Aktualności

2024-04-26 16:23

Ewangelia na dziś – 27 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 14, 7-14) – Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca

(…) Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.

————–

Jezus objawia miłość Ojca, Jego odwieczny plan zbawienia, Jego nieskończoną dobroć wobec wszystkiego, co stworzył. Od chwili Wcielenia najprostszą drogą do poznania Ojca jest kontemplacja Syna. Ojciec działa i przemawia przez Niego. Jesteśmy zaproszeni, aby wierzyć w tę jedność Ojca i Syna.

 

Jezu, mój Królu, dziękuję Ci, że objawiasz nam Ojca, że objawiasz Jego miłość i miłosierdzie. Patrząc na Ciebie, widzę święte Oblicze mojego Boga i Stwórcy.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 14, 7-14)

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...