Aktualności

2015-04-19 22:11

Nowa Ewangelizacja. Kasina Wielka – Kaplica Na Brzegu. Już czas !!!

Oni zaś rzekli do Niego:

„Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”

Bardzo ciekawe pytanie. Pytanie bardzo ważne. Kto je zadał? Zadali je nie jacyś najbliżsi, szczególnie zaangażowani współpracownicy Mistrza. Zadał je lud. Zwykli słuchacze Jezusa są zainteresowani dokonywaniem dzieł Bożych. Niezwykłe! Jakże wielu współczesnych chrześcijan uważa, że od takich zadań to są księża czy siostry zakonne!

.

Nic bardziej mylącego! To zadanie dla nas wszystkich, dla każdego bez wyjątku ucznia Jezusa. Nie zapominajmy, że jedynym warunkiem jakiejkolwiek działalności na Niwie Pańskiej jest wiara w Niego jako Mesjasza, a więc Namaszczonego, Posłanego przez samego Ojca. Amen.

.

ks. Szymon Czuwara

czytaj więcej...