Aktualności

2015-02-01 19:42

Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi – Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich (1774-1824)

SPIS TREŚCI

WSTĘP ………. 11

STWORZENIE ANIOŁÓW I LUDZI ………. 12

Upadek Aniołów ………. 12

Stworzenie świata ………. 12

Adam i Ewa ………. 14

Drzewo żywota i drzewo wiadomości ………. 15

GRZECH I JEGO SKUTKI ………. 21

Przyrzeczenie zbawienia ……….. 21

Wygnanie z raju ………. 22

Rodzina Adama ………. 23

Kain – Dzieci Boże – Wielkoludy ………. 24

Noe i jego potomkowie.

Patriarchowie Hom i Dżemszyd ………. 26

Wieża Babel ………. 32

Derketo ………. 35

Semiramis ……….. 37

Melchizedek ………. 40

Job ………. 43

Abraham ………. 46

Melchizedek ofiaruje chleb i wino ……….. 48

Abraham otrzymuje Sakrament Starego Przymierza ………. 49

Jakub ………. 50

Józef i Azenet ………. 54

Arka Przymierza ………. 60

NAJŚWIĘTSZA MARIA PANNA ………. 64

Pochodzenie, narodzenie i ślub św. Anny ………. 64

Święte i niepokalane poczęcie Maryi ………. 70

Figury tajemnicy niepokalanego poczęcia ………. 75

Obraz uroczystości ………. 77

Wigilia narodzenia Maryi ………. 78

Narodzenie Maryi ………. 79

Dziecię otrzymuje imię Maryja ………. 82

Ofiarowanie Maryi – Przygotowanie ………. 82

Podróż do Świątyni ………. 85

Wjazd do Jerozolimy ………. 88

Maryja wstępuje do świątyni; rodzice ofiarują ją służbie Bożej ………. 89

Rzut oka na zatwardziałość faryzeuszów ………. 92

Zachariasz otrzymuje obietnicę Jana ………. 93

NAJŚWIĘTSZE WCIELENIE ………. 99

Święty Domek w Nazaret ………. 99

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie ………. 100

Nawiedzenie Maryi ………. 101

Obrazy uroczyste ……. 106

Przygotowania świętej Dziewicy do porodzenia Chrystusa. Podróż do Betlejem ……. 107

Maryja i Józef przybywają do Betlejem ……… 111

Narodzenie Dzieciątka Jezus …….. 114

Obrzezanie …….. 119

Podróż świętych Trzech Króli do Betlejem …….. 122

Rodowód Królów ………. 125

Królowie u Heroda ………. 127

Królowie przybywają do Betlejem ……… 129

Drugi dzień pobytu Królów u żłóbka. Ich odjazd ………. 133

Powrót świętej Anny ……….. 135

Oczyszczenie Maryi……….. 137

Uroczyste widzenie……… 140

Śmierć św. Symeona ………. 140

Powrót św. Rodziny do Nazaretu ………. 141

Ucieczka do Egiptu ……….. 142

Święta Rodzina wśród zbójców ………. 145

Ogród balsamowy………. 147

Święta Rodzina przybywa do Heliopolis………… 147

Mord niewiniątek ………. 149

Święta Rodzina zdąża do Matarey ……… 150

Powrót św. Rodziny z Egiptu. ……… 151

Jan jako dziecię i młodzieniec na puszczy. ……… 153

Uroczyste widzenie o Janie Chrzcicielu ……… 155

Święta Rodzina w Nazarecie. Jezus dwunastoletni w świątyni Jerozolimskiej ……… 156

Śmierć Józefa. Jezus i Maryja przenoszą się do Kafarnaum……… 159

JEZUS ROZPOCZYNA PUBLICZNE NAUCZANIE …….. 160

Jezus w drodze do Hebron ……… 160

Rodzina Łazarza …….. 161

Jezus w Hebron, Dothaim i Nazarecie ……… 162

Podróż Jezusa przez Liban do Sydonu i Sarepty …….. 165

Jezus w Betsaidzie i Kafarnaum ……… 167

Jezus w Seforis, Betulii, Kedes i Jezrael ……… 168

Jezus w miejscowości celników ……… 171

Jezus w Kislot, przy górze Tabor ……… 172

Jezus w miejscowości pasterskiej „Himki” …….. 173

Jezus w miejscowości położonej przed Nazaretem ……… 174

Jezus u Esseńczyka Eliuda ………. 175

Rozmowy Jezusa z Esseńczykiem Eliudem o tajemnicach Starego Przymierza i o Najśw. Wcieleniu ……. 176

