Aktualności

2014-12-26 21:21

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 27 grudnia – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

.

Pierwsza niewiasta, Ewa, zgrzeszyła i ściągnęła na siebie następujący wyrok: „Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci”.

 

U Maryi nie mogło być o tym nawet mowy. Jako Niepokalana nie podlegała skutkom grzechu pierworodnego, a w dodatku poczęła Syna Bożego w zaćmieniu Ducha Świętego. Tak więc porodziła Zbawiciela jako Panna, jako całkiem czysta bez cierpień i boleści. Jest to szczególna tajemnica, którą  św. Augustyn usiłuje wyjaśnić: „Jak promienie słoneczne przenikają szkło, a mimo to nie naruszają go, ani nie niszczą, tak też Maryja porodziła Chrystusa, Słońce sprawiedliwości, bez jakiegokolwiek naruszenia swego dziewictwa.”

.

 

Jednocześnie Najświętsza Maryja Panna przypomina nam te twarde słowa: Stan małżeński, to stan boleści! Później wyraził je św. Paweł w następujący sposób: „Utrapienie ciała mieć będą, którzy wstępują w związki małżeńskie”. A przecież tylu obiecuje sobie po małżeństwie złote góry, szczęście, rozkosze. Widzą na tylu przykładach coś wręcz przeciwnego, mimo to biegną do małżeństwa jakby na kiermasz. Jeżeli gdziekolwiek, to tu każdy jest kowalem własnego szczęścia – lub nieszczęścia. Każdy! Bez zastanowienia się, bez czystego stosunku, bez Boga, bez modlitwy, nie może być mowy o szczęściu.

.

Nie należy zanadto się spieszyć do stanu małżeńskiego. Ten krzyż przychodzi zawsze dość wcześnie.
Ale jeśli już jesteś w stanie małżeńskim, to znoś ofiarnie i spokojnie wszystkie jego trudności i ciężary; sam przecież wyciągnąłeś rękę po niego. Znoś wszystko w duchu pokuty za grzechy popełnione tak przed ślubem jak i po ślubie.

 

Alboż nie zdarzyło ci się upaść?

Alboż sądzisz, że przez niecierpliwość krzyż będzie dla ciebie lżejszy?
Idź do Matki nienaruszonej. Ona woła do ciebie: „Moja jest rada i stałość, moja – rozwaga, potęga”.

.

Matko nienaruszona, módl się za nami!

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOSKIEJ

Pierwsza Sobota Miesiąca

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo - Kaplica Na Brzegu

Różaniec ze św. Janem Pawłem II

15 Obietnic Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty

Modlitwa wiernego niewolnika Maryi

czytaj więcej...