Aktualności

2024-04-19 16:25

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – Akt osobistego oddania się Matce Bożej – 20 kwiecień

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

Pod Twoją obronę – Sub Tuum Praesidium

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Sub Tuum praesidium configimus sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra. Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta. Amen.

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Matki Bożej

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE

czytaj więcej...

2024-04-19 16:24

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,…
Duchu Święty, Boże,…
Święta Trójco, Jedyny Boże,…

.
Serce Maryi – módl się za nami!
Serce Maryi stworzone na wzór Serca Bożego…
Serce Maryi, Serce Niepokalanie Poczętej…
Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego…
Serce Maryi, Serce Matki Bożej Mądrości…
Serce Maryi, Serce Matki Słowa Bożego…
Serce Maryi, Serce Matki pięknej Miłości…
Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć…
Serce Maryi, przeszyte mieczem boleści…
Serce Maryi, ofiarowane z Chrystusem u stóp krzyża…
Serce Maryi, obrazie Serca Jezusowego…
Serce Maryi, rozkoszy Serca Jezusowego…
Serce Maryi, przybytku świętości…
Serce Maryi, Serce Szafarki wszelkich łask…
Serce Maryi, wybawienie grzeszników…
Serce Maryi, pociecho utrapionych…

czytaj więcej...

2024-04-19 16:23

Ewangelia na dziś – 20 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 6, 55. 60-69) – Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego

(…) Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?

————–

Mowa Jezusa spotyka się z niezrozumieniem wielu słuchaczy. Dzieje się tak, ponieważ przyjmują Jego Słowa tylko na poziomie ludzkiego poznania, prostej logiki, zwykłego codziennego doświadczenia. Wierzyć to być z Jezusem, trwać w Jego nauce i iść za Nim. O to chodzi w wierze, aby połączyć ją z miłością. Czasem trzeba stawiać pytania i dociekać, a innym razem uklęknąć przed tajemnicą i powiedzieć: „Panie, przymnóż mi wiary”.

 

Jezu, mój Królu, nie potrzebuję szukać innego światła, innego źródła. Ty jesteś Świętym Boga.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2024-04-18 16:26

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

W każdy piątek całego roku w Polsce obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Wielu z nas niestety łamie ten nakaz oddając tym samym świadomie cześć wrogowi Jezusa Chrystusa, diabłu.

 

Jeśli chcesz pozwolić sobie na to, czego nie wolno, popełniasz świadomie grzech. Bóg mówi Moje „Tak”, oznacza „Tak”, a Moje „Nie”, oznacza „Nie”. Dyspensy, wyjątki, mała szkodliwość czynów i niekończące się usprawiedliwienia odsuwają nas od życia w Bogu, a tym samym od Zbawienia.

 

Za łamanie Przykazań Bożych i Kościelnych zostaniemy wtrąceni do więzienia pełnego ognia, z którego część już nigdy nie wyjdzie i podzieli los z katami, których ohydy i potworności nie możemy sobie nawet wyobrazić. Wybieramy więc świadomie wieczne potępienie czyli PIEKŁO. Spowiedź jest wyznaniem grzechów, a gdzie jest pokutowanie?, a gdzie jest zadośćuczynienie?, a gdzie jest mocne postanowienie poprawy? Matka Boża mówi, że każdego dnia do Piekła idzie tysiące osób, w tym katolików co najbardziej boli Boga i Jej Serce bo nie czynią pokuty.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

czytaj więcej...

2024-04-18 16:24

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ – 19 kwiecień

RELIKWIE św. Małgorzaty Alacoque w Kaplicy Na Brzegu

Do Serca Twojego – Ad Cor tuum

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

Ad Cor tuum, Jesum, Divinum Salvatorem, convertimur.

Ne a peccatis nostris terrearis, Domine sancte, sed ab omnibus malis operibus semper protege nos, clemens et misericors Deus. O Jesu, O Jesu, O bone Jesu, dulce Salvator, Divinum Mediator, unicum refugium nostrum! Corde tuo nos lavare digneris. Ama nos ad Cor tuum. Serva nos in Corde Tuo in aeternum. Dulcis Salvator, Dive Mediator, nostrum unicum refugium!

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

Serce Boże

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

czytaj więcej...

2024-04-18 16:23

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

RELIKWIE św. Małgorzaty Alacoque w Kaplicy Na Brzegu

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Relikwie św. Faustyny w Kaplicy Na Brzegu

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2024-04-18 16:23

Ewangelia na dziś – 19 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 6, 52-59) – Ciało moje jest prawdziwym pokarmem

(…) Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?