Podróże i rozmowy Jezusa z Eliudem…….. 179

Jezus w Nazarecie ………. 182

Jezus odprawia trzech młodzieńców. Zawstydza wielu uczonych w synagodze w Nazaret. … 182

Jezus i Eliud między trędowatymi ……… 184

Jezus przemienia się przed Eliudem ……….. 185

Rzut oka na uczniów, idących do chrztu ………. 186

Jezus w Gophna ………. 186

Jezus gromi cudzołóstwo Heroda. Podróż świętych niewiast. ………… 188

Jezus w Betanii ………… 189

Rozmowy Jezusa z „cichą Marią” i z Matka Swą ……… 192

Jezus wyrusza z Łazarzem na miejsce chrztu ……… 194

JAN NAKŁANIA DO POKUTY I CHRZCI ……. 195

Jan opuszcza pustynię. ……… 195

Żołnierze Heroda, wysłańcy „Rady” i rzesze pragnących chrztu, przychodzą do Jana. ……….. 200

Jan otrzymuje polecenie udania się do Jerycho …………201

Herod u Jana. …………. 203

Wyspa chrztu Jezusa wyłania się z wód Jordanu ……… 205

Nowe poselstwo z Jerozolimy. Herod powtórnie przybywa do Jana ……… 207

Jan chrzci Jezusa ………… 208

Jezus idzie przez Luz i Ensemes do gospód, w których przebywała i chroniła się św. Rodzina. …………. 212

Jezus w dolinie pasterskiej koło Betlejem ………. 217

Grota żłobkowa jako miejsce modlitwy pasterzy ………… 218

Jezus zwiedza gospody, gdzie odpoczywała święta Rodzina w ucieczce do Egiptu. ….. 219

Jezus udaje się ku Masfa, do jednego z krewnych św. Józefa ………… 221

Jezus w przedostatniej gospodzie Maryi w Jej podróży do Betlejem ……… 222

Oto Baranek Boży ………… 223

Jezus w Gilgal, Dibon, Sukkot, Aminie i Betanii ……….. 224

JEZUS NA PUSZCZY. GODY W KANIE. PIERWSZE ŚWIĘTA WIELKANOCNE W JEROZOLIMIE ……….. 231

Czterdziestodniowy post Jezusa ………… 231

Szatan kusi Jezusa w różny sposób ……….. 234

Szatan kusi Jezusa sztukami kuglarskimi ………… 236

Szatan kusi Jezusa, aby przemienił kamienie w chleb ……….. 237

Szatan unosi Jezusa na ganek świątyni, potem na górę Kwarantania. Aniołowie pokrzepiają Jezusa. …………. 237

Jezus wyrusza nad Jordan i każe chrzcić ………. 240

Jezus w Siło, Kibzaim i Tebez ………. 244

Pierwsze wyraźne powołanie Piotra, Filipa i Natanaela ………. 246

Gody w Kanie ………… 251

Zaślubiny. Gra kobiet. Gra losowa mężczyzn ………… 253

Jezus w Kafarnaum i nad jeziorem Genezaret ………….257

Jezus nakazuje chrzcić w Jordanie ………… 260

Jezus w Adummim i Nebo ……….. 263

Jezus uzdrawia w Fasael córkę Esseńczyka Jaira. Pierwsze wzruszenie Magdaleny …………. 265

Jezus w Kafarnaum, Gennabris i Kislot Tabor ………. 266

Jezus w Sunem, Ulama i Kafarnaum …………. 269

Jezus w Dothaim i Seforis. Niesie zdała pomoc rozbitkom ………….. 273

Jezus w Nazarecie. Trzej młodzieńcy. Święto Purim …………. 274

Jezus w posiadłości Łazarza koło Tirzy i w Betanii ……….

