Aktualności

2021-10-03 17:17

48. rocznica probostwa Ks. Kanonika Mariana Juraszka

HOMILIA POŻEGNALNA ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ KS. KANONIKA MARIANA JURASZKA czerwiec 2009 rok

4 października 1973 roku proboszczem został mianowany przez ks. kardynała Karola Wojtyłę – ks. Marian Juraszek, który od 26 czerwca 1971 roku pełnił funkcję wikariusza ekonoma w parafii Kasina Wielka.

KS. KANONIK MARIAN JURASZEK KAPŁAN, GOSPODARZ

Po przybyciu do Kasiny Wielkiej ks. Marian Juraszek jak czytamy w Kronice Parafialnej Kasiny Wielkiej: ”(…) zastałem wszystkie obiekty parafialne kompletnie zniszczone, a to Kościół Parafialny wymagał remontu kapitalnego (dach przeciekał, deski oszalowania kościoła przegnite, parkan rozwalony, dach parkanu w strzępach), Kaplica Na Brzegu wymagała pokrycia blachą i pomalowania, plebania ledwie nadająca się do zamieszkania, a dom parafialny w kompletnej ruinie.

Wszystkie te remonty tychże obiektów przeprowadziłem, a były wojewoda nowosądecki Lech Bafia, (…) postawił warunek do uzyskania zezwolenia na nowy Kościół, że stary musi być zakonserwowany, według wymogów konserwatora wojewódzkiego.

Ten warunek parafia spełniła w zupełności – wielkim wysiłkiem parafian i dużym nakładem finansowym.”remont11-733x1024

Ś.P. ks. kanonik Marian Juraszek, będąc mianowanym proboszczem w Kasinie Wielkiej przychodząc do jak wyżej opis zrujnowanych obiektów sakralnych, rozpoczął swoją służbę duszpasterską do każdej rodziny w Kasinie Wielkiej słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Taka postawa nowego proboszcza zjednała Mu zdecydowaną większość parafian Kasiny Wielkiej.

.

Służba duszpasterska w tamtym czasie (lata PRL-u), była ciężka i nie zawsze dawała pozytywne efekty. Jednak jak widzimy na historycznych zdjęciach zrujnowanych obiektów, osoba ks. proboszcza Mariana Juraszka mobilizowała parafian do odbudowy, remontu i naprawy tych starych obiektów.

Solidna praca duszpasterska ks. kanonika  zaowocowała możliwością budowy nowego kościoła – czytaj: Historia Nowego Kościoła

.

W tym miejscu należy się szczególne podziękowanie, dla ówczesnej Rady Parafialnej. W tamtych ciężkich czasach nie było kilkunastu osób nie mających pojęcia o „priorytetowych inwestycjach”. Będący Radnymi mieli szacunek wśród wszystkich parafian Kasiny Wielkiej.

.

Należy również przypomnieć działalność ks. kanonika na arenie międzynarodowej w Związku Kawalerów Maltańskich, czego efektem były dziesiątki samochodów  z darami żywnościowymi, odzieżą, a także lekami, które zasilały pobliskie szpitale.

 

24-1024x730admin-ajax.php

eNa zdjęciu: Mszę św. celebruje ks. kapelan Zakonu Maltańskiego – ks. Marian Juraszek. Podczas Tych Mszy św. w Grocie Objawień w Lourdes – są to specjalne Msze św. „Polskie” dla pielgrzymów (Zamawiana zawsze rok wcześniej. Dołączają do Niej inni  księża z innych krajów. Tę Mszę św. Ś.P. ks. kan. Marian Juraszek odprawiał zawsze w intencji próśb i podziękowań mieszkańców Kasiny Wielkiej).  Warto zaznaczyć, że Msze św. w Grocie Objawień zawsze przewodniczą (celebrują) tylko biskupi i kardynałowie.

.

Sukcesy w pracy duszpasterskiej, a także w pracy inwestycyjnej – pamiętając o czasach, w których był proboszczem Kasiny Wielkiej powodowały bardzo mocne zainteresowania Służbami Bezpieczeństwa  (Wydział IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – do walki z kościołem). Częste rewizje na starej plebani, zabudowania gospodarcze … . I tu jak cytując ks. kanonika Mariana Juraszka „(…) kilka osób z Kasiny Wielkiej (do wiadomości administracji strony), bardzo mocno przyczyniło się do tych faktów”. Owocem tej nadgorliwości tych osób były kolegia (mandaty) bez prawa publikacji dla społeczności parafialnej – bo w przeciwnym razie zezwolenie na budowę będzie cofnięte, mimo już rozpoczętej budowy.

.

Ks. kanonik Marian Juraszek odchodząc na emeryturę chciał by w Kasinie Wielkiej został proboszczem ksiądz, który ma wiedzę o parafii i zostawionych niedokończonych inwestycjach.

 

1 lipca 2009 roku ks. kanonik Marian Juraszek  przechodzi na zasłużoną emeryturę (wybudował dwa kościoły), zostaje rezydentem w Kasinie Wielkiej. 

w

HOMILIA POŻEGNALNA ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ KS. KANONIKA MARIANA JURASZKA czerwiec 2009 rok

czytaj więcej...