwałą czy wypowiadane ze wstydem.

 

Modlitwa na zakończenie szóstego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za Kościół święty

Uwielbiam Cię, Ojcze, za Kościół święty, do którego powołałeś mnie jeszcze w dzieciństwie. Dziękuję Ci za Sakramenty, w których dajesz mi siebie samego w Twoim Synu i Duchu Świętym. Spraw, proszę, abym przyczyniał się do umacniania Kościoła w świecie, rozszerzania jego nauki i błogosławieństwa na wszystkie dusze ludzkie. Amen.

***      ***      ***

7 DZIEŃ NOWENNY

BÓG OJCIEC: W siódmym dniu nowenny rozważać będziesz Moją miłość zawartą w darze Pisma Świętego.

 

Od początku istnienia człowieka pisałem dla niego księgę o Mojej miłości. Mój Duch zstępował na oczyszczone umysły, aby przez nie mówić do człowieka na kartach Księgi miłości. Kiedy próbuję opisać ci Moją miłość, brakuje Mi słów, które możesz zrozumieć. Użyłem więc wielu słów, wielu czynów i wielu umysłów, aby opisać ci Moją miłość.

 

Pismo Święte jest historią nieszczęśliwej miłości Boga do człowieka. Miłości, która nigdy się nie poddaje i nie słabnie. Miłości odrzucanej, zdradzanej, pogardzanej i wykorzystywanej. Miłości niekochanej. Czytając kolejne rozdziały tej świętej Księgi, możesz dokładnie poznać historię Mojego Serca, jak gdybym dał ci je badać i opisał jego bicie minuta po minucie. Ta historia nie jest jeszcze skończona. Dałem ci tę dokładną mapę Mojego Serca, aby ten, kto tego pragnie, mógł Mnie naprawdę dokładnie poznać, poznając historię Mojej miłości.

 

Dzień po dniu walczę o serce ludzkie. Dzień po dniu rozpisuję nowy rozdział tej Księgi, bo Moja miłość jest nieskończona i nie spocznie, dopóki nie przekona świata, że kocha prawdziwie. Spisałem tę księgę dla każdej duszy, którą stworzyłem. Indywidualnie wzywam w niej tę duszę do miłowania Mnie. Tłumaczę jej, kim jestem i czego pragnę. Opisuję siebie, aby wzbudzić w niej miłość. Opisuję Mój smutek, aby wzbudzić w niej współczucie. Opisuję Moją historię, aby dusza ludzka, dla której czynię to wszystko, zapragnęła Mnie poznać, a poznawszy, jak bardzo ją umiłowałem, pokochała Mnie. Aby doceniła Moją wierną miłość, z którą nic nie może się równać. Wyznałem ci kiedyś, że gdybym miał spisać księgę o Mojej miłości do Ciebie, byłaby nieskończona. Piszę ją bowiem od początku istnienia świata i nie mogę jej skończyć. Wciąż znajduję nowe słowa, aby ci ją opisać. Ty jesteś Moim nowym słowem. Każda dusza jest Moim nowym słowem.

 

Nasza historia nie musi być nieszczęśliwa. Jeszcze jej nie skończyłem. Odpowiedz Mi. Daję ci wolność dokończenia jej dla Mnie. Daję ci pióro do ręki, Mojego Ducha. Daje ci wolność w tworzeniu zakończenia. Błogosławię cie.

 

Modlitwa na zakończenie siódmego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za Pismo Święte

Uwielbiam Cię, Ojcze, za Pismo Święte, Księgę miłości, którą piszesz dla człowieka od początku stworzenia. Dziękuję Ci za to, że kochasz tak bardzo, że żadne zdrady, zawody i odrzucenie nie mogą zmienić Twojej wierności. Proszę Cię, spraw, aby świat zapragnął poznać Twoje Serce, a poznawszy je, szczerze je pokochał. Proszę Cię, spraw, aby historia naszej miłości miała szczęśliwe zakończenie: I żyli wiecznie i szczęśliwie. Amen.