Pierwsze święta Wielkanocne w Jerozolimie …………… 277

Jezus wypędza kupczących z przedsionka świątyni. Uczta Wielkanocna Śmierć „cichej Marii.” ………… 282

OD KOŃCA PIERWSZYCH ŚWIAT WIELKANOCNYCH AŻ DO NAWRÓCENIA SAMARYTANKI PRZY STUDNI JAKUBOWEJ …………… 285

List króla Abgara …… 285

Jezus w granicach Sydonu i Tyru …………. 287

Jezus w Sychor Libnat ………… 288

Jezus w Adama. Cudowne nawrócenie zatwardziałego żyda ………… 292

Przypowieść o niesprawiedliwym włodarzu ……… 296

Jezus i uczniowie wzywają do chrztu i słuchania nauki koło Seleucyi ……… 297

Jezus na górze koło Berota ………….. 301

Jezus idzie przez Gatefer do Kafarnaum ………… 303

Jan Chrzciciel pojmany przez Heroda i uwięziony w Macherus ………… 304

Jezus w Betanii. Urządzenie gospód podróżnych dla Jezusa i uczniów. Zgubiona i odnaleziona perła. …………… 308

Jezus w Betoron. Trudy i mozoły uczniów …………. 311

Jezus przy studni Jakóbowej w Sychar. Samarytanka Dina. ………….. 313

Jezus w Ginnei i Atarot. Zawstydza złośliwość Faryzeuszów. ……….. 318

Jezus w Engannim i Naim …………… 321

PODRÓŻE NAUCZYCIELSKIE JEZUSA W OKOLICY GENEZARETU I NAD BRZEGAMI JORDANU ………… 323

Posłaniec królika z Kafarnaum ……………. 323

Jezus w Kafarnaum ……….. 325

Jezus w Betsaidzie ……….. 330

Jezus w Małym Seforis i w okolicy. Różne rodzaje uzdrawiania. …………. 331

Jezus w Nazarecie. Faryzeusze chcą Jezusa strącić z góry. ……….. 333

Uzdrowienie trędowatych pod Taricheą. Jezus poucza uczniów w przypowieściach. ………….. 336

Jezus w domu Piotra. Sposoby Faryzeuszów. Uzdrowienie. ………… 341

Jezus naucza i uzdrawia w Kafarnaum. …………. 343

Jezus uzdrawia świekrę Piotra. Wielka pokora Piotra. …………. 346

Jezus u jeziora kąpielowego w Betulii i w Jotapacie. …………… 347

Jezus podczas żniwa na polu koło Dothaim i w Gennabris. ………….. 352

Jezus w Abelmehola……………. 359

Jezus idzie z Abelmeholi do Bezech …………363

Jezus opuszcza Bezech i idzie do Ainon. Maria z Sufan …………. 367

Jezus w Ramot-Galaad …………. 371

Jezus idzie z Ramot do Argi, Azo i Efron ………… 376

Jezus w Betaramfta – Julias. Abigail, odepchnięta żona tetrarchy Filipa. ………… 381

Jezus w Abila i Gadam ……….. 385

Jezus w Dion i Jogbeha …………..

OD DRUGIEGO ŚWIĘTA KUCZEK AŻ DO PIERWSZEGO NAWRÓCENIA SIĘ MAGDALENY …………. 395

Jezus w Ainon i Sukkot. Maria Sufanitka. Nawrócenie cudzołożnicy ………….. 395

Jezus w Akabris, Silo i Korei …………..

Jezus w Ofra, Salem i Aruma ……………. 404

Jezus opuszcza Arumę i udaje się do Tenat Silo i Aser Michmetat ……….. 409

Jezus naucza w Meroz; przyjmuje Judasza Iskariota w poczet uczniów. Pochodzenie i charakter Judasza Iskariota………… 414

Nauka na górze koło Meroz. Córki Laisy…………….. 418

Jezus w Iskariot i Dotan. Uzdrowienie Issachara. ………….. 421

Jezus idzie z Dotan do Endor. Uzdrowienie chłopca pogańskiego …………. 426

Jezus w Abez i w Dabrat koło Tabor ………… 429

Poganin Cyrynus z Cypru. ………….. 434

Jezus idzie do Giszala, miejsca urodzenia św. Pawła …………….. 435

Jezus naucza w Gabara. Pierwsze nawrócenie się Magdaleny. ………438

Magdalena. ………. 439

Kazanie na górze koło Gabara. Magdalena. …………. 440

NAUKI I CZYNY JEZUSA W KAFARNAUM I W OKOLICY. KAZANIE NA GÓRZE …………. 445

Setnik Korneliusz. ……….. 445

Uzdrawiania Jezusa. Dlaczego uczył przez porównania ……….. 447

Wskrzeszenie młodzieńca z Naim …………… 450

Jezus w Megiddo. Uczniowie Jana …………. 453

Jezus odchodzi z Megiddo. Uzdrowienie trędowatego ………… 456

Jezus naucza w synagodze w Kafarnaum i uzdrawia dwóch trędowatych ………… 459

Wskrzeszenie córki Jaira, przełożonego synagogi ………… 461

Jezus naucza z łodzi. Powołanie Mateusza …………. 463

Ostatnie powołanie Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Uciszenie burzy na morzu. ………… 465

