Aktualności

2021-12-18 16:10

Nowy ornat z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski Wniebowziętej z Kaplicy Na Brzegu

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kaplicy Na Brzegu o. Stanisław Zięba, poświęcił i odprawił Mszę świętą w nowym i pierwszym Ornacie z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Poslki Wniebowziętej z Kaplicy Na Brzegu.

Chcemy w tym miejscu podziękować wszystkim ofiarodawcom i tym, którzy podjęli omadlanie tego Ornatu, aby kapłan/kapłani, którzy będą w nim sprawować Najświętszą Ofiarę Mszy świętej pełnili ją w sposób godny i aby Ofiara ta, była miła Bogu Ojcu, a płynące z niej łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej z Kaplicy Na Brzegu rozlewały się obficie na wszystkich jej uczestników.

ZDJĘCIA 

MODLITWA NA POŚWIĘCENIE SZAT LITURGICZNYCH

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SZAT UŻYWANYCH PRZY SPRAWOWANIU LITURGII

K: Drodzy bracia i siostry, przyniesiony tu Ornat w sposób szczególny pobłogosławimy na znak, że będzie on odtąd przeznaczony jedynie do kultu Bożego. Prośmy Boga, aby także nas umocnił swoim błogosławieństwem, niech On, który jedynie jest Święty, uczyni nas świętymi i pozwoli nam godnie i pobożnie uczestniczyć w sprawowaniu świętych misteriów.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

K: Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Boże. Ty swojego Jednorodzonego Syna ustanowiłeś najwyższym i wiecznym Kapłanem Nowego Przymierza i wybierasz ludzi, aby byli szafarzami Twoich misteriów. Ty ubogacasz swoim błogosławieństwem te szaty, przeznaczone do sprawowania świętych obrzędów. Spraw, niech Twoi słudzy ze czcią je przywdziewają i świętym postępowaniem naśladują to, co będą sprawować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

czytaj więcej...