Aktualności

2014-10-03 00:01

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II – AUDIO

15 Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty

Różaniec po łacinie

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Matki Bożej

RELIKWIE św. Jana Pawła II w Kaplicy Na Brzegu

 

 

img333

Różaniec ze św. Janem Pawłem II – Rozpoczęcie – Tajemnice  Radosne

naob4

 

( Odmawia się w Poniedziałki i Soboty )

.


 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

zw rose-2

.


 

Nawiedzenie  św. Elżbiety

nwrose-2

.


 

Narodzenie Pana Jezusa

nrrose-2

.


 

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

ofrose-2

.


 

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

znmrose-2


 .

***   ***   ***  

.

Różaniec ze św. Janem Pawłem II – Rozpoczęcie – Tajemnice  Światła

naob4

( Odmawia się w Czwartki ) 

 


 

.

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

1str_2kolo

.


 

Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

2str_2kolo

.


 

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

3str_2kolo

.


 

Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

4str_2kolo

.


 

Ustanowienie Eucharystii

5str_2kolo

.


  ***   ***   ***

.

Różaniec ze św. Janem Pawłem II – Rozpoczęcie – Tajemnice Bolesne

naob4

( Odmawia się we Wtorki i Piątki )

 

.


 

 Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

1roza-z-rozancem

.


 

Biczowanie Pana Jezusa

2roza-z-rozancem

.


 

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

3roza-z-rozancem

.


 

Droga krzyżowa

4roza-z-rozancem

.


 

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

5roza-z-rozancem

 .

  ***   ***   ***

.

Różaniec ze św. Janem Pawłem II – Rozpoczęcie – Tajemnice Chwalebne

naob4

( Odmawia się w Środy i Niedziele )

.


 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

wrose-2

.


 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

imagesrose-2

.


 

Zesłanie Ducha Świętego

21rose-2

.


 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

imagesrose-2

.


 

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

arose-2

Błogosławieństwo św. Jana Pawła II

 

***

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

czytaj więcej...