Aktualności

2015-03-07 12:13

Wielki Post – dzień 18 – 7 marca

Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32)

Miłosierny Ojciec

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”.

Jakie cierpienie jest konieczne, aby człowiek zrozumiał, że nie potrafi uczynić siebie szczęśliwym? Jakie doświadczenie musi zburzyć nasze iluzje na temat naszej uczciwości, porządności, mądrości, byśmy na wzór marnotrawnego syna chcieli dostrzec i wyznać nasz grzech i prosić Ojca o przebaczenie? Nasza cywilizacja, odrywając nas od Boga, czyni ogromny wysiłek, aby utrzymywać nas w iluzji ziemskiego szczęścia w zasięgu ręki. A my, zauważając, że świat pogrąża się w kryzysie, nie chcemy dostrzec, że źródłem tego kryzysu jest fakt, iż w świecie tym nie ma miejsca dla Boga i Jego praw.
.
Panie Jezu, daj mi nawrócenie serca na wzór marnotrawnego syna, abym dostrzegł absurd grzechu i z ufnością zwrócił się ku Twemu miłosierdziu.

.

ks. Maciej Warowny

czytaj więcej...