Poselstwo Jana Chrzciciela do synagogi. Obfity połów ryb ………… 468

Kazanie na górze. Uzdrowienie paralityka …………… 472

Jair i jego powtórnie chora córka. Uzdrowienie niewiasty na krwotok cierpiącej, dwóch ślepych i Faryzeusza ………… 474

Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką. Błogosławiony żywot, który Cię nosił………… 477

Jezus w Magdala i Gergeza. Wpędza szatanów w wieprze …………. 479

Jezus uzdrawia w Betsaidzie i przybywa znowu do Kafarnaum ………… 485

Rozesłanie Apostołów i uczniów …………. 487

Jezus w Betanat, Galgala, Elkese i Safet ……….. 490

Jezus w Kirjataim i Abram ………….. 493

NAWRÓCENIE MAGDALENY, POPADŁEJ POWROTNIE W GRZECHY, AŻ DO ODDANIA KLUCZY PIOTROWI ………….. 499

Jezus naucza w Azanot. Nawrócenie Magdaleny, popadłej powtórnie w grzechy ………… 499

Jezus w Gatefer, Kislot i Nazaret ………….. 502

Jezus naucza na górze koło Tabor i przybywa do Sunem …………. 506

Ścięcie św. Jana Chrzciciela ………….

Jezus w Tenat Silo i Antipatris ……………..511

Jezus w Betoron i w Betanii …………….. 515

Jezus powiadamia o śmierci Jana Chrzciciela …………. 518

Sprowadzenie i pogrzebanie zwłok świętego Jana …………… 524

Jezus w Betanii i Jerozolimie. Uzdrowienie chromego od 38 lat …………… 528

Jezus wykupuje jeńców w Tirzie …………… 532

Jezus w Kafarnaum i w okolicy …………….. 536

Nakarmienie 5000 ludzi …………… 539

Jezus chodzi po morzu …………… 541

Jezus naucza o Chlebie żywota ………………543

Jezus w Dan i Ornitopolis ……………. 546

Syrofenicjanka …………. 548

Jezus w Gessur i Nobah. Obchód święta Purim ………… 553

Koniec kazania na górze. Nakarmienie czterech tysięcy ludzi. Faryzeusze żądają znaku …… 559

Piotr otrzymuje klucze Królestwa niebieskiego ………….. 562

OD DRUGICH ŚWIAT WIELKANOCNYCH DO POWROTU Z CYPRU …………. 564

Jezus w Betanii i Jerozolimie ……………. 564

Uczta paschalna w domu Łazarza ……………. 567

Bogacz marnotrawca i ubogi Łazarz …………… 569

Jezus w Atarot i Hadat Rimmon …………… 571

Przemienienie na górze Tabor …………….. 574

Jezus w Kafarnaum i w okolicy …………

Jezus naucza na górze koło Gabary ………….583

Jezus idzie ku Ornitopolis i przeprawia się do Cypru ………….. 587

Jezus naucza w Salamis ………….

Jezus zaproszony w gościnę do miejscowego rzymskiego starosty …………. 596

Jezus w domu ojca ucznia Jonasza. Nauka przy chrzcielnicy …………. 598

Jezus idzie do miasta żydowskiego ………….. 600

Kapłanka pogańska, Merkuria. Pogańscy uczeni …………… 601

Jezus naucza w Chytrus ……………. 605

Dom rodzinny i rodzina ucznia Barnaby. Jezus naucza w okolicy Chytrus ……………. 609

Jezus w mieście Mallep …………….613

Jezus naucza pogańskich filozofów i przemawia przy żydowskim obrzędzie zaślubin ………… 614

Zielone Świątki. Jezus naucza o chrzcie ……….. 620

Jezus ma w synagodze ostre, gromiące kazanie …………… 623

Jezus odwiedza osadę górniczą koło Chytrus ……………

Jezus idzie do Cerynii i odwiedza rodziców Mnasona ……………. 627

Powrót z Cypru …………. 630

Jezus idzie z Misael, miasta Lewitów, przez Tanach, Naim, Azamot i Damna do Kafarnaum . 634

Przybycie Apostołów i uczniów do Kafarnaum …………. 639

Jezus naucza świeżo przyjętych uczniów o modlitwie i ósmym błogosławieństwie ………… 646

WSKRZESZENIE ŁAZARZA. JEZUS W KRAJU ŚWIĘTYCH TRZECH KRÓLÓW ……… 650

Jezus w Bethabara i Jerycho. Celnik Zacheusz ……….. 650

Jezus w drodze do Betanii. Wskrzeszenie Łazarza …………… 656

Jezus wyrusza w podróż do kraju św. Trzech Królów ………….

