Aktualności

2019-11-22 18:09

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy, podana do odmawiania w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny przez św. Ludwika Grigniona de Montforta.

Jak odmawiać:

Na początku – Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim. 

Wierzę w Boga…

Ojcze nasz…,  Zdrowaś Maryjo x 4, Chwała Ojcu… i to x 3

Na zakończenie: Pod Twoją obronę…

12. PRZYWILEJÓW NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY

Mała koronka do NMP odmawiana jest dla uczczenia dwunastu przywilejów Najświętszej Maryi Panny, które symbolizują gwiazdy w koronie na Jej głowie.

W taki sposób – w odniesieniu do tych, którzy podjęli się czczenia Maryi poprzez zalecane przezeń prawdziwe nabożeństwo – pisze o małej koronce św. Ludwik:

Odmawiać będą codziennie przez całe życie, o ile to jest rzeczą możliwą, małą koronkę do Najświętszej Dziewicy, składającą się z trzech „Ojcze nasz” i dwanaście „Zdrowaś”, na cześć dwunastu przywilejów Najświętszej Dziewicy. Ćwiczenie to jest bardzo dawne. Św. Jan widział niewiastę ukoronowaną dwunastu gwiazdami, ubraną w słońcu i mającą księżyc pod stopami. Niewiastą tą była wedle komentatorów Pisma Świętego Najświętsza Dziewica.

Owe przywileje opisał żyjący na przełomie XI i XII wieku św. Bernard z Clairvaux, inny wielki czciciel Maryi. To on twierdził, że dwanaście gwiazd w koronie niewiasty symbolizuje dwanaście przywilejów przynależnych Najświętszej Pannie: cztery przywileje nieba, cztery ciała, cztery serca. Wszystkie one spływają jak gwiazdy z nieba.

  • Przywilejami nieba były – można dodać przed odmawianiem „Pan z Tobą”: przyjście Maryi na świat, zwiastowanie anielskie, zstąpienie Ducha Świętego, niewymowne poczęcie Syna Bożego.

  • Przywilejami ciała były te, że była – można dodać przed odmawianiem „Błogosławionaś Ty między niewiastami”: pierwszą w dziewictwie, płodną bez skażenia, ciężarną bez choroby, rodzicielką bez boleści.

  • Przywilejami serca były można dodać przed odmawianiem „Łaski pełna”: poświęcenie pokory, łagodność wstydliwości, wielkoduszność wierności, męczeństwo serca, iż duszę jej przeniknął miecz.

***

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

33 dni przygotowania – Niewolnicy Maryi

Modlitwa wiernego niewolnika Maryi

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

 

czytaj więcej...