Aktualności

2017-11-16 14:49

Modlitwa uwalniania rzeczy – Egzorcyzm

Znak Krzyża +

Boże w Trójcy jedyny, który stworzyłeś Wszechświat i wszystko, co się w nim znajduje, a stworzywszy go, uznałeś, że jest dobry, wejrzyj z miłosierdziem na ten przedmiot (te przedmioty), który (-e) Ci przynoszę, i uwolnij go (je) od wszelkiego zła, które zostało z nim (z nimi) powiązane przez wszelkie zaklinanie i znaki na nim (nich) umieszczone. Uznaję, że wszystko, co istnieje, należy do Ciebie. Wszelkie stworzenie i wszelka materia istnieje, aby oddawać Ci chwałę, jedynemu Stwórcy i Panu Wszechświata.

Oddaję Ci więc tę rzecz (te rzeczy) na twoją wyłączną chwałę i służbę. Będę jej (ich) używać wyłącznie do dobrych celów, a moje intencje są czyste. Spraw, proszę, aby ta rzecz (te rzeczy) została (-y) uwolniona (-e) i oczyszczona (-e) przez Twoje łaskawe na nią (-e) wejrzenie i pokropienie jej (ich) święconą wodą, aby została jej (im) przywrócona pierwotna czystość i wolność.

Wyrzekam się wszelkiego zła, powiązania ze złem i wszelkiego grzechu. Niech ten przedmiot (te przedmioty) zostanie (zostaną) uwolniony (-e) i oczyszczony (-e) w imię Boga Ojca Wszechmogącego, w imię Jezusa Chrystusa Syna Bożego i w imię Ducha Świętego Uświęciciela  na wyłączną chwałę Bożą. Amen.

***

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

czytaj więcej...