Aktualności

2015-01-05 22:41

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli – 6 stycznia

PRZESTROGA DLA
NIETĘSKNIĄCYCH I NIESZUKAJĄCYCH

Objawienie się Chrystusa Mędrcom ze Wschodu, którzy reprezentują świat pogański, uczy nas, że Bóg pozwala znaleźć się tym, którzy Go szukają. Co więcej: On sam niepokoi serce człowieka, pobudzając je do poszukiwań prawdy przez zwyczajne i nadzwyczajne znaki. Zapala Gwiazdę na horyzoncie człowieka spragnionego miłości i prawdy. Tęskniący za Nim nie zostaną zawiedzeni, nawet jeśli muszą udać się w daleką, trudną i niebezpieczną drogę. Mędrcy podjęli wyzwanie Gwiazdy. Ufnie ruszyli za jej nikłym blaskiem. W zamian za trudy wędrówki ujrzeli w Betlejem Dziecię, które stanowiło wypełnienie wszystkich proroctw Starego Testamentu. Znaleźli się w centrum dziejów świata.

 

 

 

Herod i mieszkańcy Jerozolimy nie przyszli do Chrystusa. Pomimo niewielkiej odległości między Jerozolimą a Betlejem. Żyli obok wydarzenia, które zmieniło bieg historii świata, chociaż dokonało się na marginesie ówczesnego życia religijnego i społecznego. Herod, dowiedziawszy się od Mędrców o narodzinach Mesjasza, chciał, aby, wracając, zrelacjonowali mu przebieg wypadków. Nie szukał. Nie tęsknił. Nie pragnął spotkania z Dziecięciem. Jego postawa jest dla nas przestrogą.
Można przejść obojętnie wobec tego, co najważniejsze, i zamknąć serce przed Bogiem. Zignorować Tego, który przychodzi, by zbawić. Uważnie wpatrujmy się w horyzont naszego życia, ufni, że i na nim zapłonie gwiazda. Odczytujmy Boże znaki w codziennych wydarzeniach naszego życia.

 

ks. Zbigniew Sobolewski

„Wyzwoli biedaka, który Go wzywa”.
(Ps 72,12)

 

czytaj więcej...