————–

Jezus mówi: „Ja jestem chlebem życia”. To tajemnica naszej wiary. I tak jak była ona trudna do przyjęcia dla Żydów, pozostaje i dla nas. Jesteśmy za bardzo ziemscy. Potrzebujemy nieustannego ćwiczenia się w wierze. Zacznijmy od modlitwy wraz z apostołami: „Panie Jezu, przymnóż nam wiary”.

 

Jezu, mój Królu, spożywam Twoje Ciało i piję Twoją Krew, abyś Ty pozostał we mnie, a ja w Tobie.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2024-04-18 16:22

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson – Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże, 

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, 
Serce Jezusa, ze słowem Bożym istotowo zjednoczone, 
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, 
Serce Jezusa, świątynio Boga, 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, 
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, 
czytaj więcej...

2024-04-18 16:21

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

SERCE BOŻE

RELIKWIE św. Małgorzaty Alacoque w Kaplicy Na Brzegu

Obietnice Serca Pana Jezusa dane św. Małgorzacie Alacoque

.

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.

.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.

.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.

.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.

czytaj więcej...

2024-04-18 16:20

UKRYTE TORTURY JEZUSA W CIEMNICY LOCHU WIĘZIENNEGO

GODZINA ŚWIĘTA z czwartku na piątek

Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, wtedy Apostołowie przestraszyli się i wszyscy pouciekali.
Dlatego źródła oficjalne, jak Ewangelie, nie wspominają nic o torturach Pana Jezusa wycierpianych w nocy.
Pachołki znając nienawiść kapłanów i faryzeuszów do Jezusa, prześcigali się w torturowaniu, aby się przypodobać swoim mocodawcom. Jezus zdany był na łaskę i niełaskę pachołków. Służebnica Najświętszej Maryi Panny, siostra Nastalowa, miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i jej to uchylił Pan Jezus rąbka tej tajemnicy:

.
„Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą, bo tam nie miałem świadka. Siepacze wśród ciemności rozpoczęli straszną igraszkę: rzucali Mną z całej siły, ciągnęli za ręce w przeciwne strony, wbijali w Ciało Moje ostre igły i szydła, deptali w różny sposób, ściskali sznurami, usiłowali wyłamać mi palce z rąk, związali Mi oczy i bili kułakami, uderzali głową Moja o kamienny słup.
Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw.
W Moim Sercu jednak była dobroć i litość. Składałem te męczarnie w ofierze za wszystkich ludzi, za świat cały”.

czytaj więcej...

2024-04-17 16:25

Czwartek dzień szczególnego kultu Najświętszego Sakramentu – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów – 18 kwiecień

Eucharystia to prawdziwa i rzeczywista Ofiara Męki Chrystusa

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. św. Ludwik Grignion de Montfort

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Panie Jezu Chryste, obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Bądź uwielbiony pod postacią Chleba, o którym powiedziałeś: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane ( Kor 11, 24). Bądź uwielbiony, Jezu pod postacią wina, o którym powiedziałeś: To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26, 28).

.

Chwała i dziękczynienie składam Tobie, Panie Jezu, za ustanowienie Najświętszej Ofiary Mszy świętej, która uobecnia Twoją Ofiarę krzyżową dla mnie i dla wszystkich ludzi dobrej woli.

Odtąd wszędzie, gdzie kapłan przy Ołtarzu wypowiada Słowa Konsekracji, uobecniasz się sam ze swoim Ciałem i Krwią dla dokonania Odkupienia i Zbawienia wszystkich kochających Ciebie ludzi.

czytaj więcej...

2024-04-17 16:24

Codzienna modlitwa za wybranego kapłana

Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że Ty w swojej miłości obdarzyłeś ks. (imię kapłana) godnością kapłaństwa. Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku.

Powierzam Ci jego dzisiejszy dzień, a Ty mocą Ducha Świętego prowadź, kieruj i bądź z nim. Chroń go od wszelkiego grzechu, umacniaj w pokusach i strzeż w niebezpieczeństwach. Polecam Ci jego duszę i ciało. Polecam jego radości i nadzieję, wszystkie trudy i dolegliwości.

Niech Duch Święty nieustannie przebywa w jego sercu, przebóstwia go i obdarza swoimi darami, aby każdy jego dzień uświęcał Ziemię i uśmierzał gniew Boży.

Niech będzie posłuszny natchnieniom Ducha Świętego, aby wypełniał Wolę Bożą i prowadził dusze pewną drogą zbawienia w Kościele katolickim.

Spraw to, o Duchu Święty, aby był gorliwy w służbie Bożej, wypełniał swoją posługę i sprawował Sakramenty ze świętą bojaźnią, dbając bardziej o to, aby podobać się Bogu niż ludziom. Sprawiaj, aby nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze tobie służył.

Maryjo, Matko Kapłanów, módl się za niego, teraz i w godzinę jego śmierci. Amen.

