Aktualności

2020-01-29 18:14

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1971 rok

Rok 1971 (Ks. Kan. Marian Juraszek)

Po śmierci Ks. Kan. Edwarda Szczerzyńskiego, który zmarł dnia 6. I. 1970 roku i został pogrzebany na cmentarzu w Kasinie Wielkiej – proboszczem od 25. 06. 1971r. został Ks. Marian Juraszek. Początkowo jako wikariusz ekonom, a od 29. 11. 1973r. – jako proboszcz. Do Kasiny Wielkiej przyszedłem z wikariatu w Nowym Targu, gdzie na Kowańcu rozbudowałem kaplicę – barak w Kościół – bez zezwolenia władz państwowych. Naraziłem się im przeto i dlatego znalazłem się w Kasinie Wielkiej. Należy zaznaczyć, że władze komunistyczne bardzo niechętnie udzielają zezwoleń na budownictwa sakralne.

Parafię (Kasina Wielka) zastałem pod względem gospodarczym kompletnie zaniedbaną. Kościół, Kaplica Na Brzegu, Plebania i Dom Parafialny oraz zabudowania gospodarcze w opłakanym stanie.

Zaraz przystąpiłem do restauracji wymienionych obiektów. Fundusze i część robocizny darmowo dali parafianie.

ciąg dalszy w następnej części…

KS. KANONIK MARIAN JURASZEK KAPŁAN, GOSPODARZ

zobacz inne zapisy:

14 listopada 1943 rok – rozstrzelanie zakładników

Kapłani w Parafii Kasina Wielka od 1804 roku [powstanie Parafii] do dziś

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1948 rok

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1929 rok cz. I

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1929 rok cz. II

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1929 rok cz. III

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1865 rok. Ks. Jan Maciąga

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1957 rok cz. I

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1957 rok cz. II

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1943 rok cz. I

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 14 listopad 1943 rok – PIWNICA MŁYNKOWSKA – cz. I

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 23 grudzień 1943 rok cz. II

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1971 rok

czytaj więcej...