Aktualności

2022-12-27 16:19

Nieczułość kobiet dokonujących dziś masowych zabójstw własnych dzieci jest niewyobrażalna – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Pan Jezus: Nieszczęśliwe i pozbawione miłości życie jest więc najboleśniejszą konsekwencją grzechu nieczystości. Kolejnym dowodem na to, że nieczystość odbiera duszy zdolność kochania, są masowe zabójstwa dzieci dokonywane przez ich własne matki, których miłość do własnych dzieci powinna być najbardziej naturalną i silna. Tymczasem kobiety te stają się zdolne do przelewania krwi własnych dzieci wewnątrz swoich ciał. To potworność dalece przerastająca zbrodnie Heroda na betlejemskich niemowlętach. Herod mimo swojego bestialstwa zamordował dzieci cudze, nie własne, a zbrodni tej dokonał z dala od siebie, żeby nie widzieć ohydy tego mordu. Nieczułość kobiet dokonujących dziś masowych mordów jest niewyobrażalna.

 

To samo jednak dotyczy ojców, którzy powołują do życia dzieci, jak gdyby sadzili przydrożne drzewa. Ich egoizm i obojętność wzrasta do tego poziomu, że bardziej troszczą się o los znalezionych szczeniąt niż o własne dzieci. Takie patologiczne zjawiska stały się codziennością w nowoczesnych społeczeństwach, gdzie wygoda i prawo jednostki urosło do rangi kultu, a okrucieństwo stało się normą w utrzymaniu tego komfortu.

 

Konsekwencją tego grzechu w życiu wiecznym jest wieczne potępienie. Dusza, która utraciła zdolność kochania, jest tą właśnie, która ukryła głęboko swój skarb. Mało tego, że go nie pomnożyła, ale pozwoliła mu zgnić w ziemi. Dusza, która nie umie kochać, nie może pojąć Boga. Człowiek cielesny traci pożądanie duchowe, nie potrafi więc pragnąć Boga, który jest Duchem. Trwanie w grzechach nieczystych prowadzi do potępienia. Odrywa człowieka zupełnie od myślenia o sprawach duchowych i wieczności, a śmierć zastaje go nieprzygotowanym. Nieczystość i niewiara są dziś głównymi powodami potępienia wśród ludzi.

 

Teraz pragnę wam uświadomić, Moje dzieci, że dopóki żyjecie, macie możliwość przemiany swojego życia. Konsekwencje grzechów nieczystych są bardzo szerokie i nie da się im zapobiec ani ich cofnąć. Pozostaną. Przy pomocy łaski Bożej możliwe jest jednak nawrócenie, uwolnienie i zaczęcie nauki kochania od zera. Dziś wzywam was wszystkich do wyrzeczenia się tego grzechu i odwrócenia się od niego w sposób zdecydowany. 

KOBIETY MORDUJĄCE WŁASNE DZIECI, SĄ GORSZE OD HERODA ZABÓJCY BETLEJEMSKICH NIEMOWLĄT – PAN JEZUS

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...