Aktualności

2013-12-29 16:27

Wśród nocnej ciszy…

 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi 
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pośpieszajcie, 
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
Z wszystkimi znaki, danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali,
Z wielkiej radośc1.

„Ach witaj, Zbawco; z dawna żądany,
Tyle tysięcy lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy,
Czekali, a Tyś tej nocy –
Nam się objawił”.

I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana.
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną,
Chleba i wina.

Pienia aniołów brzmią pod niebiosy,
Śpiewajmy z nimi wspólnymi głosy.
Chwała Bogu w wysokości,
A ludziom na tej niskości,
Pokój niech będzie.

Strona główna: Kolędy i pastorałki

czytaj więcej...