Aktualności

2019-12-18 17:12

Grzechy ciała śmiercią dla duszy. Święci przed nimi ostrzegają

Nie zmycie piętna grzechu śmiertelnego dla każdej duszy jest drogą do piekła. Dlatego trzeba nie tylko dbać o regularną i dobrą spowiedź, nie taką minutę i już, jaką się spotyka w wielu kościołach, tylko dobrą szczerą i z głębi serca. Trzeba doskonalić się duchowo oraz wystrzegać się złych uczynków.

 

Święty Augustyn przestrzegał przed skutkami grzechów ciała. Jak wskazywał, o ile „pycha wypełniła piekło aniołami”, to „rozpusta wypełnia je ludźmi”. Tak samo oceniał ją św. Bernard zaznaczając, że jest to grzech, który „bardziej niż inne raduje piekło”. Także święty Alfons Maria de Liguori ostrzegał, że do piekła idzie się także „z samym tylko grzechem nieczystości – a w każdym razie nie bez niego”.

 

Ciężar grzechu nieczystości podkreślała także Maryja, która ukazała się trójce dzieci z Fatimy. Święta Hiacynta relacjonując słowa Matki Bożej przekazała, że grzechy, które posyłają najwięcej dusz do piekła, to właśnie grzechy ciała.

 

Warto również sięgnąć do mistycznych doświadczeń św. Jana Bosko. Doświadczył on wizji piekła, którą podzielił się z wychowankami. Święty widział spadających w otchłań młodzieńców. Znał ich twarze. Zasmucony zapytał Anioła, który mu towarzyszył, czy oznacza to, że nie ma sensu pracować z młodzieżą, skoro i tak marnie kończy. „Jak można zapobiec tej katastrofie?” – spytał. Przewodnik odrzekł, że to „Nieczystość jest przyczyną zatracenia się tak wielu młodych”!

 

Jan Bosko zauważył wtedy, że chłopcy ci wyspowiadali się ze swych grzechów. Niemniej – jak rzekł Anioł – „grzechy przeciwko czystości wyspowiadali źle, lub całkowicie je przemilczeli”.

 

„Jeden na przykład popełnił cztery lub pięć tych grzechów – jednak wyznał tylko dwa albo trzy. Są tacy, którzy popełnili jeden taki grzech we wczesnej młodości – i ze wstydu nigdy go nie wyznali. Inni w czasie rachunku sumienia dobierali sobie słowa, żeby oszukać spowiednika… Kto umiera w takim stanie, decyduje o własnym znalezieniu się pośród grzeszników zatwardziałych, nie żałujących za grzechy: tu pozostaną na całą wieczność…” – usłyszał święty. Anioł zalecił mu wtedy, by zawsze i wszędzie mówił „przeciwko nieczystości”.

 

Warto zastanowić się dlaczego Anioł – pośród wielu grzechów śmiertelnych – wskazał właśnie na nieczystość…?

 

Strzeżmy się, byśmy na Sądzie Ostatecznym nie stali się adresatami słów: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!” (por. Mt 25,41).

 franciszkankiniepokalanej.pl

***      ***      ***

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

Co daje związek bez sakramentu małżeństwa – ks. Dominik Chmielewski

DLACZEGO NIE WOLNO MI PRZYSTĘPOWAĆ DO SAKRAMENTÓW? – o. Jacek Salij OP

Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa

Modlitwa o dobrą żonę, męża

Modlitwy za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… 

bł. Laura Vicuña – patronka rozbitych rodzin i skłóconych małżeństw

Cierpienia rozwodników po śmierci

Biczowanie Jezusa – grzechy nieczystości

POWRÓT DO CZYTELNI

czytaj więcej...