Aktualności

2024-04-06 16:24

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

W dniu 10.XII.1925 r. Matka Najświętsza objawiając się siostrze Łucji ukazała jej Swe Serce otoczone cierniami i powiedziała:

„Spójrz córko moja na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni ranią mnie co chwila – bluźnierstwami i zniewagami. Ty przynajmniej staraj się pocieszyć Mnie i oznajmij w Moim imieniu , że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do Zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię św., odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu wszystkich tajemnic Różańca św., a to wszystko aby wynagrodzić Mojemu Niepokalanemu Sercu”.

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA – ROZWAŻANIA

Akt poświęcenia się Matce Bożej

1. Wszystko, czego uprosić pragną od Serca Mojego przez pośrednictwo Serca Mej Matki udzielę im, jeszcze podczas nowenny, o ile usilnie prosić będą.

 .
2.Odczują specjalną pomoc i błogosławieństwo Mej Matki we wszystkich swoich przedsięwzięciach.

 .

3. Pokój, zgoda i miłość napełni dusze tych rodzin.

 .
4. W rodzinach tych nie będzie niepokojów, rozczarowań, niesprawiedliwości.

5. Małżonkowie nie będą się rozwodzić a rozwiedzeni wrócą do rodziny.

 .
6. Będzie porozumienie w śród rodzin i aż do końca wytrwają w wierze.

 .
7. Matki w stanie błogosławionym odczują specjalną pomoc i opiekę Mej Matki, uzyskają wszystko czego dla dzieci swych pragną.

 .
8. Biedni otrzymają chleb i schronienie.

 .
9. Dusze pokochają modlitwę i cierpienie, Boga, bliźnich i wrogów.

 .
10. Jeżeli nowennę odprawi się za grzeszników, wówczas bez przeszkód i trudności będą czynili pokutę.

 .
11. Grzesznicy nie popadną w grzechy nowe i uzyskają nie tylko grzechów odpuszczenie, ale przez żal doskonały i miłość , zwrócona im zostanie niewinność uzyskana na chrzcie św.

 .
12. Kto tę nowennę odprawi w stanie łaski uświęcającej (będąc w niej przez 9 miesięcy), ten po ukończeniu jej nie obrazi aż do śmierci Serca Mojego żadnym grzechem śmiertelnym – tyczy to zwłaszcza dzieci.

 .
13. Dusze szczerze nawrócone unikną nie tylko piekła ale nawet czyśćca.

 .
14. Dusze te pozbędą się oziębłości, pozostaną wytrwałe, osiągną wielką doskonałość i świętość.

 .
15. Jeśli rodzice lub członek rodziny odprawi nowennę w intencji duszy członka rodziny to żadne z nich nie zostanie potępione.

 .
16. Z młodego pokolenia wielu zostanie powołanych do stanu kapłańskiego lub zakonnego.

 .
17. Niewierzący otrzymają łaskę wiary a błądzący powrócą do kościoła.

 .
18. Księża i osoby zakonne wierni pozostaną swemu powołaniu. Niewierni (odstępcy) dostąpią powrotu i pokuty.

 .
19. Rodzice i przełożeni doznają pomocy nie tylko w sprawach tyczących się duszy, ale także materialnych.

 .
20. Dusze te z łatwością oprą się pokusom ciała, świata i szatana.

 .
21. Pyszni w krótkim czasie spokornieją a dusze pełne gniewu i zawiści napełnieni zostaną pełnią miłości.

 .
22. Dusze gorliwe zaznają słodyczy modlitwy i ofiary. Niepokój, strach czy rozpacz męczyć ich nie będzie.

 .
23. Konający wolni będą od napaści złego ducha i lęku, nie umrą nagłą śmiercią i bez ostatniego sakramentu.

 .
24. Na sądzie ostatecznym będą pod szczególną opieką Mej Matki.

 .
25. Dusze otrzymają łaskę miłości oraz poznają tajemnicę Moich cierpień i bólu Mej Matki.

 .
26. Ci, którzy dążą do doskonałości, obdarzeni będą na znak wyróżnienia, cnotami Matki Mojej, to jest pokorą, czystością i miłością.

 .
27. Osoby stanu duchownego bez szczególnych utrudnień żyć będą w ustawicznej obecności Mej i Matki Mojej.

 .
29. Te dusze, które osiągnęły wielki postęp w życiu wewnętrznym dostąpią łaski Mego poznania – to znaczy że: Ja żyję w nich, kocham ich sercem, modlę się ich językiem, że obdarzę ich dobrem, pięknem, światłością, pokorą i szczęściem oraz miłością.

 .
30. Dusze, które odprawią nowennę, będą przyrównane do lilii czystych wokół Niepokalanego Serca Matki Przenajświętszej.

 .
31. Ja – Jezus Chrystus, Bóg Ojciec i Duch Święty, cieszyć się będziemy pięknem tych dusz modlących się, które jaśnieć będą poprzez Moje Najświętsze Serce w wiecznej chwale oraz osiągną szczęśliwość wieczną.

 .

Do obietnicy Pana Jezusa dołączyła Najświętsza Maria Panna swoją obietnice o następującej treści :

 .
32. W każdą pierwszą sobotę miesiąca bramy piekielne będą zamknięte. Żaden nie będzie potępiony. Bramy czyśćcowe będą otwarte i dużo dusz pójdzie do nieba. Jest to dzieło miłosiernej miłości Mego Syna, która chce wynagrodzić te dusze za to że czciły Niepokalane Serce Moje.

 .

W pierwszą sobote miesiąca powinno się oprócz przyjmowania Sakramentów Św. (Spowiedź Św. i Komunia Św.) odmawiać różaniec, przynajmniej jedną jego część oraz rozmyślać o życiu Najświętszej Maryi Panny celem pocieszenia i wynagrodzenia Jej Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu za grzechy nasze. Msze Św. należy również ofiarować w intencji wynagradzającej i w intencji nawrócenia grzeszników. W dniu tym trzeba odmówić akt poświęcenia się Matce Bożej

 .

Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

 

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Więcej o Pierwszych Sobotach Miesiąca w panelu bocznym po prawej stronie

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

czytaj więcej...