Aktualności

2024-02-01 16:27

Ofiarowanie Pańskie i Oczyszczenie Matki Bożej – Święto – Matki Boskiej Gromnicznej – 2 luty

EWANGELIA (Łk 2, 22-40)- czytania

GESTY ZAKOCHANYCH

o. Marek Cul 

Czym jest ofiarowanie zakochanej kobiecie pierścionka zaręczynowego przez jej ukochanego, nie trzeba chyba tłumaczyć. Tak samo, jak nie trzeba tłumaczyć potrzeby takiego gestu. Wiedzą o tym doskonale zakochani. Pan Bóg również do nich należy. On wiecznie zakochany nieustannie mówi do nas językiem symbolicznego gestu. O tym, jaka jest Jego miłość, świadczą takie gesty, jak wcielenie, narodziny w ubogiej stajence, uzdrowienia, przemienienie, ostatnia wieczerza… Doskonale rozumie ów boski język miłości Maryja.

.
Nowy Testament ukazuje nam, jak Ona, Matka Zbawiciela – od momentu zwiastowania aż po krzyż i zmartwychwstanie, a później zesłanie Ducha Świętego – wsłuchuje się w słowo Boga i na nie odpowiada. Między Nią a Bogiem rodzi się dialog miłości, który nie ustaje również dzisiaj.
.
Maryja, rodząc Jezusa, wie, że ostatecznie należy On do Boga. Również w geście miłości ofiaruje Go Bogu w świątyni. Wydarzenia, które zapowiada Symeon mówiące o mieczu boleści, jaki przeszyje jej serce, zdają się sugerować, że utraci swego Syna (Ewangelia). I rzeczywiście, Maryja jest świadkiem okrutnej śmierci Jezusa. Nie utraciła Go jednak. Wraz ze zmartwychwstaniem Jezus powraca do swej Matki, aby później, po wniebowstąpieniu, zabrać Ją do siebie. 
.
Prośmy Maryję, aby nauczyła nas oddawać Bogu – w geście miłości i zaufania – dobra, które On sam nam darował. Dzięki temu staniemy się wolni, by pokochać Pana Boga nie dla Jego darów, ale ze względu na Niego samego. 
 
czytaj więcej...