***      ***      ***

8 DZIEŃ NOWENNY

BÓG OJCIEC: W tym dniu dziękować Mi będziesz za stworzenie aniołów. Stworzyłem anioły z miłości. Są piękne pięknem ich Stwórcy. Ich przeznaczeniem jest przebywanie w Mojej obecności i służba w realizacji moich planów wobec człowieka. Ich celem jest miłość, zajęciem – kochanie. Aniołowie kochają człowieka, ponieważ jest Moim dzieckiem. W Jezusie człowiek osiągnął swój szczyt, a bez Niego nie może być w pełni człowiekiem, a więc człowiekiem Mojej Woli. Ci aniołowie, którzy nie pokochali człowieka i nie uwielbili w nim Mojej Woli, pozbawili się Mojego szczęścia. Moje szczęście jest w Moim Synu, w Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem. Jestem Bogiem w Trójcy Świętej. Odrzucając człowieczeństwo Jezusa, odrzuca się zarazem Moje Bóstwo. Dlatego aniołowie, którzy wzgardzili człowiekiem, wzgardzili zarazem Bogiem.

 

Wszyscy więc aniołowie, począwszy od książąt, a skończywszy na Aniołach Stróżach kochają człowieka i to jest powód ich orędownictwa i troski o ludzkość. Dałem wam poznać imiona Moich Archaniołów, abyście mogli ich wzywać w swojej obronie. Dałem wam poznać imiona Moich wrogów, abyście byli świadomi ich obecności i działania, i mogli się przed nimi ustrzec. Najpotężniejsi z Moich przyjaciół są zarazem najpokorniejszymi istotami niebieskimi, których opiekę może otrzymać każdy, kto o nią prosi. Moi niebiescy bohaterowie są gotowi stanąć do walki w obronie tych, którzy ich szczerze wzywają.

 

Każdy człowiek bez wyjątku otrzymał ponadto bliźniaczą istotę, Anioła Stróża, który jest obecny przy nim od chwili narodzin, aby strzec, wspomagać i prowadzić duszę ludzką do Nieba. Anioł Stróż dokładnie zna plan Boży co do osoby swojego podopiecznego i wszystkimi swoimi zdolnościami służy jego realizacji. Anioł Stróż jest więc jakby doskonałym i wiernym przyjacielem człowieka, przy którym jest w każdej chwili człowieka. Zna wszystkie tajemnice duszy, którą się opiekuje. Jest niewidzialnym świadkiem wszystkich wydarzeń jego życia, niestety również wszystkich grzechów, które musi oglądać. Jego zadaniem jest użyć wszystkich swoich zdolności – wszystkich darów Bożych sobie dostępnych dla uświęcenia i zbawienia człowieka. Jeśli człowiek tylko wierzy w jego obecność i próbuje współpracować ze swoim Aniołem Stróżem, może osiągnąć bardzo wysoki stopień świętości, a przy tym, odczuwalnie doznawać radości przebywania ze swoim Aniołem Stróżem.

 

Modlitwa na zakończenie ósmego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za stworzenie aniołów

Uwielbiam Cię, Ojcze, za anioły, którymi obdarowałeś ludzkość. Uwielbiam Cię za Archanioły, które swoją potężną mocą wspierają wątłego człowieka. Dziękuję Ci za stworzenie Aniołów Stróżów, bliźniaczych przyjaciół naszych dusz. Proszę Cię o łaskę nawiązania prawdziwej przyjaźni z moim Aniołem Stróżem, aby Twoja hojność obdarowania mnie tą piękną istotą była uwielbiona w moim życiu. Amen.

***      ***      ***

9 DZIEŃ NOWENNY

BÓG OJCIEC: Pisz, córko. Ostatniego dnia nowenny rozważać będziesz, jak wielu proroków powołałem do przekazania Mojego Słowa ludzkości. Im bardziej człowiek oddalał się ode Mnie, tym bardziej Ja przybliżałem się do niego, podążałem za nim, aby on zawrócił i podążał za Mną. Żal Mi było człowieka, ilekroć odwracał się ode Mnie i podążał własnymi ścieżkami, tylekroć cierpiał i doświadczał zła. Chcę ci powiedzieć, że choć powinienem się był gniewać, litowałem się. Powołując wybrane dusze, wyciągnąłem rękę do tonącej ludzkości. Każda dusza wybrana do przekazywania Mojego Słowa, jest żywym obrazem mojego miłosierdzia względem ludzkości. Chcę, aby świat się nawrócił. Chcę, aby czcił Jedynego Boga. Przez tyle tysięcy lat nie mogę wam tego wytłumaczyć, choć mówię we wszystkich językach i w każdym zakątku świata.