Jezus w Kedar …………… 662

Jezus przybywa do Sychar – Kedar i naucza o tajemnicy małżeństwa …………. 664

Wskrzeszenie umarłego …………. 670

Jezus przybywa do pierwszego miasta namiotów, zamieszkałego przez czcicieli gwiazd ………… 672

Cudowna kula. ……………. 676

Usunięcie bałwochwalstwa. ………….. 677

Jezus zbliża się do siedziby Trzech Królów. …………… 678

Menzor wprowadza Jezusa uroczyście do swego namiotu …………. 679

Jezus w bałwochwalnicy Króli. Święto pamiątkowe pojawienia się gwiazdy …………….. 683

Przybycie naczelnika obcego plemienia. …………. 688

Jezus opuszcza siedzibę Królów i przybywa do Azariasza, bratanka Menzora, w osadzie pasterskiej w Atom …………… 689

Cudowne uzdrowienie dwóch chorych niewiast. …………. 691

Jezus przybywa do Sikdor, Mozian i Ur ……………. 693

Jezus przybywa do Egiptu, naucza w Heliopolis i przez pustynię powraca do Judei …………. 697

Jezus w Sychar, Efron i Jerycho ……………. 700

Jezus idzie do Betanii ………….. 705

GORZKA MĘKA I ŚMIERĆ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA ……………. 708

Ostatnie tygodnie przed męką. Nauki Jezusa w świątyni …………. 708

Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy ………….. 712

Magdalena powtórnie namaszcza Jezusa …………… 717

Nauka u Łazarza. Piotr otrzymuje ostrą naganę. …………..719

Ofiara wdowy. ………….. 721

Jezus mówi o zburzeniu Jerozolimy. …………. 721

Jezus w Betanii. …………….. 723

Ostatnie nauki Jezusa w świątyni …………….. 724

Magdalena ostatni raz namaszcza Jezusa ……………726

Ostatnia wieczerza …………. 730

Umywanie nóg ……………. 737

Ustanowienie Najświętszego Sakramentu ……………. 739

Ostatnie poufne nauki i poświęcenie Apostołów ……………… 741

Jezus na Górze oliwnej w Ogrójcu ……………… 744

Judasz i siepacze. Drzewo krzyża …………….. 760

Pojmanie Pana …………. 763

Przygotowania nieprzyjaciół Jezusa. Rzut oka na Jerozolimę ……………… 769

Jezus przed Annaszem ………….. 773

Jezus prowadzony od Annasza do Kajfasza ……………. 775

Jezus przed Kajfaszem …………… 776

Naigrywanie z Jezusa …………… 780

Zaparcie się Piotra………….. 782

Maryja koło domu Kajfasza ……………. 784

Jezus w więzieniu ……………. 786

Judasz w pobliżu sądu ……………. 787

Sąd ranny nad Jezusem. …………….. 788

Rozpacz Judasza ………….. 789

Jezus prowadzony do Piłata ……………. 790

Pałac Piłata i jego otoczenie ……………… 792

Jezus przed Piłatem …………… 794

Początek nabożeństwa drogi krzyżowej …………. 797

Piłat i jego żona …………. 798

Jezus przed Herodem …………. 800

Jezus wraca od Heroda do Piłata …………. 803

Biczowanie Jezusa …………… 806

Maryja podczas biczowania Jezusa …………… 809

Przerwa w obrazach pasyjnych przez pojawienie się świętego Opiekuna Józefa w postaci dziecięcia ……………. 809

Zewnętrzny wygląd Maryi i Magdaleny ………….. 814

Cierniem ukoronowanie i wyszydzenie Jezusa ……………. 814

Oto człowiek ……………. 816

Jezus skazany na śmierć krzyżową …………… 819

Jezus niesie krzyż na Golgotę …………….823

Pierwszy upadek Jezusa pod krzyżem …………..825

Jezus, niosący krzyż, i Jego bolejąca Najświętsza Matka. Drugi upadek pod krzyżem ……….. 826

