Aktualności

2023-08-17 16:35

Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

DZIEŃ DRUGI – 18 sierpień

WPROWADZENIE

Dzięki Ci Matko za otrzymane na nowo zdrowie. W marcu 2007 roku wykryto u mnie chorobę nowotworową szpicak. W czasie mojej choroby zostało odprawionych kilka Mszy Świętych przed Twoim Cudownym Obrazem w Kaplicy na Oś. Brzegi z prośbą o przywrócenie mi upragnionego zdrowia.

Po leczeniu trwającym około 6 miesięcy zaproponowano mi przeszczep szpiku, który dokonał się 3 grudnia 2007 roku i przebiegł pomyślnie. Dzięki Tobie Matko Najukochańsza teraz wyniki mam bardzo dobre i czuję się dobrze. Twojej opiece polecam lekarzy i cały personel medyczny Szpitala Hematologicznego na ul. Kopernika w Krakowie. Wdzięczny za Twoją opiekę i wstawiennictwo do Boga.

Józef Drąg, Maj 2008

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

 
• Maryjo ze zranionym obliczem, za to, że jesteś z nami w dniach ciężkich klęsk i cierpień Narodu, – dziękujemy Ci, Pani Jasnogórska!
• Za uratowanie od zniszczenia Twego obrazu w sercach pokoleń idących przez polską ziemię, – dziękujemy Ci, Pani Jasnogórska!
• Za budzenie w polskich sercach miłości ku Tobie, miłości niweczącej smutek i rozpacz, – dziękujemy Ci, Pani Jasnogórska!
 
MODLITWA CZCI I MIŁOŚCI
 
• Matko Jasnogórska, w Twoim Obrazie pociętym mieczami – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!
• Maryjo, która odbierasz hołdy na Jasnej Górze tak od możnych jak i od ubogich, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!
• Matko, która jesteś Pośredniczką łask w licznych sanktuariach i świątyniach wzniesionych ku Twojej czci na całym świecie, – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!
 
MODLITWA PROŚBY
 
Prosimy Cię, Jasnogórska Matko:
 
• Kiedy źli ludzie nam zagrażają, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
• Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
• Kiedy tracimy dobra materialne, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
• Kiedy jesteśmy smutni i opuszczeni po stracie bliskich nam osób, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
• Kiedy z lękiem patrzymy na liczne niebezpieczeństwa zagrażające młodzieży Polonii świata, – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
 
MODLITWA:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa

Matko Boża Jasnogórska! 

Na wzgórzu Brzegowa stoisz

otwierasz szeroko ramiona

i dzieci przyciskasz do łona

Matko Niepokalana!

Otwierasz Serce na żale chorych,

zmartwionych i biednych

ocierasz strumienie łez rzewnych 

Swą łaską O Matko!

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO MATKI BOŻEJ

***   ***   ***

DZIEŃ PIERWSZY
DZIEŃ DRUGI
DZIEŃ TRZECI
DZIEŃ CZWARTY
DZIEŃ PIĄTY
DZIEŃ SZÓSTY
DZIEŃ SIÓDMY
DZIEŃ ÓSMY
DZIEŃ DZIEWIĄTY

Podziękowania za otrzymane łaski pochodzą z książki: Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy na Brzegu w Kasinie Wielkiej, którego autorem jest ks. proboszcz Marian Juraszek

Podziękowania za otrzymane łaski pochodzą z: Tygodnika Katolickiego Niedziela Królowa z Kasiny

Wprowadzenie – Dzień Pierwszy – pochodzi z Historii Kaplicy Na Brzegu

czytaj więcej...