Aktualności

2017-12-27 12:00

Mistyczne Miasto Boże (Żywot Najświętszej Maryi Panny) – s. Maria z Agredy

Rozdział I – Wstęp

Rozdział II – Niezbadana Istota Boga – postanowienie stworzenia świata

Rozdział III – Stworzenie Aniołów. Strącenie Lucyfera

Rozdział IV – Stworzenie przez Boga pierwszych ludzi

Rozdział V – Rozmnożenie rodu ludzkiego. Tęsknota za Zbawicielem Joachim i Anna

Rozdział VI – Niepokalane Poczęcie Maryi

Rozdział VII – O pełnym łask Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny i o tym jak w niebie odebrała Swoje Imię

Rozdział VIII – Święte dzieciństwo Maryi

Rozdział IX – Ofiarowanie Maryi

Rozdział X – Dotyczy zakonu (BRAK)

Rozdział XI – Żywot Najświętszej Panny w Świątyni Jerozolimskiej. Śmierć Jej świętych rodziców, wewnętrzne cierpienia

Rozdział XII – O cnotach Najświętszej Panny, a w szczególności o Jej wierze 

Rozdział XIII – O nadziei Najświętszej Panny

Rozdział XIV – O miłości Najświętszej Maryi Panny

Rozdział XV – O zaślubinach Najświętszej Panny ze św. Józefem

Rozdział XVI – Jak Najświętsza Maryja Panna w ciągu 9 dni została przygotowana do przyjęcia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego

Rozdział XVII – Wcielenie Syna Bożego w Dziewiczym łonie Maryi

Rozdział XVIII – Maryja odwiedza swoją krewną Elżbietę

Rozdział XIX – Św. Józef postanawia opuścić Maryję. Jednak Archanioł Gabriel oznajmia mu tajemnicę Wcielenia Syna Bożego

Rozdział XX – Najświętsza Panna z pokorą służy św. Józefowi 

Rozdział XXI – Cesarz August wydaje rozkaz spisu powszechnego. Maryja i Józef udają się w podróż do Betlejem

Rozdział XXII – Narodzenie w Betlejem Judzkim naszego Zbawiciele Jezusa Chrystusa 

Rozdział XXIII – Hołd Pasterzy. Obrzezanie Jezusa

Rozdział XXIV – Hołd św. Trzech Króli 

Rozdział XXV – Ofiarowanie Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej

Rozdział XXVI – Ucieczka do Egiptu

Rozdział XXVII – Pobyt św. Rodziny w Heliopolis. Powrót do Nazaretu

Rozdział XXVIII – Wewnętrzne cierpienia Najświętszej Panny. Jezus w Świątyni

Rozdział XIX – Jak Jezus pouczał swoją Najświętszą Matkę o prawie łaski

Rozdział XXX – Jak Jezus i Maryja modlili się o zbawienie ludzi

Rozdział XXXI – Błogosławiona śmierć św. Józefa

Rozdział XXXII – Najświętsza Panna ofiaruje swego Boskiego Syna ku odkupieniu ludzi. Jezus opuszcza Nazaret

Rozdział XXXIII – Chrzest Pana Jezusa. Pobyt na pustyni. Działalność Jego Najświętszej Matki w tym czasie

Rozdział XXXIV – Maryja nieustannie towarzyszy Panu Jezusowi podczas Jego nauczania 

Rozdział XXXV – Triumfalne wejście Pana Jezusa do Jeruzalem. Pożegnanie z Najświętszą Matką

Rozdział XXXVI – Ustanowienie Najświętszego Sakramentu Ołtarza 

Rozdział XXXVII – Pan Jezus na Górze Oliwnej. Smutek Maryi

Rozdział XXXVIII – Pan Jezus przed Annaszem i Kajfaszem

Rozdział XXIX – Pan Jezus przed Piłatem. Biczowanie. Cierniowa Korona. Wyrok śmierci

Rozdział XL – Droga Krzyżowa Pana Jezusa

Rozdział XLI – Pan Jezus na Krzyżu

Rozdział XLII – Maryja jedyna spadkobierczyni zasług Jezusa Chrystusa

Rozdział XLIII – Zwycięstwo ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa nad piekłem 

Rozdział XLIV – Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 

Rozdział XLV – Chwalebne Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa

Rozdział XLVI – Część trzecia od Zesłania Ducha Świętego do Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zesłanie Ducha Świętego

Rozdział XLVII – Kazanie Apostołów. Troska Maryi o nowo nawróconych 

Rozdział XLVIII – Chrzest nowo nawróconych ludzi. Pierwsza Msza św. Stała obecność Najświętszego Sakramentu w Sercu Maryi 

Rozdział XLIX – Troskliwość Najświętszej Maryi Panny o Apostołów i wiernych

Rozdział L – Śmierć św. Szczepana. Prześladowanie Kościoła. Apostolskie wyznanie wiary. Rozdzielenie Apostołów

Rozdział LI – Pobyt Maryi w Efezie

Rozdział LII – Sobór Apostolski. Zwycięstwo Maryi nad piekłem

Rozdział LIII – Troskliwość Najświętszej Panny o Apostołów 

Rozdział LIV – Jak Najświętsza Maryja Panna rozważała Mękę Pana Jezusa. Jej pełne pokory uszanowanie przy przyjmowaniu Komunii Świętej

Rozdział LV – Jak Najświętsza Panna uroczyście obchodziła święta, a zwłaszcza dzień Niepokalanego Poczęcia

Rozdział LVI – Bóg przez Archanioła Gabriela powiadamia Maryję, że będzie żyła jeszcze 3 lata

Rozdział LVII – Błogosławiona i chwalebna śmierć Maryi. 

Rozdział LVIII – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

Rozdział LIX – ostatnia –  Ukoronowanie Maryi Królowej Nieba i Ziemi

czytaj więcej...