Szymon Cyrenejczyk. Trzeci upadek Jezusa pod krzyżem ………….. 827

Chusta Weroniki ……………. 828

Płaczące córki Jerozolimy. Czwarty i piąty upadek Jezusa pod krzyżem ………….. 831

Jezus na górze Golgota. Szósty i siódmy upadek pod krzyżem i zamknięcie Jezusa …………. 832

Maryja i święte niewiasty idą na Golgotę …………… 834

Stan powietrza ……….. 835

Jezusa rozbierają do ukrzyżowania i poją octem ………….. 835

Jezus przybity do krzyża ………….. 837

Podniesienie i ustawienie krzyża ……….. 839

Ukrzyżowanie łotrów……………. 840

Losowanie sukni Jezusa ………….. 841

Jezus na krzyżu pośród dwóch łotrów……………. 841

Naigrywanie się z Jezusa. Pierwsze słowo ………….. 843

Zaćmienie słońca. Drugie i trzecie słowo Jezusa …………844

Opuszczenie Jezusa. Czwarte słowo Jezusa na krzyżu ……………. 846

Śmierć Jezusa. Piąte, szóste i siódme słowo ……… 848

Trzęsienie ziemi. Pojawienie się umarłych w Jerozolimie ……… 852

Józef żąda od Piłata ciała Jezusa ………… 855

Józef z Arymatei domaga się od Piłata ciała Pana Jezusa ……….. 855

Otwarcie boku Jezusa. Łamanie kości łotrom …………. 856

Krótki opis niektórych miejscowości dawnej Jerozolimy ……….. 858

Ogród i grób Józefa z Arymatei …………. 859

Zdjęcie z krzyża ……… 861

Przygotowania do pogrzebania ciała Jezusa ………. 863

Złożenie do grobu …………. 868

Powrót od grobu. Szabat ………… 869

Pojmanie Józefa z Arymatei. Straż przy grobie Jezusa …………. 870

Przyjaciele Jezusa w Wielką sobotę ………… 871

Kilka szczegółów o zstąpieniu Jezusa do otchłani ………… 874

ZMARTWYCHWSTANIE I WNIEBOWSTĄPIENIE DO OJCA NIBIESKIEGO ORAZ ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO ……….. 877

Wieczór przed Zmartwychwstaniem Jezusa ……….. 877

Zmartwychwstanie Pańskie ……… 880

Zeznania straży ………… 884

Krótki opis niektórych miejscowości dawnej Jerozolimy ………. 885

Ogród i grób Józefa z Arymatei. ………. 887

Pierwsza wspólna uczta miłości po zmartwychwstaniu ………….. 894

Komunia św. Apostołów ………. 895

Uczniowie w Emaus. Jezus okazuje się Apostołom w wieczerniku ………… 896

Apostołowie głoszą Zmartwychwstanie Pańskie ……….. 899

Druga uczta miłości. Tomasz wkłada rękę w rany Jezusa …………..902

Jezus pojawia się Apostołom nad Morzem Galilejskim…………… 905

Jezus pojawia się 500 uczniom ……….910

Uczta miłości w Betanii i w wieczerniku ………… 911

Dostojność i godność Najświętszej Panny ……….. 913

Wzrost Kościoła Chrystusowego ………. 914

Ostanie dni przed wniebowstąpieniem ……….. 916

Wniebowstąpienie ………. 918

Zielone Świątki …………. 921

Kościół nad sadzawką Betesda ………. 923

Piotr odprawia pierwszą Mszę świętą w wieczerniku ………. 926

Pierwsza wspólna komunia nowo nawróconych. Wybór siedmiu Diakonów ……… 928

ŻYCIE MARYI PO WNIEBOWSTĄPIENIU JEZUSA……….. 930

Najświętsza Panna przesiedla się z Janem w pobliże Efezu ………. 930

Droga krzyżowa Maryi koło Efezu. Maryja odwiedza Jerozolimę ……… 934

Zejście się Apostołów przy łożu śmierci Najśw. Panny ……… 936

Śmierć, pogrzeb i wniebowzięcie Najświętszej Panny …….. 938

ŻYCIORYS KATARZYNY EMMERICH …….. 942

Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich(1774-1824)……… 942

czytaj więcej...