Aktualności

2014-09-30 22:30

Patron Miesiąca Października – bł. Honorat Koźmiński

W kolejnym miesiącu pragniemy przybliżyć Wam następną postać, która swoim życiem i postępowaniem zasłużyła na chwałę Nieba. W październiku będzie to błogosławiony Honorat Koźmiński, zakonnik.

Warto przypomnieć, że Uroczystość NMP Częstochowskiej została ustanowiona dla diecezji polskich w XX w. Inspirację dał bł. Honorat Koźmiński. Po powstaniu styczniowym starał się on zjednoczyć naród wokół Maryi – Królowej Polski. W 1904 r. papież św. Pius X ustanowił w tym dniu święto, które na wszystkie diecezje naszego kraju zostało rozciągnięte w roku 1931 przez papieża Piusa XI.

Przypominamy, że więcej informacji o błogosławionym można znaleźć w panelu bocznym po prawej stronie.

 

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Honorata

Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty nieskończenie umiłowałeś każdego człowieka i za zbawienie rodzaju ludzkiego oddałeś życie w ofierze krzyża. Wyznaję. że w Tobie jest nasze życie i nadzieja zmartwychwstania.

Ty w świętych dajesz mi wzór postepowania, wierności wytrwania w odczytywaniu Ewangelii i wprowadzania jej we własne życie.

Dobry Jezu, dziękuję Ci za to, że Twój sługa Honorat Koźmiński, gorliwy naśladowca św. Franciszka w kapucyńskim zakonie, tak doskonale wypełnił na ziemi ewangeliczne ideały, osiągnął taką świętość, że Twój Kościół zaszczycił go tytułem Błogosławionego.

Spraw Panie, bym żyjąc wiarą, nadzieją i miłością na ziemi wiernie Ci służył, naśladując wspaniały wzór Błogosławionego Honorata, a zwłaszcza jego umiłowanie Ciebie i Twojej najświętszej woli, Kościoła świętego, mojej Ojczyzny i każdego człowieka.

Spraw abym czyniąc dzieła miłosierdzia i pokuty zdążał do zjednoczenia się z Tobą w wiecznej miłości.

O Błogosławiony Honoracie, który w trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny byłeś tak bardzo wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzkie i z heroiczną miłością pełniłeś dzieła sprawiedliwości i miłosierdzia. Wyjednaj u Pana naszemu Narodowi wszystkie potrzebne łaski, a w szczególności żywą wiarę, moc nadziei, braterską miłość, ducha zgody, wierność prawom Bożym w życiu osobistym i rodzinnym, poszanowanie prawa do życia nienarodzonych, wolność, sprawiedliwość, pokój, poszanowanie i godność drugiego człowieka. A mnie niegodnemu uproś łaskę…………………, o którą z ufnością i pokorą szczególnie Cię proszę.

Wyznaję, że od Ciebie, Panie, pochodzi wszelkie dobro i Ty wszystkim kierujesz wedle niezbadanych wyroków Twojej Opatrzności. Bądź błogosławiony na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

czytaj więcej...