Aktualności

2023-10-13 16:07

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Ojcze Niebieski, przyjmij tę najświętszą i straszliwą Ofiarę Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, Jego Mękę i śmierć krzyżową, którą teraz poprzez posługę Twojego wybranego kapłana ponawiasz na tym ołtarzu w sposób bezkrwawy, na zadośćuczynienie za grzechy moje, mojej rodziny, mojej Ojczyzny i całego świata.

Tę najświętszą i niedoścignioną Ofiarę, łączę z moją całopalną ofiarą, którą składam Ci dziś, i którą składać Ci będę codziennie do końca mich dni poprzez codzienną Ofiarę Mszy świętej. Wraz z Krwią i ludzkim Ciałem Jezusa, składam Ci moje życie, moje ciało i krew, wszystko czym jestem i wszystko co posiadam, aby zadośćuczynić Twojemu Boskiemu Majestatowi za zbrodnie, pychę i niewdzięczność ludzkości.

W tej najświętszej Ofierze Mszy świętej zawieram i ofiarowuję Tobie, mój Stwórco, cały mój dzisiejszy dzień, wszystko co dzisiaj zrobię, powiem, pomyślę, niech będzie na Twoją chwałę. Pragnę czcić Cię, nieskończenie potężny i święty Boże, każdym moim spojrzeniem, gestem i wszystkimi moimi zmysłami. Wszystko co dziś uczynię łączę z Ofiarą Mszy świętej i uświęcam mocą tej straszliwej Ofiary z Boga i Człowieka na chwałę Twojego Majestatu. Niech zstąpi na mnie Twój Najświętszy Duch i pobłogosławi mnie wraz z ofiarą chleba i wina, abym stał się godny Twojego Ołtarza. Amen.

 

Panie Jezu! Oto jestem, poślij mnie. Chcę iść za Tobą, należę do Ciebie. Weź mnie na Górę Golgoty, chcę razem z Tobą współcierpieć. Oto Panie jestem. Jestem cały Twój.

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Modlitwa przed Mszą św. o zachowanie Ofiary Mszy św. w naszej Ojczyźnie Polsce

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Modlitwa przed, lub po Komunii świętej o łaski dla siebie i innych

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

czytaj więcej...