Aktualności

2024-07-06 16:29

Pierwsza Sobota Miesiąca – 6 lipiec

 5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi

WYNAGRADZAJ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI ZA GRZECHY

Pierwsza Sobota Miesiąca to w tradycji Kościoła dzień poświęcony Maryi. Niepokalanie Poczęta jest w tym dniu szczególnie wysławiana przez wiernych na całym świecie. Szczególnie w naszym kraju, który umiłował Matkę Bożą, ten zwyczaj ma bardzo stare korzenie. W Pierwsze Soboty Miesiąca odbywały się różne nabożeństwa, modlitwy, Msze święte i inne celebracje ku czci Maryi.

     Kaplica Na Brzegu to miejsce wielkiego kultu Maryi, dlatego chcemy zwracać się do naszej Najukochańszej Matki poprzez te modlitwy w szczególnych sprawach, problemach i podziękowaniach.

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca.

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

 

Współczuj Sercu swojej Najświętszej Matki, które jest ukoronowane cierniami, jakie przez cały czas niewdzięczni ludzie weń wbijają, a nie ma nikogo, kto czyniłby akt zadośćuczynienia, żeby owe kolce wyrwać.

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Matki Bożej

 

To słowa wypowiedział Jezus do siostry Łucji. Pojawia się w tym miejscu pytanie jak współczuć Sercu Maryi? Jak wyrywać z Jej serca te kolce? Odpowiedzią jest nabożeństwo wynagradzające pierwszych sobót miesiąca. Maryja wzywa:

Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawia spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

 

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi

NA CZYM POLEGA NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

   Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekielnych mąk ludzi, za których umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od piekła, aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja chce naszego zaangażowania w tę misję.

 

       Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez Maryję i Jezusa. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać   za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.

 

      "Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

1. Bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,

2. Bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,

3. Bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,

4. Znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,

5. Obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach.

 

 

Warunki nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca

 

1. W pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.

2. Przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji.

3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych.

4. Przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.

 

Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie, z jakim te praktyki wypełniamy, co Jezus podkreślił w objawieniu 15 lutego 1926 r.:

 

       To jest prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy, i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski; Ja jednak wolę, żeby odprawiali pięć pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż żeby odprawiać piętnaście bezdusznie i z obojętnością…

 

       Jezus wymienia trzy grupy osób odprawiających nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: tych, którzy zaczynają je odprawiać, lecz nie kończą; takich, którzy kończą, ale odprawiają je jedynie ze względu na obiecane łaski; i w końcu trzecia grupa to osoby, które czynią to przede wszystkim w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP; one najbardziej podobają się Jezusowi.

 

       Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego nabożeństwa w sobotę, może, za zgodą kapłana, praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie.

 

       W pobożnym wzbudzaniu właściwej intencji potrzebnej do dobrego odprawienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi pomoże nam modlitwa pozostawiona przez Piękną Panią:

 

       Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi (13 lipca 1917 r.).

ROZWAŻANIA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA NA CAŁY ROK 12 POZYCJI 

Pierwsza Sobota – Styczeń 

 

Pierwsza Sobota – Luty

 

Pierwsza Sobota – Marzec

 

Pierwsza Sobota – Kwiecień

 

Pierwsza Sobota – Maj

 

Pierwsza Sobota – Czerwiec

 

Pierwsza Sobota – Lipiec

 

Pierwsza Sobota – Sierpień

 

Pierwsza Sobota – Wrzesień

 

Pierwsza Sobota – Październik

 

Pierwsza Sobota – Listopad

 

Pierwsza Sobota – Grudzień

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi

 

czytaj więcej...