 

Wszyscy Moi wybrani niosą brzemię Mojego odrzucenia. Dzielą ze Mną ból bycia niezrozumianym. Są zawadą dla świata. Wprowadzają rozłam tam, gdzie zło uśpiło dobro. Żądają nazywania rzeczy po imieniu i podejmowania trudnych decyzji, które wymagają ofiary. Są Moim głosem, który poucza, choć nie znajduje godnych uszu. Jak miłuje te dusze, które wybieram, aby dźwigały słowo, które Mi ciąży, tak że muszę je wypowiedzieć, aby doznać ulgi. Gdybym nie powoływał tych dusz, Mój gniew dawno przebrałby miarę i wylał się na spoganiałą ludzkość. Gdyby nie ujmowały Mi goryczy, byłbym ją całą wylał już dawno na świat. W tych, którzy wam zawadzają, jest wasza nadzieja. Ci, którzy przychodzą prosić o rzeczy wam niewygodne, są waszym ocaleniem.

 

Kiedy przestanę wam dawać Moje Słowo, wtedy szukać będziecie rozpaczliwie Mojej Woli, ale jej nie znajdziecie. Będziecie pytać o proroków, ale żaden z nich nie okaże się Moim. Wszystkie te pogardzane i głupie w oczach świata dusze, staną się wam najmilsze i najwięcej pożądane, ale ich nie znajdziecie. Zachowam Moje Słowo w Moich ustach aż do czasu, kiedy otworze je na nowo, kiedy będziecie pragnąć i łaknąć Mojego Słowa bardziej niż wody do picia i powietrza do oddychania. Wtedy przemówię. Milczenie Moje oczyści świat.

 

BÓG OJCIEC: Zapisz, Moje dziecko. Nowenna musi być odmawiana przynajmniej raz do roku przed Moim świętem w sierpniu. Jest ona dziękczynieniem za wszystkie łaski, które zgotowałem człowiekowi. Kiedy ją zakończysz, odmówisz akt poświęcenia się Mojej Woli.

 

Modlitwa na zakończenie dziewiątego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za dusze wybrane

Uwielbiam Cię, Ojcze, za wybrane dusze, które powołałeś dla uśmierzenia Twojego gniewu. Dziękuję Ci, że przez nie doznajesz ulgi, mówiąc im to, co Ci leży na sercu. Dziękuję za słowa, które kierujesz do Ziemi, które wypowiedziałeś i które jeszcze wypowiesz. Obym był w Twoich oczach godny ich słuchania, obym był godny ich przekazywania, obym nigdy nie utracił Twojego Świętego Ducha. Amen.

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ WOLI BOGA OJCA

Ojcze, który stworzyłeś wszechświat i wszystko, co istnieje, poświęcam Ci moją wolną wolę jako największy z wszystkich darów, którymi mnie obdarowałeś. Ponieważ jesteś Moim Ojcem i wszystko, co czynisz, czynisz z miłości, nie mam innych dróg niż Twoja i innej woli niż Twoja. Zawierzam Ci wszystko, co jest dla mnie cenne, i pragnę spełniać Twoją Wolę w moim życiu każdego dnia. Wierzę, że z Twoją pomocą wszystko mi się uda, bo dla Ciebie nie ma nic nie możliwego. Amen.

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Boga Ojca

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ WOLI BOGA OJCA

SIÓDMY DZIEŃ MIESIĄCA ku czci Boga Ojca

BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH DZIECI

Nowenna do Boga Ojca

WEZWANIA DO BOGA OJCA

LITANIA DO BOGA OJCA

PIEŚNI DO BOGA

czytaj więcej...