Aktualności

2024-04-21 16:15

Litania do Świętych i Błogosławionych w Kaplicy Na Brzegu

RELIKWIE świętych i błogosławionych w Kaplicy Na Brzegu

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Najukochańsza Matko Boża Częstochowska,

Matko Miłosierdzia,

Pani Jasnogórska,

Królowo wszystkich Świętych, 

Królowo Polski Wniebowzięta,

Święty Józefie,

Święty Michale Archaniele,

Święty Gabrielu Archaniele,

Święty Wojciechu,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Janie Pawle II,

Święty Pio,

Święty Stanisławie Papczyński,

Święty Albercie Chmielowski,

Święty Rafale Kalinowski,

Święty Maksymilianie Mario Kolbe,

Święty Janie z Dukli,

Święty Szymonie z Lipnicy,

Święci Małżonkowie Ludwiku i Zelio Martin,

Święta Faustyno,

Święta Małgorzato Mario Alacoque,

Święta Kingo,

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,

Święta Urszulo Ledóchowska,

Święta Tereso od Jezusa,

Święta Mario od Jezusa Ukrzyżowanego,

Błogosławiony Wincencie Kadłubku,

Błogosławiony Michale Tomaszku,

Błogosławiony Zbigniewie Strzałkowski,

Błogosławiona Karolino Kózkówno,

Błogosławiona Anielo Salawo,

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

 

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego,
Od sideł szatańskich,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od ducha nieczystości,

Od piorunów i nawałnic,

Od plagi trzęsienia ziemi,

Od zarazy, głodu, ognia i wojny,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje Narodzenie,
Przez Twój Chrzest i Post święty,
Przez Twój Krzyż i Mękę,
Przez Twoją Śmierć i Pogrzeb,
Przez Twoje Święte Zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie,
Przez Zesłanie Ducha Świętego,
W dzień sądu.

 

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty,
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej
świętej służbie,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną
nagrodę,
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi,
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie,
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie Nieba,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował,
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,

Prosimy Cię, abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego upokorzyć raczył,
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,

Prosimy Cię, abyś umysły nasze ku pożądaniu rzeczy niebieskich podnieść raczył,

Prosimy Cię, abyś nas wysłuchać raczył, Synu Boży.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.

 

MODLITWA: Ojcze nasz, któryś jest w Niebie: święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja jako w Niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

 

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie

 

czytaj więcej...