Aktualności

2016-04-07 21:21

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 8 kwiecień – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Najświętsze Serce Jezusa!

Ty jesteś Sercem najlepszego Przyjaciela.

Komuż więc chętniej i z większą ufnością mógłbym(mogłabym) powierzyć moje troski, cierpienia i potrzeby, jeśli nie Tobie, Panie, który dałeś mi tyle dowodów miłości nieskończonej w całym moim życiu. Wszak Ty sam powiedziałeś:

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

A ja, jakże często błądziłem(am) w moim życiu, pokładając nadzieję w przyjaźni stworzeń i wiele razy doznawałem(am)  zawodu przekonując się, jak są zwodnicze! 

Przebacz mi,  Panie, krzywdę, jaką czyniłem(am)  Ci dotąd.

Od tej chwili chcę ufać jedynie Tobie, tylko do Ciebie uciekać się w każdej potrzebie, tylko Tobie powierzać wszystkie moje troski i bóle, tylko Ciebie prosić o wsparcie, pomoc i opiekę. Ty sam, o Jezu, bądź moim jedynym Przyjacielem. Amen.

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce Boże

czytaj więcej...