Aktualności

2023-02-23 16:28

Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa Siedliska Bożej Mądrości

Świętej Cierniowej Korony Pana naszego Jezusa Chrystusa

Dwanaście obietnic dla czcicieli Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Siedlisko Mądrości Bożej

Kyrie elesion, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

 
Najświętsza Głowo Jezusa – utworzona przez Ducha Świętego w łonie Najświętszej Maryi Panny zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Głowo Jezusa – Substancjalnie zjednoczona ze Słowem Bożym,

Najświętsza Głowo Jezusa – Świątynio Mądrości Bożej,
Najświętsza Głowo Jezusa – Ognisko przedwiecznej Jasności,
Najświętsza Głowo Jezusa – Sanktuarium Nieskończonej inteligencji,
Najświętsza Głowo Jezusa – Zabezpieczenie przeciw błędom,
Najświętsza Głowo Jezusa – Słońce Nieba i Ziemi,
Najświętsza Głowo Jezusa – Skarbnico wiedzy i rękojmo wiary,
Najświętsza Głowo Jezusa – Promieniująca pięknością, sprawiedliwością i miłością,

Najświętsza Głowo Jezusa – Pełna łaski i prawdy,
Najświętsza Głowo Jezusa – Żywa lekcjo pokory,
Najświętsza Głowo Jezusa – Odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego,
Najświętsza Głowo Jezusa – Przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego,
Najświętsza Głowo Jezusa – Która doznałaś pieszczot Najśw. Maryi Panny,
Najświętsza Głowo Jezusa – Na której Duch Święty spoczoł,
Najświętsza Głowo Jezusa – Która zezwoliłaś na odbicie Twej Chwały, by zajaśniała na Taborze,
Najświętsza Głowo Jezusa – Która nie miałaś miejsca na ziemi, gdzie byś mogła spocząć,
Najświętsza Głowo Jezusa – Której podobał się pachnący olejek Magdaleny,
Najświętsza Głowo Jezusa – Która raczyłaś powiedzieć Szymonowi, że nienamaścił Twojej Głowy, kiedy wszedłeś do jego domu,
Najświętsza Głowo Jezusa – Krwawym potem zlana w Getsemani,
Najświętsza Głowo Jezusa – Która płakałaś nad naszymi grzechami,
Najświętsza Głowo Jezusa – Cierniem uwieńczona,
Najświętsza Głowo Jezusa – Haniebnie znieważona w czasie Męki,
Najświętsza Głowo Jezusa – Pocieszona serdecznym gestem Weroniki,
Najświętsza Głowo Jezusa – Która pochyliłaś się ku ziemi w momencie, kiedy dokonywałaś naszego odkupienia na Krzyżu przez oddzielenie się Twojej Duszy od Twojego Ciała,
Najświętsza Głowo Jezusa – Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego,
Najświętsza Głowo Jezusa – Przewodniczko nasza i Nadziejo Nasza,
Najświętsza Głowo Jezusa – Która znasz wszystkie nasze potrzeby,
Najświętsza Głowo Jezusa – Która udzielasz wszystkich łask,
Najświętsza Głowo Jezusa – Która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca,
Najświętsza Głowo Jezusa – Która rządzisz światem,
Najświętsza Głowo Jezusa – Która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny,
Najświętsza Głowo Jezusa – Która znasz tajemnice naszych serc,
Najświętsza Głowo Jezusa – Którą oby cały świat poznał i czcił,
Najświętsza Głowo Jezusa – Która zachwycasz Aniołów i Świętych,
Najświętsza Głowo Jezusa – Którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę, o Jezu
I poddajemy się wszystkim wyrokom Twej nieskończonej Mądrości.

 

MÓDLMY SIĘ:

O Jezu, który raczyłeś objawić Służebnicy Twojej, Teresie Higginson, jak bardzo pragniesz, by adorowano Twoją Najświętszą Głowę, udziel nam radości przy doprowadzaniu ludzi do poznania i adorowania Twej Najświętszej Głowy. Niech spłynie na nasze dusze promień Twojego Światła, byśmy postępowali od jasności do jasności, prowadzeni przez Twoją podziwu godną Mądrość do nagrody, przyobiecanej Twoim wybranym. Amen.

 

Modlitwa:

O Mądrości Najświętszej Głowy, prowadź mnie na wszystkich moich drogach.

O Miłości Najświętszego serca spal mnie Twoim ogniem.

O Siedlisko Mądrości Bożej i Siło przewodnia, która rządzisz wszystkimi poruszeniami i miłością Najświętszego Serca – oby wszystkie umysły Ciebie poznały , wszystkie serca Ciebie kochały i wszystkie języki Ciebie wychwalały, teraz i na wieki wieków.

O Woli, która zawsze byłaś pokornie uległa Woli Twojego Ojca Niebieskiego, kieruj mną we wszystkich sprawach, jak kierowałaś wszystkimi uczuciami i poruszeniami Najświętszego Boga-Człowieka.

O Rozumie, który znasz wszystkie rzeczy, prowadź mnie zawsze Twoim Światłem.

O Pamięci, w której odbija się równocześnie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, która zawsze o mnie pamiętasz i zawsze stwarzasz nowe sposoby udzielania łask – przymuś mnie do miłowania Ciebie coraz bardziej.

Dla uczczenia Boskiej Woli, Pamięci i Rozumu: Chwała Ojcu (3 x)

 

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie

 

czytaj więcej...