Aktualności

2016-06-11 09:55

Herb Ojca Świętego Jana Pawła II przy Kaplicy Na Brzegu

Powrót do galerii ->

Przy Kaplicy Na Brzegu został zamontowany Herb Papieża św. Jana Pawła II

zdjęcia

Symbolika Herbu Papieża Jana Pawła II

Herb papieski jest ozdabiany tiarą (koroną papieską) – uroczystym nakryciem głowy papieża (od 1965 roku ten element stroju Papieża nie jest używany). Pod spodem są dwa skrzyżowane klucze – złoty i srebrny – przewiązane czerwonym sznurem symbolizują papieską jurysdykcję.
W tym generalnym kanonie wraz z osobą papieża zmienia się wypełnienie tarczy. W herbie Jana Pawła II centralne miejsce zajmuje krzyż, pod nim jest Maryjne M. Eksponowaniu herbu towarzyszyła dewiza (TOTUS TUUS – Cały Twój).

czytaj więcej...