MODLITWA CODZIENNA ŻERTWY OFIARNEJ ZA KAPŁANA

czytaj więcej...

2024-04-17 16:24

Modlitwa codzienna – Żertwy ofiarnej za kapłana

MODLITWA CODZIENNA ŻERTWY OFIARNEJ ZA KAPŁANA

Boże, Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie z całą moją nędzą i ofiaruję Ci moją duszę i ciało. Z miłości do Ciebie kładę się na ołtarzu wraz z Jezusem i Maryją jako ofiara całopalna.

Przyjmij moje cierpienie, cokolwiek mnie spotka, niech uwielbi Ciebie, Ojcze. Nie boję się, bo Ty jesteś Miłością. Wiem, że moja ofiara jest znikoma w zasłudze, ale w połączeniu z najświętszą i nieskończoną Ofiarą Twojego Syna zyskuje moc i wartość nieskończoną. 

Łączę więc moją krew z Jego Krwią, moje łzy z Jego Łzami, mój ból z Jego bólem, moje udręki z Jego udrękami, moją ofiarę z Jego Ofiarą i błagam cię, abyś spojrzał na mnie z litości i przyjął moją modlitwę. Amen. 

CODZIENNA MODLITWA ZA WYBRANEGO KAPŁANA

czytaj więcej...

2024-04-17 16:23

Ewangelia na dziś – 18 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 6, 44-51) – Chleb żywy, który zstąpił z nieba

(…) Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało.

————–

Jezus kontynuuje mowę o chlebie życia i wypowiada słowa, które dla wielu staną się zgorszeniem: „Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Mówią one o Jego Męce, o Ofierze zastępczej, jaką wziął na siebie: przyjął śmierć za nas. Istota tej Ofiary jest obecna w Eucharystii. Spożywanie Jego sakramentalnego Ciała daje dostęp do życia wiecznego.

 

Jezu, mój Królu, Chlebie, który z Nieba zstępujesz i dajesz życie światu, daj mi tę łaskę, abym wierzył w Ciebie i w Tobie widział Ojca.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2024-04-17 16:09

Litania do Najdroższej KRWI Chrystusa Pana. Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

2024-04-17 16:09

CZWARTEK. Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Post o powołania kapłańskie

Panie, Ty zachęcałeś nas, byśmy wołali o nowych pracowników do Twojej Winnicy. Wejrzyj na wiele młodych, odważnych i czystych serc i wlej w nie pragnienie życia tylko dla Ciebie. Pomóż im odczytać Twoją Wolę, poznać ją, ukochać i realizować. Udziel im obficie darów Twojego Ducha, aby na drodze swojego powołania nigdy się nie zaparli i nie zawrócili.

 

Maryjo, Mistrzyni życia duchowego i Wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych módl się za nimi. Amen.

czytaj więcej...

2024-04-17 16:09

CZWARTEK. Modlitwy za kapłanów

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Post o powołania kapłańskie każdego 12 dnia miesiąca (w niedzielę nie ma postu)

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;

Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Litania do Chrystusa Kapłana

czytaj więcej...

2024-04-16 16:25

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

Matka Boża prosiła o post o chlebie i wodzie w środy i piątki. Jak nie dasz rady dwa dni to wybierz piątek. Jeśli nie dasz rady ani jednego dnia to zastosuj umartwienie, czyli tak samo środa i piątek: dwa dni bez mięsa.

 

Chleb, nie może mieć dodatków (słonecznik, dynia, itd…), Woda (nie może to być herbata, inne dodatki).

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

czytaj więcej...

2024-04-16 16:24

Środa dzień ku czci św. Józefa – 17 kwiecień

PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA

Nowenna do św. Józefa

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚW. JÓZEFOWI

Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Michale,

Święty Józefie, 

Przesławny potomku Dawida, 

Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty Stróżu Dziewicy, 

czytaj więcej...

2024-04-16 16:23

Ewangelia na dziś – 17 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 6, 35-40) – Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne.

(…) Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał.

————–

Ojciec powierzył wszystkich Synowi, a Syn nie chce stracić nikogo spośród tych, których dał Mu Ojciec. Jezus przyszedł, aby nikogo nie stracić, aby wskrzesić i dać życie w dniu ostatecznym. Można powiedzieć, że Bóg Ojciec nie tylko zabiega, ale wręcz drży o nasze zbawienie. Aby to osiągnąć, ofiarował nawet swojego Syna. Czy nam podobnie zależy na naszym zbawieniu?

