Aktualności

2024-02-15 16:25

Świętej Cierniowej Korony Pana naszego Jezusa Chrystusa – piątek po środzie popielcowej – 16 luty

Święto ruchome – piątek po Środzie Popielcowej.

Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa Siedliska Bożej Mądrości

Dwanaście obietnic dla czcicieli Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Siedlisko Mądrości Bożej

PAN JEZUS: Moja Dusza nie jest znana. Moja Dusza nie jest kochana. Moje Serce, ma wielu czcicieli, tak samo Mój Najświętszy Sakrament, jednak Moja Dusza i Moja Najświętsza, cierniem uwieńczona Głowa, Siedlisko Bożej Mądrości, niewielu ma współczujących, którzy by rozważali udrękę Mojej Duszy – smutnej aż do śmierci. Moje cierniem ukoronowane Czoło nie odbiera należnej czci, dlatego szukam kogoś, kto by Mnie pocieszył, a nie ma nikogo.

 

O Najświętsza Głowo, niech Twoja Mądrość prowadzi nas, a Twój Najświętszy Język niech nas zawsze błogosławi i błaga o litość i przebaczenie, abyśmy nigdy nie usłyszeli przekleństwa wygłoszonego do tych, którzy będą przeciwstawiać się temu Nabożeństwu lub pogardzać nim. 

MODLITWA:

Wszechmogący Boże! Błagamy Ciebie, którzy czcząc Jego koronę cierniową, wspominamy na ziemi Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, byśmy dostąpili zasługi ukoronowania przez Niego w chwale i czci nieba; który żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wzmocnij siłę Twoich żołnierzy, o wszechmogący Królu, aby ci, którym korona Twojego Syna dodaje otuchy na arenie tego życia, mogli u końca walki otrzymać nagrodę życia wiecznego. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

czytaj więcej...