Aktualności

2019-07-23 18:11

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Odmawia się na zwykłym różańcu, złożonym z pięciu dziesiątków. Na rozpoczęcie odmawia się poniższe wezwania:

 

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

 

Przepuść, zlituj się, mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach; Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

 

Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. 

 

Na dużych paciorkach:

Przez Niepokalane Serce Maryi, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa  na uleczenie ran dusz naszych.

 

 

Na małych paciorkach:

 

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia!
Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

 

Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa  na uleczenie ran dusz naszych.

†   †   †   

Obietnice dane przez Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszych Ran Jego

Obietnice dane przez Pana Jezusa za uczczenie Krzyża

***   ***   ***

Lipiec miesiąc poświęcony adoracji Najświętszej KRWI Chrystusa

Obietnice dla czcicieli Najświętszej KRWI Chrystusa

Nowenna i Litania do Najświętszej KRWI Chrystusa

7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo
ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Codzienna modlitwa do KRWI Chrystusa

PIERWSZE CZWARTKI MIESIĄCA

czytaj więcej...