 

Jezu, mój Królu, Chlebie życia, który od Ojca przychodzisz, przemieniaj moje życie, aby wydało owoc w dniu ostatecznym.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2024-04-15 16:25

SEN MATKI BOŻEJ – 16 kwiecień

-> Powrót do: Modlitwy do Matki Bożej

(modlitwę należy odmawiać przez 9 kolejnych wtorków. Podczas modlitwy powinna się palić świeca. Modlitwa jest bardzo pomocna. Na koniec tej 9-ciowtorkowej nowenny zostanie wysłuchane to, o co prosimy, choćby to było trudne do osiągnięcia).

O Święta Maryjo Ty Cudowna, uciekam się do Twojej pomocy i całkowicie ufam że w moich potrzebach zawsze będziesz mi pomocą. Z wdzięczności za to obiecuję tę modlitwę rozszerzać. Pocieszaj mnie w moich troskach i trudnościach. Błagam Cię o to pokornie, przez wielką radość, która napełniła Twoje Serce, gdy w Betlejem Zbawicielowi Świata schronienie dałaś. Błagam Cię i proszę dla mnie i mojej rodziny, żebyśmy zawsze Boga w sercach naszych strzegli i na Ciebie jako na środek leczniczy zasłużyli. A przede wszystkim w moich troskach, które mnie najbardziej obciążają. Błagam pośredniczko naszej niedoli. Zwiąż wszystkie moje utrapienia tak, jak zwyciężyłaś smoka, aż poległ pod Twoimi stopami.

czytaj więcej...

2024-04-15 16:24

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – HETMANA MARYI – 16 kwiecień

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do Piekła. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na Ziemi. Amen.

RELIKWIA. Skała z Groty św. Michała Archanioła z Gargano

DOSTOJNA KRÓLOWO NIEBIOS

Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów, któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij swoje święte Zastępy, aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc, ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały, unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść piekielną.

KTÓŻ JAK BÓG! Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, ochraniajcie nas! O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze całą naszą miłością i nadzieją. Amen.

czytaj więcej...

2024-04-15 16:23

Ewangelia na dziś – 16 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 6, 30-35) – Ja jestem chlebem życia

(…) Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba.

————–

Mojżesz w czasie wędrówki przez pustynię był pośrednikiem między Bogiem a ludem. Na prośbę ludu Bóg zesłał mannę – pokarm, który karmi ciało, ale nawet i on się znudził Izraelitom. Ojciec daje prawdziwy chleb z Nieba, chleb życia, którym jest Syn – Jezus. To nie jest jedynie metafora. Jezus zstępuje z Nieba i daje życie. Prawdziwe i wieczne życie. Mają do niego dostęp ci, którzy wierzą w Jezusa.

 

Jezu, mój Królu, który zstąpiłeś z Nieba, jesteś obecny w Eucharystii. Proszę Cię, niech nigdy nie zabraknie mi tego Chleba.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2024-04-15 16:23

św. Bernadeta Soubirous – 16 kwietnia – Patron Miesiąca

TESTAMENT BERNADETY

Patron Miesiąca Kwietnia

Matka Boża była tak piękna, że kiedy się Ją raz zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby Ją znowu zobaczyć.

św. Bernadeta

Św. Bernadetta Soubirous (1844-1879). Była córką ubogiego młynarza. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasała owce. Po trzech latach wraca do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do Pierwszej Komunii Świętej. Wtedy 11 lutego 1858 roku po raz pierwszy Bernadecie objawiła się Matka Boża w pobliżu groty Massabielle. Wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz do czynów pokutnych o nawrócenie grzeszników. W ciągu pół roku Matka Boża objawiła się świętej 18 razy.  Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium w Lourdes. Gdy Bernadetta zapytała Panią kim jest:  Matka Boża odpowiedziała:

– Jestem Niepokalane Poczęcie

czytaj więcej...

2024-04-15 16:22

Testament św. Bernadety Soubirous

Za biedę, w jakiej żyli mama i tatuś, za to, że się nam nic nie udawało, za upadek młyna, za to, że musiałam pilnować dzieci, stróżować przy owcach, za ciągłe zmęczenie… dziękuje Ci, Jezu.

 

Za dni, w który przychodziłaś, Maryjo, i za te, w które nie przyszłaś – nie będę Ci się umiała odwdzięczyć, jak tylko w raju. Ale i za otrzymany policzek, za drwiny, za obelgi, za tych, co mnie mieli za pomyloną, za tych, co mnie posądzali o oszustwo, za tych, co mnie posądzali o robienie interesu… dziękuje Ci, Matko.

 

Za ortografię, której nie umiałam nigdy, za to, że pamięci nigdy nie miałam, za moją ignorancję i za moją głupotę, dziękuję Ci.

 

Dziękuję Ci, ponieważ gdyby było na ziemi dziecko o większej ignorancji i większej głupocie, byłabyś je wybrała…

czytaj więcej...