Aktualności

2024-07-06 16:20

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 7 lipiec

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu.św. Ludwik Grignion de Montfort

Papież św. Jan Paweł II zachęcał w encyklice Ecciesia de Eucharistia do kultu eucharystycznego i do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi (por. nr 26). W liście apostolskim Mane nobiscum Domine Papież pisał: „Niech wspólnoty zakonne i parafialne podejmą szczególne zobowiązanie do adoracji eucharystycznej poza Mszą św. Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie” (nr 18). Idąc za wskazaniami Ojca Świętego zaleca się, aby w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy św. dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu i odprawić adorację eucharystyczną połączoną z błogosławieństwem sakramentalnym.

Po modlitwie po Komunii i ogłoszeniach duszpasterskich winna być pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu, po niej odmówienie modlitwy do Jezusa Eucharystycznego lub litanii do Najświętszego Imienia Jezus, chwila cichej adoracji, a po niej pieśń na błogosławieństwo. W związku z adoracją wskazane Jest głoszenie w te niedziele krótszych homilii.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

czytaj więcej...