Aktualności

2023-05-01 16:25

Rozpoczęcie nabożeństw majowych. Miesiąc Maj – miesiącem Maryjnym

PIEŚNI DO MATKI BOŻEJ

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i figurach przydrożnych by odmawiać Litanię oraz śpiewać pieśni o Matce Bożej.
Podczas tego szczególnego nabożeństwa prosimy Matkę Bożą o jej nieustanną opiekę nad nami i wstawiennictwo u Boga w naszych codziennych problemach i troskach. Słowami Litanii Loretańskiej wychwalamy Jej niezmierzoną dobroć i matczyną troskę o swoje dzieci rozproszone po całym świecie.

 

Zachęcamy do podtrzymywania zwyczaju majówek przy kapliczkach, figurach, przydrożnych krzyżach. Postarajmy się, aby ten piękny zwyczaj nie zaginął w naszej okolicy. W miarę możliwości zadbajmy też o wygląd kapliczek i figur: uporządkujmy teren wokół nich, postarajmy się o przystrojenie figur, kapliczek.

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Matki Bożej

  Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. – uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo popularne i znane w całym kraju.
Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane już na Wschodzie w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi.

.
     Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę „Loretańska” otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana.

.
     Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania: Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodziny (1995).

.
     W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 52, a w Polsce 53. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie „Królowo Polskiej Korony”, przekształcone po drugiej wojnie światowej na „Królowo Polski”.

niepokalana

Ważne jest jednak, żeby tą tradycję podtrzymywać przez cały maj, śpiewem oddając cześć Maryi w kościele lub kapliczkach osiedlowych. Ten piękny zwyczaj powinien motywować nas do jeszcze większego zawierzenia naszej najlepszej Matce i Królowej w jej szczególnym miesiącu, jej właśnie poświęconym.

czytaj więcej...