Aktualności

2024-05-16 16:23

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

RELIKWIE św. Małgorzaty Alacoque w Kaplicy Na Brzegu

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Relikwie św. Faustyny w Kaplicy Na Brzegu

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

W ostatnie dni karnawału, kiedy odprawiłam godzinę świętą, ujrzałam Pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. O, niepojęta to katusza! Jak strasznie Jezus cierpiał przy biczowaniu. O biedni grzesznicy, jak wy się spotkacie w dzień sądu z tym Jezusem, którego teraz tak katujecie? Krew Jego płynęła na ziemię, a w niektórych miejscach ciało zaczęło odpadać. (Dz. 188)

.

Chociaż jestem chora, postanowiłam dziś odprawić jak zwykle godzinę świętą. W tej godzinie ujrzałam Pana Jezusa przy słupie biczowanego; w tej strasznej katuszy Jezus modlił się, po chwili rzekł do mnie: Mało jest dusz, które rozważają mękę Moją z prawdziwym uczuciem; najwięcej łask udzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę Moją. (Dz. 737)

Papież św. Jan Paweł II w każdy czwartek odprawiał godzinę świętą, nie tylko wtedy, kiedy był w domu, ale także podczas podróży apostolskich.

Godzinę świętą można odprawiać w kościele w obecności Najświętszego Sakramentu, ale również w jakimkolwiek innym miejscu; we wspólnocie lub prywatnie w domu, w podróży. Ważne jest, by w czasie tego nabożeństwa całym sercem zbliżyć się do Jezusowego Serca i rozmyślać nad Jego męką i śmiercią lub nad Jego niepojętą miłością objawioną nam w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu.

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie

***      ***      ***

ROZWAŻANIA:

MODLITWA W OGROJCU (cierpienie Jezusa i widok przyszłego Kościoła od początku powstania, przez nasze czasy aż do końca świata)

Nabożeństwo do Ukrytych Mąk (Tortur w Ciemnicy) Pana Jezusa

Testament Jezusa – św. Maria z Agredy

„PASJA” – GORZKA MĘKA I ŚMIERĆ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA – bł. Anna Katarzyna Emmerich

GODZINKI o MĘCE PAŃSKIEJ

„PASJA” MĘKA PANA JEZUSAAUDIOBOOK

***      ***      ***

Biczowanie Pana Jezusa cz. I

Biczowanie Pana Jezusa cz. I

Cierniem ukoronowanie i wyszydzenie Jezusa „Pasja”

Droga Krzyżowa

Męka Jezusa Chrystusa „Pasja” do rozważania

Godzina Miłosierdzia

Spotkanie z Matką – Droga Krzyżowa

Śmierć na Krzyżu

***      ***      ***

Mistyczne Miasto Boże (Żywot Najświętszej Maryi Panny) – s. Maria z Agredy

Rozdział XXXV – Triumfalne wejście Pana Jezusa do Jeruzalem. Pożegnanie z Najświętszą Matką

Rozdział XXXVI – Ustanowienie Najświętszego Sakramentu Ołtarza 

Rozdział XXXVII – Pan Jezus na Górze Oliwnej. Smutek Maryi

Rozdział XXXVIII – Pan Jezus przed Annaszem i Kajfaszem

Rozdział XXIX – Pan Jezus przed Piłatem. Biczowanie. Cierniowa Korona. Wyrok śmierci

Rozdział XL – Droga Krzyżowa Pana Jezusa

Rozdział XLI – Pan Jezus na Krzyżu

Rozdział XLII – Maryja jedyna spadkobierczyni zasług Jezusa Chrystusa

Rozdział XLIII – Zwycięstwo ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa nad piekłem 

Rozdział XLIV – Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 

Rozdział XLV – Chwalebne Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa

Rozdział XLVI – Część trzecia od Zesłania Ducha Świętego do Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zesłanie Ducha Świętego

czytaj więcej...