Aktualności

2023-07-01 16:33

Nawiedzenie Najświętszej Panny Maryi – 2 lipiec

EWANGELIA (Łk 1, 39-56) – czytania

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

MATKA BOŻA:

Bóg poprzez swego Anioła objawił Mi swoją Wolę, ale zdradził Mi również tajemnicę. Ta tajemnica miała pozostać tajemnicą aż do czasu, kiedy Jezus miał dokonać swego wielkiego dzieła. Tajemnica jednak, której nie mogłam zdradzić nikomu, została objawiona Elżbiecie, w której Najwyższy powołał do życia swego proroka, który będzie szedł krok przed Nim.

 

Prorok Jan już w łonie swej matki został oświecony i wypełniony darami Ducha Świętego, a stało się to w chwili, kiedy Elżbieta, pełna pokory, przyjęła łaskę Boga. Jan został oświecony jako odpowiedź na błagania swej matki, która z wielką miłością oczekiwała Mesjasza. W Elżbiecie został powołany do życia Jan Chrzciciel. Jego poczęcie było cudem, dzięki któremu dobry Bóg przygotował ją na przyjęcie tajemnicy objawionej Dziewicy w Nazarecie. Tam również wydarzył się cud. Poczęła ta, która nie znała męża i porodzi ta, która jest Dziewicą. Elżbieta uwierzyła po raz pierwszy, przyjmując dar Boży w postaci swojego poczęcia, teraz miała uwierzyć po raz drugi, ponieważ swą pierwszą próbę przeszła z wiarą. Ona pierwsza poznała tę tajemnicę, objawioną tylko jednej osobie na ziemi. Wielce podobała się Bogu, dlatego do niej właśnie zostałam posłana, aby Moje łono, noszące Tajemnicę, udzieliło swego pierwszego błogosławieństwa.

 

Moje dzieci, Bóg czyniąc swoje cuda, posługuje się ludźmi, ludźmi słabymi, którzy przyjmują Jego Wolę. Aby objawić swoją tajemnicę i ofiarować ją światu, Bóg posłużył się niemowlęciem w łonie swej matki – Janem, który rozpoznał zbliżającego się Zbawiciela świata. Jan był godny i czysty na tyle, aby mimo grzechu, w jakim się narodził, rozpoznać Oblicze Boga. Spójrzcie, jak małym trzeba się stać, aby podobać się Bogu, jak wielkich darów udziela Bóg tym, którzy są najmniejsi. Wiara rodzi łaskę. Dzięki wierze Elżbiety narodził się prorok Jan, a dzięki Mojej wierze narodził się Chrystus. „Błogosławiona jestem, bo uwierzyłam, że spełnią Mi się słowa powiedziane od Pana”. Tę prawdę za natchnieniem Ducha Świętego wyrzekła również ta, która uwierzyła, aby mogła się w niej spełnić Wola Najwyższego. Z tej tajemnicy płynie mądrość, jaka jest w wierze, odtąd na wieki brzmieć będzie hymn na cześć tych, którzy uwierzyli: Błogosławieni, którzy uwierzyliście, że spełnią się wam słowa powiedziane od Pana. Wy będziecie dziedzicami łaski przeznaczonej wam od wieków, aby w was i przez was głoszona była chwała Najwyższego po wszystkie krańce Ziemi. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...