Aktualności

2024-05-01 16:18

Patron Miesiąca Maja – św. Urszula Ledóchowska, zakonnica

W kolejnym miesiącu pragniemy przybliżyć wam następną postać, która swoim życiem i postępowaniem zasłużyła na chwałę Nieba.

W maju będzie to św. Urszula Ledóchowska,  zakonnica.

Przypominamy, że więcej informacji o świętej można znaleźć w panelu bocznym po prawej stronie.

Relikwie św. Urszuli Ledóchowskiej w Kaplicy Na Brzegu

Modlitwa o przeżywanie codzienności na wzór św. Urszuli

Wszechmogący Boże, Miłości Przedwieczna,

Ty powołałeś świętą Urszulę,

aby poszła za Twym Umiłowanym Synem drogą rad ewangelicznych

w całkowitym oddaniu się Chrystusowi

i Jego Ciału, którym jest Kościół.

Uczyłeś ją życia w modlitwie, pokorze, pogodzie ducha

i w gorliwej pracy nad szerzeniem królestwa Serca Jezusowego.

Wybrałeś ją jako narzędzie Twej miłości ku ludziom
przez apostolstwo wychowania i służby najbardziej potrzebującym.

Dałeś jej serce wrażliwe i otwarte dla każdego człowieka,

dla cierpiących i samotnych, dla pozbawionych nadziei

i poszukujących sensu życia.

Prosimy Cię, daj także i nam odwagę i wytrwałość,

abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem

przeżywali naszą codzienność w duchu miłości i służby Tobie

i naszym siostrom, i braciom.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 
czytaj więcej...