Aktualności

2014-08-09 08:28

ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA – ŚWIĘTO

 

I czytanie * Mdr 3, 1-9

Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę

 

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. 
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. 
W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludzy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. 
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Psalm responsoryjny * Ps 112, 1-2. 5-9

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich

 

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana, *
i wielką radość znajduje w jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

 

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

 

Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

 

Rozdaje i obdarza ubogich, *
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą *
będzie jego potęga.

Aklamacja przed Ewangelią * J 12, 26

Kto by chciał mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

EWANGELIA  (J 12,24-26)

Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

Modlitwy mszalne

Kolekta

Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo, † spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, * i wypełniali to, czego uczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które z radością składamy oddając cześć świętemu Wawrzyńcowi, * i spraw, aby wyjednały nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prefacje o świętych

Rola Świętych w Kościele

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich Świętych * obdarzasz swój Kościół nową mocą * i dajesz nam dowody swojej miłości. * Przykład Świętych nas pobudza * a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, * abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, Święty, Święty…

Modlitwa po Komunii

Posileni świętym Darem pokornie prosimy Cię, Boże, † abyśmy składając należną Tobie Ofiarę w dzień świętego Wawrzyńca, * otrzymali obfitsze owoce odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

czytaj więcej...