Aktualności

2015-02-04 13:24

Prawdziwa miłość!

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę:

.

„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” 

.

On mu odpowiedział:

.

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.”

.

Mt 22,34

 

czytaj więcej...