Aktualności

2022-12-15 16:09

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 16 grudzień – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

O Boże!

Ty jesteś naszym największym Dobroczyńcą.

.

Dla nas stworzyłeś ten piękny świat ze wszystkimi jego cudami. A gdy pierwszy człowiek przez nieposłuszeństwo popełnił grzech, posłałeś na świat

swego Jednorodzonego Syna, Jezusa,

który nas odkupił swoją męką i śmiercią.

Ty, o Jezu, ukryłeś się pod postacią Chleba,

aby karmić nasze dusze na drodze do nieba

i objawiłeś nam swoje Serce,

które nas tak bardzo umiłowało.

.

O Jezu dobry,

któż zdoła opowiedzieć o Twych niezliczonych dobrodziejstwach i złożyć za nie dzięki?

Z całego serca dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakimi nas obdarzyłeś

i nieustannie zlewasz na nas w obfitości.

A teraz, będąc w potrzebie, błagam Cię, o Serce Boże, o łaskę … Amen.

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce Boże

Pierwsze Piątki Miesiąca

Litania do NSPJ

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo - Kaplica Na Brzegu

 

czytaj więcej...