Aktualności

2024-03-01 16:21

O Litanich do Najświętszej Głowy Siedlisko Bożej Mądrości

Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa Siedliska Bożej Mądrości

Świętej Cierniowej Korony Pana naszego Jezusa Chrystusa

Pan Jezus wielokrotnie objawiał się siostrze Teresie Higginson i zwierzał ze swych cierpień i żalów:

 

„Moja Dusza – mówił nie jest znana. Moja Dusza nie jest kochana. Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed Moim Ołtarzem. Mój Sakrament Miłości znajduje czcicieli i dusze ofiarne, ale Moja Dusza nie spotyka dusz współczujących. Codziennie oddaję się Moim stworzeniom i doznaję uwielbienia wszystkiego, co jest we Mnie. Jednak Moja Dusza i Moja Najświętsza, cierniem uwieńczona Głowa, Siedlisko Bożej Mądrości, niewielu ma współczujących, którzy by rozważali udrękę Mojej Duszy – smutnej aż do śmierci. Moje serce znalazło tysiące serc. Ale Moja Dusza pozostaje osamotniona. Nie odbiera też czci Moje cierniem ukoronowane Czoło. Twarz Moja jest zabrudzona, Moje oczy i usta pełne są zakrzepłej Krwi, a nie ma nikogo, kto by je wytarł i odświeżył i przyniósł ulgę Moim spieczonym wargom i spuchniętemu językowi. Moja Dusza jest smutna aż do śmierci. I szukam kogoś, kto by Mnie pocieszył, a nie ma nikogo.”

 

Na przestrzeni lat 1880-1883 dał Pan Jezus DWANAŚCIE OBIETNIC dla tych, którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Siedlisko Mądrości Bożej:

 

1. „Każdy, kto przyczyni się do rozpowszechnienia tego nabożeństwa, otrzyma tysiąckrotne błogosławieństwo. Ale biada temu, kto je odrzuci albo będzie się sprzeciwiał Mojemu pragnieniu w tym względzie, gdyż w gniewie Moim rozproszę tego rodzaju ludzi i już nie poznają swojego miejsca.”

 

2. Nasz Pan ukoronuje i przyodzieje szczególną chwałą tych wszystkich, którzy popierają to nabożeństwo do Jego Najświętszej Głowy.

 

3. Nasz Pan przyodzieje chwałą w Pałacu Niebieskim wobec Aniołów i Ludzi tych, którzy przyodziewali Go chwałą na ziemi i obdarzy ich szczęściem nieskończonym.

 

4. Oddajemy szczególny hołd Trójcy Przenajświętszej, gdy czcimy Najświętszą Głowę naszego Ukochanego Pana jako Siedlisko Mądrości Bożej.

 

5. Nasz Pan będzie błogosławił tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób praktykują lub rozpowszechniają to nabożeństwo.

 

6. Niewypowiedziane błogosławieństwa są przyobiecane tym, którzy będą usiłowali popierać pragnienie naszego Pana, rozpowszechniając to nabożeństwo.

 

7. Im usilniej będziemy praktykować to nabożeństwo do Najświętszej Głowy, tym więcej doznamy działania Ducha Świętego na naszą duszę i tym lepiej poznamy i ukochamy Ojca, Syna i Ducha Św.

 

8. Ci, którzy praktykują to nabożeństwo do Siedliska Bożej Mądrości, otrzymają stokrotne pomnożenie miłości i żarliwości do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

9. Nasz Pan powiedział, że to wszystko, co obiecał tym, którzy będą godnie czcić i kochać Jego Najświętszą Głowę, zostanie też zlane na tych, którzy sami Ją czcili, albo byli pośrednikami, żeby inni tak czynili.

 

10. „O Najświętsza Głowo, niech Twoja Mądrość prowadzi nas, a Twój Najświętszy Język niech nas zawsze błogosławi i błaga o litość i przebaczenie, abyśmy nigdy nie usłyszeli przekleństwa wygłoszonego do tych, którzy będą przeciwstawiać się temu Nabożeństwu lub pogardzać nim”.

 

11. „Tym, którzy Mnie czczą udzielę czegoś z Mojej mocy i będę im Bogiem, a oni będą moimi dziećmi. Umieszczę Mój znak na ich czołach i Moją pieczęć na ich wargach. „

.

12. Dał mi Pan do zrozumienia, że ta Mądrość i Światłość jest pieczęcią, która wyznacza liczbę Jego wybranych. Tych, którzy ujrzą Jego Oblicze, a Jego Imię będzie na ich czołach. Nasz Pan dał jej do zrozumienia , że św. Jan w dwóch ostatnich rozdziałach Apokalipsy miał na myśli Jego Najświętszą Głowę, Siedlisko Bożej Mądrości i że tym znakiem byli pieczętowani Jego wybrani.

 

Nasz Pan pokazuje jej te wielkie błogosławieństwa i łaski, które chowa dla tych wszystkich, którzy będą działać po linii Jego Boskiej Woli.

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie

 

Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa Siedliska Bożej Mądrości oraz Modlitwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo - Kaplica Na Brzegu

 

czytaj więcej...