Aktualności

2016-06-01 11:04

Miniatury Symboli ŚDM w Kaplicy Na Brzegu – 31 maj

Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą dwa Symbole – Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego.

31 maja na zakończenie majówek oraz w dniu święta Nawiedzenia NMP, Kaplicę Na Brzegu nawiedziły miniatury Symboli ŚDM.

Krzyż ŚDM

Od samego początku wiernym świadkiem Światowych Dni Młodzieży jest Krzyż Roku Świętego, zwany też Krzyżem Młodych i Krzyżem ŚDM.

Podarowany młodym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, od 22 kwietnia 1984 roku stał się „żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata”.

Na Krzyżu znajdują się słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II:

„Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”.

Krzyż ŚDM wędruje po całym świecie docierając do milionów serc.

„Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.”

św. Jan Paweł II, Rzym, 22 kwietnia 1984

Ikona Matki Bożej

Od Niedzieli Palmowej 2003 roku razem z Krzyżem ŚDM wędruje Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.

Opiekunka Ludu Rzymskiego jest najbardziej ukochaną i czczoną ikoną maryjną w Rzymie. Oryginał Ikony znajduje się w Bazylice MB Większej w Rzymie.

.

„Wiedzcie jednak, że w trudnych chwilach, których nie brakuje w życiu każdego człowieka, nie jesteśmy sami: tak jak Janowi u stóp Krzyża, tak i wam Jezus daje swoją Matkę, aby pocieszała was swoją czułością”

św. Jan Paweł II, orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2003 roku

zdjęcia

Rekolekcje ŚDM Kraków 2016 „Dla nas i całego świata”

czytaj więcej...