Aktualności

2024-06-06 16:22

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson – Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże, 

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, 
Serce Jezusa, ze słowem Bożym istotowo zjednoczone, 
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, 
Serce Jezusa, świątynio Boga, 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, 
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, 

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, 
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, 
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, 
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, 
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, 
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, 
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, 
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, 
Serce Jezusa, włócznią przebite, 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, 
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, 
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, 
Serce Jezusa, Zbawienie ufających w Tobie, 
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
 
Jezu cichy i pokornego Serca.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.
 
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, 
jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tego Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Litania do Ducha Świętego

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

.

Ad Cor tuum, Jesum, Divinum Salvatorem, convertimur.

Ne a peccatis nostris terrearis, Domine sancte, sed ab omnibus malis operibus semper protege nos, clemens et misericors Deus. O Jesu, O Jesu, O bone Jesu, dulce Salvator, Divinum Mediator, unicum refugium nostrum! Corde tuo nos lavare digneris. Ama nos ad Cor tuum. Serva nos in Corde Tuo in aeternum. Dulcis Salvator, Dive Mediator, nostrum unicum refugium!

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie

RELIKWIE św. Małgorzaty Alacoque w Kaplicy Na Brzegu

***      ***      ***

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce Boże

Pierwsze Piątki Miesiąca

czytaj więcej...